GTM-KJRHQ2R
Skip to main content

Návrh hodnoty

Společnost Fujitsu je vedoucím evropským dodavatelem služeb IT se strategickým zaměřením na produkty, služby a řešení mobility a dynamických datových center nové generace. Portfolio platforem a služeb společnosti je neobyčejně široké – od kapesních a stolních počítačů až po řešení a služby na úrovni podnikové infrastruktury. Společnost Fujitsu je přítomna na všech klíčových trzích v Evropě, na Středním východě a v Africe. Její divize služeb pokrývá až 170 zemí po celém světě.

Mise

Lepší pochopení zákazníka znamená lepší služby.

Vize

Vybudováním silné značky FSC podporujeme růst společnosti, identifikujeme nové obchodní příležitosti a zaměřujeme se na tvorbu poptávky.

Naše hodnoty

Jednoduchost – Snadno se s námi spolupracuje a naše řešení jsou jednoduchá.
Poctivost – Vyznáváme otevřenost, vzájemný respekt a důvěru.
Odvaha – Jsme podnikatelé, kteří přinášejí řešení problémů našeho odvětví.
Inspirace – Propagujeme inovaci a pěstujeme tvořivost.
Spolehlivost – Plníme své závazky.