GTM-KJRHQ2R
Skip to main content

Návrh

Vliv návrhu na snížení dopadu produktu na životní prostředí

Společnost Fujitsu důkladně posuzuje dopad svých produktů na životní prostředí v každé fázi životního cyklu produktu, nejdůležitější fází je však počáteční návrh. Bez pečlivého vyhodnocení dopadu na životní prostředí a vlivu použitých typů materiálů a součástí – způsoby zakoupení, procesu výroby, dopravy, celoživotního používání a nevyhnutelného ukončení životnosti – nelze o žádném produktu prohlásit, že je šetrný k životnímu prostředí. Společnost Fujitsu implementovala vlastní přísnou směrnici zvanou Eco-Design, která pokrývá všechna hlediska vývoje produktů společnosti Fujitsu a je zaměřena na omezení množství odpadu, minimalizaci spotřeby energie a eliminaci nebezpečných látek.
Směrnice Eco-Design se proto skládá z následujících součástí:
  • Zacházení s nebezpečnými látkami
  • Plastové součásti
  • Tištěné plošné spoje
  • Kabely, zástrčky a konektory
  • Baterie
  • Balení
  • Energetická úspornost
  • Konstrukce
  • Hlučnost
  • Recyklace

Zacházení s nebezpečnými látkami

Omezení a eliminaci nebezpečných látek v našich produktech máme jako jednu z priorit při návrhu produktů. Směrnice Eco-Design společnosti Fujitsu zajišťuje, že naše produkty překročí požadavky dané zákonnými standardy, a zároveň definuje další požadavky, které vyplývají z ekologických standardů Energy Star, Blauer Engel („Blue Angel“), Nordic Swan nebo EPEAT. Produkty, které jsou zvláště šetrné k životnímu prostředí, mohou být navíc oceněny logem Green IT.

Průlomové návrhy: ideál, ze kterého se stává skutečnost

Společnost Fujitsu již dokázala, že ekologické smýšlení již není pouhým ideálem, ale stala se z něj skutečnost. Podívejme se například na ekologickou klávesnici a myš, které jsme jako první na světě uvedli v XXXX. USB kabely těchto zařízení jsou vyrobeny bez použití PVC, desky tištěných spojů neobsahují halogeny, jsou použity biodegradabilní materiály a mnohé další součásti umožňující úsporu energie a přírodních zdrojů. Díky tomu mohou tyto produkty ukazovat cestu celému oboru IT.