Skip to main content

Fujitsu

Sweden

Archived content

NOTE: this is an archived page and the content is likely to be out of date.

Skola och utbildning

IT i skolan har många infallsvinklar. Säkerhet, användbarhet och tillgänglighet är några av dem.

Dessutom måste det fungera lika bra för eleverna i förskolan som för lärare och skolledning som driver utbildningen. Det är få områden där vår vision om att sätta människan i centrum blir tydligare än just inom skola och utbildning.

Digitalisering handlar om människor

Tekniken ska användas för att utnyttja människors potential. Vår kreativitet, vår förmåga att göra bedömningar och fatta rätt beslut. Tekniken ska bidra till bättre upplevelser för individerna och ett bättre samhälle.

Därför måste vi ha rätt synsätt – vi måste förstå att de verkliga vinsterna uppnår vi när tekniken sätter människorna i centrum. Skapar nya nätverk och låter oss samarbeta och utbyta kunskap.

Vi vill skapa möjligheter för alla

Vi kommer inte ihåg allt från skoltiden, men de flesta minns en favoritlärare, några särskilt spännande ämnen och lektioner. Det beror på att det vi lärde oss, eller sättet vi lärde oss det på, var så fängslande att det stannat kvar i våra minnen även i vårt vuxna liv.

Utbildning handlar om alla de ögonblick som inspirerar, tänder nya idéer eller leder oss i nya spännande riktningar. Men det handlar också om att samla människor och ge dem ny kunskap.

Fujitsu tror att människan måste stå i centrum, utifrån varje individs behov. Teknikens roll är att skapa möjligheter för alla till bättre inlärning, effektivare samarbete och lustfylld inlärning. Som vi minns hela livet.

Fujitsu vill bygga världens bästa skola

Fujitsu är ett av världens största IT-tjänsteföretag. Vi arbetar med offentlig sektor i fler än 100 länder och är engagerade i skola och utbildning, från förskola till universitet, över hela världen.

I Stockholm levererar vi IT-tjänster till stadens 780 förskolor och skolor. I avtalet ingår att skapa en IT-miljö som gör det möjligt för Stockholms stad att realisera ambitionen att bli världens smartaste stad till 2040. Vi kommer att stödja digital inlärning genom att leverera tjänster för arbetsplats och servicedesk för 108 000 elever och lärare.

I Storbritannien hjälpte vi förskolor att få en ny IT-plattform, skalbar, enkel och effektiv, som gav dem all nödvändigt stöd både nu och i framtiden.

I Tyskland har vi skapat ”Fujitsu Securon” – en moduluppbyggd helhetslösning som ger eleverna effektivt, säkert och användarvänligt datorbaserat stöd i alla typer av lärande.

I Japan – som har skolor i världsklass – har Fujitsu en världsledande forskningsenhet på huvudkontoret. I Japan och i flera andra asiatiska länder arbetar vi mycket nära ledande universitet och högskolor. Vi är med och utvecklar allt från avancerade stordatorer till unika, pedagogiska lösningar för studenter i alla åldrar.

Detta är bara några exempel. Att skapa en bättre skola ligger oss varmt om hjärtat och är en del av vår vision – att skapa ett bättre samhälle som förverkligar människors drömmar.


Vill du veta mer
Kontakta: Mia Bartelson Enayatollah, Chef Offentlig Sektor
mia.bartelson.enayatollah@se.fujitsu.com


» Securon – en digital platform för utbildning (2.37 MB )

» Fujitsu Service Desk 2.0 (569 KB)


» Läs mer om vad vi menar med att sätta människan i centrumOpen a new window
» Se filmen om ”Fujitsu’s Learning Management System” från JapanOpen a new window
» Se intervju med Reading Technical College om samarbetet med FujitsuOpen a new window
» Digitalisera mera – se vår portal med artiklar om digitaliseringens olika aspekterOpen a new window