Skip to main content

Fujitsu

Sweden

Archived content

NOTE: this is an archived page and the content is likely to be out of date.

Kommuner och smarta städer

Kommuner och smarta städer

Våra tjänster till den offentliga sektorn omfattar allt från konsulttjänster och produkter till storskaliga outsourcinglösningar och digital transformation.

Fujitsu kan hjälpa er med allt från exempelvis RPA på en kommunal förvaltning till att bygga lösningar för smarta, uppkopplade stad med hjälp av artificiell intelligens och IoT.

Vi hjälper lokala myndigheter och kommuner att genomföra stora förändringar av effektivitet, produktivitet, kostnadsbesparingar, servicekvalitet och resultat. Vi har gedigen erfarenhet IT-outsoucing där vi tar hand om hela eller delar av er IT.

Inom RPA (Robotic Process Automation) har vi bland annat tagit fram en mycket lyckad lösning åt Karlskrona kommun där vi ser en ROI på 425%. Där finns även ytterligare effektiviseringar att genomföra då vi i dagsläget har koncentrerat oss på en specifik process.

Vi bygger it för framtidens smarta städer. Vi hjälper Stockholm stad att leverera IT-tjänster till stadens 780 förskolor och skolor. I avtalet ingår att skapa en IT-miljö som gör det möjligt för Stockholms stad att realisera ambitionen att bli världens smartaste stad till 2040. Vi kommer att stödja digital inlärning genom att leverera tjänster för arbetsplats och servicedesk för 108 000 elever och lärare.

Vi har också över 300 kunder med vår arkivtjänst. Alla som ansvarar för ett arkiv behöver kunna förteckna det och göra det sökbart, 80% av landets 100 största kommuner använder vår tjänst och antalet medelstora och mindre ökar ständigt.

Låt oss veta mer om din verksamhet för att se hur vi tillsammans kan effektivisera, sänka kostnader och skapa bättre resultat.