Skip to main content

Fujitsu

Sweden

Archived content

NOTE: this is an archived page and the content is likely to be out of date.

Försvar och nationell säkerhet

När förhållandena är som sämst måste IT-systemen vara som bäst och de måste vara skyddade från dagens och framtidens intrång. Man måste även tänka på de ständiga förändringarna. Militärens och säkerhetstjänstens behov varierar stort. Verksamhetstempot ändras hela tiden. Hur kan du se till att din teknik alltid klarar av uppgifterna?

Fujitsu Defence & National Security har svaret: ett partnerskap med gemensamma attityder och målsättningar där fokus ligger på att få jobbet gjort och ta hänsyn till gällande avtal och konventioner.

I över 40 år har Fujitsu varit en tillförlitlig leverantör till försvarsdepartement och säkerhetsorgan. Vi har infriat våra löften och ofta överträffat förväntningarna.