Skip to main content

Fujitsu

Sweden

Archived content

NOTE: this is an archived page and the content is likely to be out of date.

Smart Grid

Vi ser allt större förväntningar på Smart Grid, nästa generations distributionsnätverk där ICT-teknik används till att optimera strömförsörjningen. Fujitsu är en av de främsta ICT-leverantörerna i Japan och bidrar till att sprida förnyelsebar energi, förbättra energieffektiviteten och skapa ett samhälle med låga koldioxidutsläpp. Det uppnår vi genom att använda vår erfarenhet och expertis inom kommunikations- och nätverksteknik för att utveckla Smart Grid-infrastruktur, sköta anläggnings- och underhållsadministration relaterad till drift av energiverksamheten och utveckla drifts- och affärssystem, till exempel planeringshantering, kundrelationshantering och bokföring.

Fujitsus ICT-lösning med funktioner för Smart Grid

Fujitsu erbjuder effektiva lösningar som främjar affärsinnovation.

AMI-lösning

AMI-lösningen möjliggör tvåvägskommunikation för data genom insamling och hantering av stora mängder information med Fujitsus autonoma teknik för distribuerade nätverk där nätverk skapas och fel återställs automatiskt.

EMS-lösning

Med EMS-lösningen kan utbud och efterfrågan av energi kontrolleras parallellt genom att teknik för höghastighetsberäkning utnyttjas för effektiv insamling och hantering av stora mängder data som genereras när Smart Meter introduceras.