Skip to main content

Fujitsu

Sweden

Archived content

NOTE: this is an archived page and the content is likely to be out of date.

Teknisk beräkning

Bana väg för framtidens teknik

Fujitsu arbetar tillsammans med sina kunder i projekt där vi förverkligar visioner inom ett flertal vetenskapliga och tekniska områden, till exempel rymdforskning, meteorologi, astronomi och annan forskning med den senaste tekniken. Vi vill förverkliga en framtid som präglas av framtidstro och där den globala miljön skyddas.

Tack vare Fujitsus omfattande produktsortiment och stabila ramverk av tjänster samt den erfarenhet som vi har fått efter över 30 års arbete med HPC-systemsupport (High Performance Computing) kan vi erbjuda högprestandalösningar för teknisk beräkning och heltäckande supporttjänster som tillgodoser våra kunders forsknings-, utvecklings- och analysbehov.

Exempel på Fujitsus bidrag med den allra senaste tekniken inom vetenskap och teknik.

Rymdforskning

Fujitsu tillhandahåller den senaste tekniken för markdatahanteringssystem som utför spårningskontroller för artificiella satelliter när de färdas genom rymden, samt bearbetning av den mängd observationsdata som skickas från sådana satelliter, vilket gör det möjligt för dem att utföra uppdrag på ett tillförlitligt sätt.


Meteorologi

Med Fujitsus ICT med den senaste tekniken kan väderinformation tillhandahållas dygnet runt, utan uppehåll. Det underlättar förutsägelser av potentiella naturkatastrofer, katastrofbegränsning, upprätthållande av trafiksäkerhet, minimerande av ekonomiska störningar, samtidigt som liv kan sparas och en allmänt säker miljö säkerställas.


Astronomi

Radioteleskopet i ALMA-projektet på mer än 500 meters höjd över havet (Atacamaöknen, Chile), Subaru-teleskopet på 4 000 meters höjd (Hawaii, USA) och andra projekt där vi försöker att lösa rymdens mysterier och förverkliga mänsklighetens drömmar främjas av Fujitsus fortlöpande arbete med ICT i framkant.


Ledande forskning

Fujitsu erbjuder det senaste inom ICT-implementeringar för att bistå kunder som arbetar med hittills outforskade kunskaps- och forskningsområden. Målsättningen är att leverera världsledande forskningsresultat.


Superdatorsystem

Fujitsus superdatorer har funktioner för att tillgodose den konstanta efterfrågan på ICT med den senaste tekniken inom forskning och teknik och på möjligheter att uppfylla krav på bearbetningskapacitet utan begränsningar.
Vi går vidare med utvecklingen av "nästa generations superdator", i samarbete med Riken. Det projektet beräknas slutföras 2012.


Programvara

Poynting

Programvara för analys av tredimensionella elektromagnetiska vågor


SCIGRESS

Inbyggd plattform för datorbaserad kemi