Skip to main content

Fujitsu

Sweden

Archived content

NOTE: this is an archived page and the content is likely to be out of date.

Allmänt

Fujitsus serviceprogram är utformat för att möta behov hos stora och små verksamheter, tvärs branscher och geografier. Vi har många kunder med olika behov och budget, och vår styrka är att rekommendera och leverera den lösning som bästa passar din kravställning.

Fujitsu har en riksstäckande serviceorganisation för hantering av service och supporttjänster för IT-relaterad utrustning samt system. Den breda Fujitsutillverkade tjänsteportföljen innehåller allt från användarsupport, felsökning, underhåll och reparation till installations-, utrullnings- och driftstjänster.

Eftersom Fujitsu är en ledande leverantör inom informationsteknik så kan du alltid förvänta dig att du får en kvalificerad teknisk support och service levererad med hög kvalitet.