GTM-MFXJFQT
Skip to main content
  1. Hem >
  2. Tjänster >
  3. Licenshantering >
  4. Software Asset Management

Software Asset Management

Kostnadsoptimering och effektiv hantering av programvarutillgångar

Att hitta en optimal lösning för hur man ska arbeta med licenser och programvara – det är vad Software Asset Management i grunden handlar om.

Ta kontroll

Att ta kontroll är vad bättre hantering av programvaror och licenser handlar om. Kontroll över program och licenser. Kontroll över verkliga behov.

Vår SAM-tjänst heter IdentIT. Den omfattar programvaruinventering, översyn av policy, processer, planering, inköp, användande och utbildning. Vår SAM-process är tydlig och inarbetad och följer standarderna enligt ITIL® (ITIL® is a Registered Trade Mark of AXELOS Limited) Best Practice och SS-ISO/IEC 19770. IdentIT finns i tre olika tjänstenivåer, Basic, Standard och Enterprise. Har ni redan ett verktyg kan vi erbjuda SAM-kompetens på konsultbasis.

För de kunder som köper sina programvarulicenser via Fujitsu, hjälper vi till med strategisk rådgivning runt licensiering och optimerar hanteringen av programvara.

Med rätt processer, metoder och verktyg kan våra kunder maximera nyttjandet av redan gjorda och framtida programvaruinvesteringar. Vi hjälper er att ta kontroll över kostnaderna för programvaror!

Tjänstenivåer

BASICSTANDARDENTERPRISE
Ett MSI paket inkluderat (IdentIT-agenten paketeras som ett MSI paket)XXX
Administration och uppsättning av organisationsstruktur för webbportalXXX
Inställningar för karantänshantering och borttag av datorer i webbportalenXXX
Administration och upplägg av användarrättigheter i webbportalenXXX
Generella inställningar för larmhantering i webbportalenXXX
Introduktionsutbildning av portalen vid ett tillfälle (genomgång av grundläggande funktionalitet samt registrering av avtal)XXX
Standard Blacklist (Fördefinierad lista över svartlistade applikationer)XXX
Inventering av installerade programvarorXXX
Fördefinierade standard rapporter i webbportalenXXX
Nyttjandegraden av samtliga installerade programvaror mätsxXX
Registrering av licensavtal i webbportalenXXX
Koppling av avtal, licenser, enheter och användare till den definierade organisationsstrukturenXX
Nulägesanalys -fastställande av utgångslägeXX
Rådgivning av programvarupolicies och licensstrategierXX
5 kundspecifika rapporter i webbportalenXX
Genomgång av kundens utvalda licensavtal för att belysa skyldigheter och möjligheterXX
3 extra MSI paketXX
Processer för licensallokeringar för att uppnå Return of Investment (ROI)X
Implementering av IdentIT i kundens befintliga processerX
Definiera och implementera licensstrategiX
Definiera inköpsrutiner av programvaraX
Skapa och implementera programvarupolicy tillsammans med kundX
Processer för hantering av programvara under hela dess livscykelX