GTM-MFXJFQT
Skip to main content
  1. Hem >
  2. Tjänster >
  3. Consulting Services >
  4. Innovation and Co-creation

Innovation and Co-creation

Activ8

Fujitsu har en lång och dokumenterad historik inom teknologisk innovation och det är plattformen till de tjänster vi levererar till våra kunder. Fujitsu har investerat stort i en innovationstjänst, Activ8, som är ett varumärkesbaserat ramverk för hur vi levererar innovation. Med hjälp av Activ8 har vi skapat ett team av dedikerade innovationsspecialister. Activ8-teamet arbetar direkt med kunden och tillämpar sin breda erfarenhet för att skapa innovationsinitiativ som utformats för att övervinna specifika affärsutmaningar.

Ett flexibelt ramverk för innovation

Activ8 teamet använder ett 8-stegs, varumärkesbaserat ramverk baserat på ”best practice” för att leverera innovation till våra kunder. Även om vi har ett standardiserat tillvägagångssätt så är vi övertygade om att själva skapandet av idéer och lösningar inte bör vara alltför begränsat av process och teori. Därför är vi alltid glada att arbeta med kunder för att producera och utvärdera innovativa idéer på ett sätt som passar deras organisation och behov.

Activ8 Process

Rätt teknik möjliggör innovation

Vårt tillvägagångssätt stöds av en innovationsprogramvaruplattform i världsklass som gör det möjligt för olika grupper av människor i olika organisationer att samlas virtuellt, skicka in och diskutera idéer och sedan rösta på dem.

Denna plattform underlättar diskussioner och utbyte av idéer mellan människor från olika platser, så att vi fullt ut kan utnyttja det kreativa tänkandet och den tekniska kompetensen i Fujitsu och tillämpa den för att lösa en rad affärsutmaningar.

Digitalt idébibliotek

Framgångsrik innovation drivs av idéer - nya idéer som provocerar en förändring eller gamla idéer som kan tillämpas på nya sätt. Med tiden har vi genom våra många innovationsinitiativ byggt upp en mängd idéer inom en rad sektorer och lagrat dem i vårt digitala idébibliotek.

Den här omfattande referenskatalogen tillåter oss att övervaka trender och, i vissa fall, föreslå existerande, tillämpliga Fujitsu-lösningar för nya kunder.