GTM-MFXJFQT
Skip to main content
  1. Hem >
  2. Tjänster >
  3. Business Services >
  4. Fujitsu XpressWay

Fujitsu XpressWay

XpressWay

IT-konsulttjänster

Oavsett vilket skede organisationen för närvarande är i på sin väg mot förändring, har vi kapacitet, erfarenhet och expertis för att hjälpa dig att uppnå ditt mål. Vi utformar och implementerar de nödvändiga lösningar som behövs för att övervinna hinder och nå uppsatta mål.

Fujitsu XpressWay är en kostnadseffektiv, produktionsfokuserad IT-konsultkonsulttjänst som ger din organisation ett nytt sätt att få mer ut av IT. Vi kombinerar affärsmöjligheter och tekniska möjligheter för att leverera de resultat du behöver för att förbättra organisationens flexibilitet och på så sätt kunna utnyttja nya marknadsmöjligheter.

Fujitsu har ett team av experter som utvecklar individuellt skräddarsydda strategier för:

  • Snabba, utfallsbaserade implementeringar som snabbt kan tillgodose dina affärsbehov
  • Nya möjligheter implementerade på veckor och inte månader, vilket ger större valuta för pengarna
  • Förenklat åtagande med en flexibel och innovativ serviceupphandlingsmodell
  • Minskad risk genom små modulära implementeringar

Med XpressWay bekräftar Fujitsu tidplanen och kostnaderna från början. Du vet exakt vad du kan förvänta dig, när det kommer hända och hur mycket du ska betala, det blir inga obehagliga finansiella överraskningar.

XpressWay – betala endast för de affärstjänster som används

XpressWay är en process indelad i fyra tydliga block; Discover/Upptäck – Prove/Påvisa – Apply/Tillämpa – Evolve/Utveckla. Varje block är individuellt prissatta med tydligt definierade resultat, det betyder att ni väljer endast de block som adresserar organisationens mest brådskande affärsbehov. Det går att starta eller gå ur i vilket stadium som helst i processen och då bara betala för de block som nyttjas.

Vår affärsrådgivningstjänst har hjälpt organisationer inom alla sektorer, från detaljhandel till regering, att övervinna både affärsutmaningar och tekniska utmaningar de stött på vid optimering av IT-prestandan.