GTM-MFXJFQT
Skip to main content
 1. Hem >
 2. Tjänster >
 3. Consulting Services >
 4. Förändringsledning

Förändringsledning

Business consulting

Att kunna hantera förändringar på ett effektivt sätt kan vara komplicerat, men det är en förutsättning för en framgångsrik verksamhet. Det kostar såväl tid, pengar och kraft om verksamheten inte kan hantera förändringarna väl. Verksamheten behöver anpassa sig till att bl.a. byta marknader, ändrad lagstiftning samt ekonomiska förutsättningar - och flexibilitet är avgörande för att kunna förbli konkurrenskraftig.

Det finns många intressenter inblandade och detaljerad planering är nödvändig för att säkerställa att din verksamhet fortsätter att vara förändringsbenägen under hela processen samt att dina anställda är med på färden.

Fujitsu kan hjälpa till under varje steg i förändringshanteringsprocessen, inklusive:

 • Förändringshantering genom att engagera berörda intressenter – det är viktigt att förstå konsekvenserna för respektive intressentgrupp
 • Effektiv kommunikation, för att eliminera hinder vid förändringsarbetet. Genom att tydligt belysa fördelarna med förändringen, kan medarbetare som är obekväma med ny teknik stödjas och få förståelse och på så sätt ta till sig förändringen
 • Organisatorisk påverkan, process och design - säkerställer framtagandet av en optimerad driftsmodell med tydliga KPIer.
 • Förbättra organisationens kapacitet genom utbildning och utveckling av den nya tekniken och systemen så att den används fullt ut
 • Vi hjälper även organisationer att omforma sina verksamheter till att kunna hantera en föränderlig värld med hjälp av Fujitsus tjänster
 • Fujitsu kan leverera dessa tjänster oberoende av varandra eller som en del av en komplett förändringstjänst.

  Förutom att hantera de större förändringarna, kan vi även hjälpa till att göra din verksamhet till en adaptiv, anpassningsbar organisation som snabbt kan reagera på förändringar på marknaden och på så sätt nå konkurrensfördelar. Konsumenttrender, regleringar och ny konkurrens kräver alla en åtgärd. Ju snabbare och smidigare åtgärden är, desto bättre kommer organisationen att klara av framtida utmaningar.