GTM-MFXJFQT
Skip to main content
  1. Hem >
  2. Tjänster >
  3. Consulting Services

Consulting Services

Det behövs en tydlig strategi för att snabbt och effektivt kunna realisera organisationens digitala ambitioner. Fujitsu managementkonsulting kan hjälpa din organisation att snabbt identifiera och övervinna problem, hitta nya marknader eller utnyttja befintliga möjligheter - allt med det snabba och smidiga sättet som krävs i vår digitala tidsålder. Fujitsu kan hjälpa till att definiera organisationens affärsstrategier eller tekniska strategier för att ge bästa möjliga nyttoeffekt då nya möjligheter dyker upp. Vi kan även hjälpa till med att identifiera, kvantifiera och följa upp affärsmässig nytta för att stödja organisationens affärssituation. Genom pragmatiska och beprövade tillvägagångssätt för organisationsförändring kan vi se till att din personal är med på tåget när förändringen sker, och att det ger verklig affärsnytta. Vi kan hjälpa till att förbättra affärsprocesserna, öka effektiviteten och spara pengar. Genom vår expertis inom dataanalys, kan vi dessutom hjälpa dig att göra bättre val utifrån tillgänglig information.

Fujitsu levererar detta med hjälp av ett övergripande ramverk som vi kallar XpressWay. Detta tillvägagångssätt ger hög effekt, låg risk och bäst av allt, är enkel att använda.

Såväl verksamhetskonsulter som våra tekniska konsulter är experter inom sina respektive områden. De har även tillgång till expertis från andra områden vilket leder till ökad kreativitet och korsbefruktning av bra idéer. Viktigast av allt, erbjuder våra tjänster reella, mätbara kostnadsbesparingar samt affärsfördelar. Tillsammans med er kan vi identifiera vad som behövs för er verksamhet och hjälpa er att komma dit.

Förändringsledning
Förändringstakten idag är skrämmande snabb. Se till att organisationen och dina medarbetare kan hantera detta. Oavsett utvecklingsfas, kan vi stödja er och se till att påverkan på organisationen är minimal. Fujitsu kan integrera flexibla och innovativa förändringssystem med befintlig IT, vilket ger verksamheten flexibilitet inför framtida förändringar.
Läs mer>>

Processoptimering
Affärsprocesser är själva kärnan i verksamheten. De är det regelverk som styr förhållandet mellan dina kunder och din ekonomiska utveckling. Vi kan tillhandahålla affärsprocesser som är snabba att bygga, lätt att använda och som kan förändras snabbt.
Läs mer>>

Strategi och Affärsnytta
Tydlig strategi är en avgörande framgångsfaktor för dagens organisationer. Informationssystemen ska vara välfungerande, så att verksamheten fungerar smidigt. Vi kan hjälpa er med att formulera strategier och göra verksamheten effektivare genom att ta fram organisationens vision, strategiutveckling, business case samt en handlingsplan. Allt underbyggt med hjälp av inhämtning och analys av verksamhetsinformation. En bra digital strategi gör så att din organisation kan vara effektiv, flexibel och lönsam. Fujitsus strategiska experter kan hjälpa till att skapa denna strategi med er.
Läs mer>>

Innovation och Co-creation
 
Fujitsu har en lång och dokumenterad historik inom teknologisk innovation och den är basen till de tjänster vi levererar till våra kunder. Fujitsu arbetar direkt med kunden och tillämpar sin breda erfarenhet för att skapa innovationsinitiativ.
Läs mer>>

XpressWay
XpressWay är Fujitsus flexibla, konsultbaserade ramverk som vi använder för att leverera digitala tjänster.
Läs mer>>

Lean
Lean är en verksamhetsstrategi som syftar till att skapa ökat kundvärde. Att arbeta Lean innebär att kontinuerligt minimera överflödiga arbetsmoment för att frigöra resurser till arbetet med att uppfylla kundernas krav och behov.
Läs mer>>