GTM-MFXJFQT
Skip to main content
  1. Hem >
  2. Tjänster >
  3. Application Services >
  4. Visual Arkiv

Visual Arkiv

Visual Arkiv - Förteckningssystem för arkivarier av arkivarier

Visual ArkivVisual Arkiv har funnits på marknaden i över 25 år!
Vi har idag ca 280 aktiva kunder spridda över hela landet.

Hos våra kunder, kan du hitta dokument, föremål och böcker från medeltiden och framåt, såväl från myndigheter, kommuner, näringsliv och föreningar. Deras uppdrag är att göra detta nationella kulturarv tillgängligt för alla.

Alla som ansvarar för ett arkiv behöver kunna förteckna det och göra det sökbart. Med Visual Arkiv kan detta arbete väsentligt förenklas och effektiviseras.

Ett och samma program används till: 

  • registrering av den första leveransen 
  • skriva in förteckningar – antingen processbaserade eller enligt Allmänna arkivschemat
  • göra utskrifter via en rik flora av rapporter
  • kraftfulla sökningar bland arkivförteckningarna
Nyttan ökar ytterligare med möjligheten till publicering på Internet. Via webben kan Du söka i förteckningar för de arkiv som våra kunder har valt att publicera.