{"RevisionDate":"2015-01-08T17:03:10","Filename":"index","LastPublishedDate":"0001-01-01T00:00:00","PageTemplate":{"FileExtension":"html","RevisionDate":"2019-02-27T10:29:29.243","MetadataFields":{"view":{"Name":"view","Values":["DefaultPage"],"NumericValues":[],"DateTimeValues":[],"LinkedComponentValues":[],"FieldType":0,"KeywordValues":[]}},"Folder":{"PublicationId":"tcm:0-25-1","Id":"tcm:25-274819-2","Title":"Page View"},"Publication":{"Id":"tcm:0-25-1","Title":"800 Sweden website"},"OwningPublication":{"Id":"tcm:0-6-1","Title":"200 Fujitsu GIG Design"},"Id":"tcm:25-3526248-128","Title":"GIG5 V2 DefaultPage"},"MetadataFields":{"localizable_content":{"Name":"localizable_content","Values":["tcm:25-75300"],"NumericValues":[],"DateTimeValues":[],"LinkedComponentValues":[{"LastPublishedDate":"0001-01-01T00:00:00","RevisionDate":"2011-12-11T10:39:03.12","Schema":{"Folder":{"PublicationId":"tcm:0-25-1","Id":"tcm:25-37-2","Title":"System"},"RootElementName":"structure_group_localizable_meta","Publication":{"Id":"tcm:0-25-1","Title":"800 Sweden website"},"Id":"tcm:25-165-8","Title":"Structure Group Localizable Metadata"},"Fields":{"title":{"Name":"title","Values":["Moduler"],"NumericValues":[],"DateTimeValues":[],"LinkedComponentValues":[],"FieldType":0,"XPath":"tcm:Content/custom:structure_group_localizable_meta/custom:title","KeywordValues":[]}},"MetadataFields":{},"ComponentType":1,"Folder":{"PublicationId":"tcm:0-25-1","Id":"tcm:25-7689-2","Title":"010 Modules"},"Categories":[],"Version":3,"Publication":{"Id":"tcm:0-25-1","Title":"800 Sweden website"},"OwningPublication":{"Id":"tcm:0-25-1","Title":"800 Sweden website"},"Id":"tcm:25-75300","Title":"99-Structure Group Info"}],"FieldType":6,"KeywordValues":[]}},"ComponentPresentations":[{"Component":{"LastPublishedDate":"0001-01-01T00:00:00","RevisionDate":"2018-01-22T13:45:37.127","Schema":{"Folder":{"PublicationId":"tcm:0-25-1","Id":"tcm:25-17-2","Title":"General Schemas"},"RootElementName":"standard_article","Publication":{"Id":"tcm:0-25-1","Title":"800 Sweden website"},"Id":"tcm:25-140-8","Title":"Standard Article"},"Fields":{"title":{"Name":"title","Values":["Moduler"],"NumericValues":[],"DateTimeValues":[],"LinkedComponentValues":[],"FieldType":0,"XPath":"tcm:Content/custom:standard_article/custom:title","KeywordValues":[]},"headline":{"Name":"headline","Values":["Fujitsu C7 är uppbyggt av ett stort antal moduler. Därför kan det anpassas för varje behov."],"NumericValues":[],"DateTimeValues":[],"LinkedComponentValues":[],"FieldType":0,"XPath":"tcm:Content/custom:standard_article/custom:headline","KeywordValues":[]},"overview":{"Name":"overview","Values":[],"NumericValues":[],"DateTimeValues":[],"LinkedComponentValues":[],"EmbeddedValues":[{"title":{"Name":"title","Values":["Moduler"],"NumericValues":[],"DateTimeValues":[],"LinkedComponentValues":[],"FieldType":0,"XPath":"tcm:Content/custom:standard_article/custom:overview[1]/custom:title","KeywordValues":[]},"summary":{"Name":"summary","Values":["Fujitsu C7 är uppbyggt av ett stort antal moduler. Därför kan det anpassas för varje behov."],"NumericValues":[],"DateTimeValues":[],"LinkedComponentValues":[],"FieldType":0,"XPath":"tcm:Content/custom:standard_article/custom:overview[1]/custom:summary","KeywordValues":[]},"image":{"Name":"image","Values":["tcm:25-16332"],"NumericValues":[],"DateTimeValues":[],"LinkedComponentValues":[{"LastPublishedDate":"0001-01-01T00:00:00","RevisionDate":"2012-04-04T14:46:33.223","Schema":{"Folder":{"PublicationId":"tcm:0-25-1","Id":"tcm:25-18-2","Title":"Multimedia"},"RootElementName":"undefined","Publication":{"Id":"tcm:0-25-1","Title":"800 Sweden website"},"Id":"tcm:25-139-8","Title":"Image"},"Fields":{},"MetadataFields":{"alternative_text":{"Name":"alternative_text","Values":["OPTIMIZATION Services"],"NumericValues":[],"DateTimeValues":[],"LinkedComponentValues":[],"FieldType":0,"XPath":"tcm:Metadata/custom:Metadata/custom:alternative_text","KeywordValues":[]}},"ComponentType":0,"Multimedia":{"Url":"/se/Images/com-consulting-man-woman-Fujitsu-Main-Banner_580x224_tcm25-16332.png","MimeType":"image/png","FileName":"com-consulting-man-woman-Fujitsu-Main-Banner_580x224.png","FileExtension":"png","Size":154349,"Width":0,"Height":0},"Folder":{"PublicationId":"tcm:0-25-1","Id":"tcm:25-3232-2","Title":"Banners"},"Categories":[],"Version":3,"Publication":{"Id":"tcm:0-25-1","Title":"800 Sweden website"},"OwningPublication":{"Id":"tcm:0-7-1","Title":"200 Master Content"},"Id":"tcm:25-16332","Title":"com consulting man woman Fujitsu Main Banner_580x224.png"}],"FieldType":5,"XPath":"tcm:Content/custom:standard_article/custom:overview[1]/custom:image","KeywordValues":[]}}],"EmbeddedSchema":{"Folder":{"PublicationId":"tcm:0-25-1","Id":"tcm:25-19-2","Title":"Embedded"},"RootElementName":"summary_info","Publication":{"Id":"tcm:0-25-1","Title":"800 Sweden website"},"Id":"tcm:25-95-8","Title":"Summary Info"},"FieldType":4,"XPath":"tcm:Content/custom:standard_article/custom:overview","KeywordValues":[]},"image":{"Name":"image","Values":["tcm:25-16332"],"NumericValues":[],"DateTimeValues":[],"LinkedComponentValues":[{"LastPublishedDate":"0001-01-01T00:00:00","RevisionDate":"2012-04-04T14:46:33.223","Schema":{"Folder":{"PublicationId":"tcm:0-25-1","Id":"tcm:25-18-2","Title":"Multimedia"},"RootElementName":"undefined","Publication":{"Id":"tcm:0-25-1","Title":"800 Sweden website"},"Id":"tcm:25-139-8","Title":"Image"},"Fields":{},"MetadataFields":{"alternative_text":{"Name":"alternative_text","Values":["OPTIMIZATION Services"],"NumericValues":[],"DateTimeValues":[],"LinkedComponentValues":[],"FieldType":0,"XPath":"tcm:Metadata/custom:Metadata/custom:alternative_text","KeywordValues":[]}},"ComponentType":0,"Multimedia":{"Url":"/se/Images/com-consulting-man-woman-Fujitsu-Main-Banner_580x224_tcm25-16332.png","MimeType":"image/png","FileName":"com-consulting-man-woman-Fujitsu-Main-Banner_580x224.png","FileExtension":"png","Size":154349,"Width":0,"Height":0},"Folder":{"PublicationId":"tcm:0-25-1","Id":"tcm:25-3232-2","Title":"Banners"},"Categories":[],"Version":3,"Publication":{"Id":"tcm:0-25-1","Title":"800 Sweden website"},"OwningPublication":{"Id":"tcm:0-7-1","Title":"200 Master Content"},"Id":"tcm:25-16332","Title":"com consulting man woman Fujitsu Main Banner_580x224.png"}],"FieldType":6,"XPath":"tcm:Content/custom:standard_article/custom:image","KeywordValues":[]},"paragraphs":{"Name":"paragraphs","Values":[],"NumericValues":[],"DateTimeValues":[],"LinkedComponentValues":[],"EmbeddedValues":[{"heading":{"Name":"heading","Values":["Fujitsu C7 Projects"],"NumericValues":[],"DateTimeValues":[],"LinkedComponentValues":[],"FieldType":0,"XPath":"tcm:Content/custom:standard_article/custom:paragraphs[1]/custom:heading","KeywordValues":[]},"body":{"Name":"body","Values":["

Projektmodulen i Fujitsu C7 innehåller allt ni behöver för att få koll på era projekt - från projektstart till slutkalkyl har ni alla verktyg som behövs för att snabbt kunna se och rapportera projektets status.

Huvudfunktioner i modulen

Projektkalkyl/BudgetRegistrerade timmarProjektets kostnader/intäkter från ekonomikontoret
Integration med SharePoint för projektdokumentRiskerPrislistor
ProjektöversiktFaktureringAvstämning
PrognosÄndringar och tillägg i projektet – ÄTA-hanteringProjektplan
Projektanmälan
"],"NumericValues":[],"DateTimeValues":[],"LinkedComponentValues":[],"FieldType":2,"XPath":"tcm:Content/custom:standard_article/custom:paragraphs[1]/custom:body","KeywordValues":[]}},{"heading":{"Name":"heading","Values":["Fujitsu C7 Bid Calculation"],"NumericValues":[],"DateTimeValues":[],"LinkedComponentValues":[],"FieldType":0,"XPath":"tcm:Content/custom:standard_article/custom:paragraphs[2]/custom:heading","KeywordValues":[]},"body":{"Name":"body","Values":["

Se till att alla anbud ni lämnar är beräknade på samma sätt genom att använda Fujitsu C7:s kalkylverktyg. Prislistor som är gemensamma för företaget delas lätt mellan olika användare så att alla kalkyler är baserade på samma priser. Lägg upp gemensamma typarbetsmallar med färdigberäknad åtgång för att förenkla kalkyleringen ytterligare.

Kalkylen kan givetvis återanvändas som en bas för projektkalkylen när projektet ska gå igång.

I kalkylverktyget finns det möjlighet att lägga till färdiga dialoger för att beräkna materialåtgång, arbetsresurser och andra specifika värden i projektet. Dialogernas kalkylmetoder är baserade på flera års nära samarbete med våra kunder och gör det enkelt att snabbt producera högkvalitativa kalkyler för olika branscher.

Huvudfunktioner i modulen

Kalkyldialoger med branschspecifika kalkylmetoderPrislistor med resurser och receptMallar för anbudstexter
Import från BluebeamKraftfulla sammanställningar baserat på resurstypImport/Export av mängdförteckning
Nyckeltal
"],"NumericValues":[],"DateTimeValues":[],"LinkedComponentValues":[],"FieldType":2,"XPath":"tcm:Content/custom:standard_article/custom:paragraphs[2]/custom:body","KeywordValues":[]}},{"heading":{"Name":"heading","Values":["Fujitsu C7 Time"],"NumericValues":[],"DateTimeValues":[],"LinkedComponentValues":[],"FieldType":0,"XPath":"tcm:Content/custom:standard_article/custom:paragraphs[3]/custom:heading","KeywordValues":[]},"body":{"Name":"body","Values":["

Låt alla projektmedlemmar rapportera tid och utlägg i tidrapporterings-modulen. Tiden kopplas enkelt till den arbetsuppgift i projekten som medarbetaren arbetat med och projektledaren får omedelbar kontroll på den tid som lagts. Både projektledaren och medarbetarens chef kan se sammanställningar och godkänna tid och utlägg som lagts på projekten.

Huvudfunktioner i modulen\n

Rapportera tid\n
Rapportera maskintid\n
Attestering i flera nivåer\n
Rapportera utlägg och resor\n
Rapporter\n
"],"NumericValues":[],"DateTimeValues":[],"LinkedComponentValues":[],"FieldType":2,"XPath":"tcm:Content/custom:standard_article/custom:paragraphs[3]/custom:body","KeywordValues":[]}},{"heading":{"Name":"heading","Values":["Fujitsu C7 Work Orders"],"NumericValues":[],"DateTimeValues":[],"LinkedComponentValues":[],"FieldType":0,"XPath":"tcm:Content/custom:standard_article/custom:paragraphs[4]/custom:heading","KeywordValues":[]},"body":{"Name":"body","Values":["

Med hjälp av modulen för arbetsorderhantering får ni enkelt kontroll över vad era medarbetare jobbar med varje dag. I några enkla steg tar ni era arbetsorder från beskrivning till fakturering. Skapa arbetsordern med komplett kostnad/intäktskalkyl, positioner, bilagor och beskrivning i C7:s arbetsorderhantering. Planera arbetsordern till utförande lag eller montör från planeringstavlan där ni får daglig kontroll över era resursers tillgänglighet. Montören eller laget rapporterar materialåtgång, utförda arbeten och dokumentation från fältet i Fujitsu C7:s mobila återrapporteringsgränssnitt. Allt kan sedan följas och faktureras från Fujitsu C7:s dagbok.

Huvudfunktioner i modulen\n

Planera arbeten på dag eller tidpunktIntegration med Google MapsRapportera nya arbetsorder eller ÄTA från fält
Bifoga bilderFyll i checklistor och dagbok i smarta dokumentBifoga dokument
Skicka enkelt arbetsorder mellan lag och montörerEnkel rapportering av utförda mängder och materialåtgång
"],"NumericValues":[],"DateTimeValues":[],"LinkedComponentValues":[],"FieldType":2,"XPath":"tcm:Content/custom:standard_article/custom:paragraphs[4]/custom:body","KeywordValues":[]}}],"EmbeddedSchema":{"Folder":{"PublicationId":"tcm:0-25-1","Id":"tcm:25-19-2","Title":"Embedded"},"RootElementName":"paragraph","Publication":{"Id":"tcm:0-25-1","Title":"800 Sweden website"},"Id":"tcm:25-96-8","Title":"Paragraph"},"FieldType":4,"XPath":"tcm:Content/custom:standard_article/custom:paragraphs","KeywordValues":[]},"tabs":{"Name":"tabs","Values":["tcm:25-728684"],"NumericValues":[],"DateTimeValues":[],"LinkedComponentValues":[{"LastPublishedDate":"0001-01-01T00:00:00","RevisionDate":"2013-11-17T18:00:17.117","Schema":{"Folder":{"PublicationId":"tcm:0-25-1","Id":"tcm:25-31-2","Title":"Tab Schemas"},"RootElementName":"tab_wrapper","Publication":{"Id":"tcm:0-25-1","Title":"800 Sweden website"},"Id":"tcm:25-716353-8","Title":"Tab Collection"},"Fields":{},"MetadataFields":{},"ComponentType":1,"Folder":{"PublicationId":"tcm:0-25-1","Id":"tcm:25-7689-2","Title":"010 Modules"},"Categories":[],"Version":1,"Publication":{"Id":"tcm:0-25-1","Title":"800 Sweden website"},"OwningPublication":{"Id":"tcm:0-25-1","Title":"800 Sweden website"},"Id":"tcm:25-728684","Title":"Modules_20131117185903"}],"FieldType":6,"XPath":"tcm:Content/custom:standard_article/custom:tabs","KeywordValues":[]},"breadcrumb_title":{"Name":"breadcrumb_title","Values":["Fujitsu C7 är uppbyggt av ett stort antal moduler. Därför kan det anpassas för varje behov."],"NumericValues":[],"DateTimeValues":[],"LinkedComponentValues":[],"FieldType":0,"XPath":"tcm:Content/custom:standard_article/custom:breadcrumb_title","KeywordValues":[]}},"MetadataFields":{"standard_metadata":{"Name":"standard_metadata","Values":[],"NumericValues":[],"DateTimeValues":[],"LinkedComponentValues":[],"EmbeddedValues":[{"no_index":{"Name":"no_index","Values":["Inherited"],"NumericValues":[],"DateTimeValues":[],"LinkedComponentValues":[],"FieldType":0,"XPath":"tcm:Metadata/custom:Metadata/custom:standard_metadata[1]/custom:no_index","KeywordValues":[]},"no_follow":{"Name":"no_follow","Values":["Inherited"],"NumericValues":[],"DateTimeValues":[],"LinkedComponentValues":[],"FieldType":0,"XPath":"tcm:Metadata/custom:Metadata/custom:standard_metadata[1]/custom:no_follow","KeywordValues":[]}}],"EmbeddedSchema":{"Folder":{"PublicationId":"tcm:0-25-1","Id":"tcm:25-19-2","Title":"Embedded"},"RootElementName":"standard_metadata","Publication":{"Id":"tcm:0-25-1","Title":"800 Sweden website"},"Id":"tcm:25-97-8","Title":"Standard Metadata"},"FieldType":4,"XPath":"tcm:Metadata/custom:Metadata/custom:standard_metadata","KeywordValues":[]},"windows_tag_line":{"Name":"windows_tag_line","Values":["No"],"NumericValues":[],"DateTimeValues":[],"LinkedComponentValues":[],"FieldType":3,"CategoryName":"Windows Tag Line","CategoryId":"tcm:25-33-512","XPath":"tcm:Metadata/custom:Metadata/custom:windows_tag_line","KeywordValues":[{"IsRoot":false,"IsAbstract":false,"Description":"No","Key":"no","TaxonomyId":"tcm:25-33-512","Path":"\\Windows Tag Line\\No","RelatedKeywords":[],"ParentKeywords":[],"MetadataFields":{},"Id":"tcm:25-118-1024","Title":"No"}]}},"ComponentType":1,"Folder":{"PublicationId":"tcm:0-25-1","Id":"tcm:25-7689-2","Title":"010 Modules"},"Categories":[{"Keywords":[],"Id":"tcm:25-20-512","Title":"Portfolio"},{"Keywords":[],"Id":"tcm:25-1171-512","Title":"Article Type"},{"Keywords":[],"Id":"tcm:25-35-512","Title":"Windows Logo"},{"Keywords":[{"IsRoot":false,"IsAbstract":false,"Description":"No","Key":"no","TaxonomyId":"tcm:25-33-512","Path":"\\Windows Tag Line\\No","RelatedKeywords":[],"ParentKeywords":[],"MetadataFields":{},"Id":"tcm:25-118-1024","Title":"No"}],"Id":"tcm:25-33-512","Title":"Windows Tag Line"},{"Keywords":[],"Id":"tcm:25-22-512","Title":"Customer"}],"Version":14,"Publication":{"Id":"tcm:0-25-1","Title":"800 Sweden website"},"OwningPublication":{"Id":"tcm:0-25-1","Title":"800 Sweden website"},"Id":"tcm:25-75284","Title":"Modules"},"ComponentTemplate":{"OutputFormat":"HTML Fragment","RevisionDate":"2014-04-08T07:50:15.11","Folder":{"PublicationId":"tcm:0-25-1","Id":"tcm:25-448-2","Title":"Component Templates"},"Publication":{"Id":"tcm:0-25-1","Title":"800 Sweden website"},"OwningPublication":{"Id":"tcm:0-6-1","Title":"200 Fujitsu GIG Design"},"Id":"tcm:25-1928-32","Title":"Article Detail"},"RenderedContent":"\r\n

Moduler

\r\n\r\n\r\n\t\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n

Fujitsu C7 är uppbyggt av ett stort antal moduler. Därför kan det anpassas för varje behov.

\r\n\r\n\r\n\t\r\n

Fujitsu C7 Projects

\r\n \r\n \r\n

Projektmodulen i Fujitsu C7 innehåller allt ni behöver för att få koll på era projekt - från projektstart till slutkalkyl har ni alla verktyg som behövs för att snabbt kunna se och rapportera projektets status.

\r\n

Huvudfunktioner i modulen

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
Projektkalkyl/BudgetRegistrerade timmarProjektets kostnader/intäkter från ekonomikontoret
Integration med SharePoint för projektdokumentRiskerPrislistor
ProjektöversiktFaktureringAvstämning
PrognosÄndringar och tillägg i projektet – ÄTA-hanteringProjektplan
Projektanmälan
\r\n
\r\n \r\n\r\n\t\r\n

Fujitsu C7 Bid Calculation

\r\n \r\n \r\n

Se till att alla anbud ni lämnar är beräknade på samma sätt genom att använda Fujitsu C7:s kalkylverktyg. Prislistor som är gemensamma för företaget delas lätt mellan olika användare så att alla kalkyler är baserade på samma priser. Lägg upp gemensamma typarbetsmallar med färdigberäknad åtgång för att förenkla kalkyleringen ytterligare.

\r\n

Kalkylen kan givetvis återanvändas som en bas för projektkalkylen när projektet ska gå igång.

\r\n

I kalkylverktyget finns det möjlighet att lägga till färdiga dialoger för att beräkna materialåtgång, arbetsresurser och andra specifika värden i projektet. Dialogernas kalkylmetoder är baserade på flera års nära samarbete med våra kunder och gör det enkelt att snabbt producera högkvalitativa kalkyler för olika branscher.

\r\n

Huvudfunktioner i modulen

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
Kalkyldialoger med branschspecifika kalkylmetoderPrislistor med resurser och receptMallar för anbudstexter
Import från BluebeamKraftfulla sammanställningar baserat på resurstypImport/Export av mängdförteckning
Nyckeltal
\r\n
\r\n \r\n\r\n\t\r\n

Fujitsu C7 Time

\r\n \r\n \r\n

Låt alla projektmedlemmar rapportera tid och utlägg i tidrapporterings-modulen. Tiden kopplas enkelt till den arbetsuppgift i projekten som medarbetaren arbetat med och projektledaren får omedelbar kontroll på den tid som lagts. Både projektledaren och medarbetarens chef kan se sammanställningar och godkänna tid och utlägg som lagts på projekten.

\r\n

Huvudfunktioner i modulen\r\n

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
Rapportera tid\r\n
Rapportera maskintid\r\n
Attestering i flera nivåer\r\n
Rapportera utlägg och resor\r\n
Rapporter\r\n
\r\n
\r\n \r\n\r\n\t\r\n

Fujitsu C7 Work Orders

\r\n \r\n \r\n

Med hjälp av modulen för arbetsorderhantering får ni enkelt kontroll över vad era medarbetare jobbar med varje dag. I några enkla steg tar ni era arbetsorder från beskrivning till fakturering. Skapa arbetsordern med komplett kostnad/intäktskalkyl, positioner, bilagor och beskrivning i C7:s arbetsorderhantering. Planera arbetsordern till utförande lag eller montör från planeringstavlan där ni får daglig kontroll över era resursers tillgänglighet. Montören eller laget rapporterar materialåtgång, utförda arbeten och dokumentation från fältet i Fujitsu C7:s mobila återrapporteringsgränssnitt. Allt kan sedan följas och faktureras från Fujitsu C7:s dagbok.

\r\n

Huvudfunktioner i modulen\r\n

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
Planera arbeten på dag eller tidpunktIntegration med Google MapsRapportera nya arbetsorder eller ÄTA från fält
Bifoga bilderFyll i checklistor och dagbok i smarta dokumentBifoga dokument
Skicka enkelt arbetsorder mellan lag och montörerEnkel rapportering av utförda mängder och materialåtgång\r\n
\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n","IsDynamic":false,"OrderOnPage":0}],"StructureGroup":{"PublicationId":"tcm:0-25-1","Id":"tcm:25-113270-4","Title":"Modules"},"Categories":[],"Version":1,"Publication":{"Id":"tcm:0-25-1","Title":"800 Sweden website"},"OwningPublication":{"Id":"tcm:0-25-1","Title":"800 Sweden website"},"Id":"tcm:25-1455657-64","Title":"Modules"}