GTM-MFXJFQT
Skip to main content
  1. Hem >
  2. Tjänster >
  3. Application Services >
  4. Projektverktyg Fujitsu C7 >
  5. Fujitsu C7 är uppbyggt av ett stort antal moduler. Därför kan det anpassas för varje behov.

Moduler

Fujitsu C7 är uppbyggt av ett stort antal moduler. Därför kan det anpassas för varje behov.

Fujitsu C7 Projects

Projektmodulen i Fujitsu C7 innehåller allt ni behöver för att få koll på era projekt - från projektstart till slutkalkyl har ni alla verktyg som behövs för att snabbt kunna se och rapportera projektets status.

Huvudfunktioner i modulen

Projektkalkyl/Budget Registrerade timmar Projektets kostnader/intäkter från ekonomikontoret
Integration med SharePoint för projektdokument Risker Prislistor
Projektöversikt Fakturering Avstämning
Prognos Ändringar och tillägg i projektet – ÄTA-hantering Projektplan
Projektanmälan

Fujitsu C7 Bid Calculation

Se till att alla anbud ni lämnar är beräknade på samma sätt genom att använda Fujitsu C7:s kalkylverktyg. Prislistor som är gemensamma för företaget delas lätt mellan olika användare så att alla kalkyler är baserade på samma priser. Lägg upp gemensamma typarbetsmallar med färdigberäknad åtgång för att förenkla kalkyleringen ytterligare.

Kalkylen kan givetvis återanvändas som en bas för projektkalkylen när projektet ska gå igång.

I kalkylverktyget finns det möjlighet att lägga till färdiga dialoger för att beräkna materialåtgång, arbetsresurser och andra specifika värden i projektet. Dialogernas kalkylmetoder är baserade på flera års nära samarbete med våra kunder och gör det enkelt att snabbt producera högkvalitativa kalkyler för olika branscher.

Huvudfunktioner i modulen

Kalkyldialoger med branschspecifika kalkylmetoder Prislistor med resurser och recept Mallar för anbudstexter
Import från Bluebeam Kraftfulla sammanställningar baserat på resurstyp Import/Export av mängdförteckning
Nyckeltal

Fujitsu C7 Time

Låt alla projektmedlemmar rapportera tid och utlägg i tidrapporterings-modulen. Tiden kopplas enkelt till den arbetsuppgift i projekten som medarbetaren arbetat med och projektledaren får omedelbar kontroll på den tid som lagts. Både projektledaren och medarbetarens chef kan se sammanställningar och godkänna tid och utlägg som lagts på projekten.

Huvudfunktioner i modulen

Rapportera tid
Rapportera maskintid
Attestering i flera nivåer
Rapportera utlägg och resor
Rapporter

Fujitsu C7 Work Orders

Med hjälp av modulen för arbetsorderhantering får ni enkelt kontroll över vad era medarbetare jobbar med varje dag. I några enkla steg tar ni era arbetsorder från beskrivning till fakturering. Skapa arbetsordern med komplett kostnad/intäktskalkyl, positioner, bilagor och beskrivning i C7:s arbetsorderhantering. Planera arbetsordern till utförande lag eller montör från planeringstavlan där ni får daglig kontroll över era resursers tillgänglighet. Montören eller laget rapporterar materialåtgång, utförda arbeten och dokumentation från fältet i Fujitsu C7:s mobila återrapporteringsgränssnitt. Allt kan sedan följas och faktureras från Fujitsu C7:s dagbok.

Huvudfunktioner i modulen

Planera arbeten på dag eller tidpunkt Integration med Google Maps Rapportera nya arbetsorder eller ÄTA från fält
Bifoga bilder Fyll i checklistor och dagbok i smarta dokument Bifoga dokument
Skicka enkelt arbetsorder mellan lag och montörer Enkel rapportering av utförda mängder och materialåtgång