{"RevisionDate":"2018-01-12T14:19:07","Filename":"index","LastPublishedDate":"0001-01-01T00:00:00","PageTemplate":{"FileExtension":"html","RevisionDate":"2019-02-27T10:29:29.243","MetadataFields":{"view":{"Name":"view","Values":["DefaultPage"],"NumericValues":[],"DateTimeValues":[],"LinkedComponentValues":[],"FieldType":0,"KeywordValues":[]}},"Folder":{"PublicationId":"tcm:0-25-1","Id":"tcm:25-274819-2","Title":"Page View"},"Publication":{"Id":"tcm:0-25-1","Title":"800 Sweden website"},"OwningPublication":{"Id":"tcm:0-6-1","Title":"200 Fujitsu GIG Design"},"Id":"tcm:25-3526248-128","Title":"GIG5 V2 DefaultPage"},"MetadataFields":{"localizable_content":{"Name":"localizable_content","Values":["tcm:25-75306"],"NumericValues":[],"DateTimeValues":[],"LinkedComponentValues":[{"LastPublishedDate":"0001-01-01T00:00:00","RevisionDate":"2018-01-12T14:17:28.71","Schema":{"Folder":{"PublicationId":"tcm:0-25-1","Id":"tcm:25-37-2","Title":"System"},"RootElementName":"structure_group_localizable_meta","Publication":{"Id":"tcm:0-25-1","Title":"800 Sweden website"},"Id":"tcm:25-165-8","Title":"Structure Group Localizable Metadata"},"Fields":{"title":{"Name":"title","Values":["Fujitsu Digital Order"],"NumericValues":[],"DateTimeValues":[],"LinkedComponentValues":[],"FieldType":0,"XPath":"tcm:Content/custom:structure_group_localizable_meta/custom:title","KeywordValues":[]}},"MetadataFields":{},"ComponentType":1,"Folder":{"PublicationId":"tcm:0-25-1","Id":"tcm:25-7690-2","Title":"020 Customer Says"},"Categories":[],"Version":5,"Publication":{"Id":"tcm:0-25-1","Title":"800 Sweden website"},"OwningPublication":{"Id":"tcm:0-25-1","Title":"800 Sweden website"},"Id":"tcm:25-75306","Title":"99-Structure Group Info"}],"FieldType":6,"KeywordValues":[]}},"ComponentPresentations":[{"Component":{"LastPublishedDate":"0001-01-01T00:00:00","RevisionDate":"2018-01-22T14:15:22.107","Schema":{"Folder":{"PublicationId":"tcm:0-25-1","Id":"tcm:25-17-2","Title":"General Schemas"},"RootElementName":"standard_article","Publication":{"Id":"tcm:0-25-1","Title":"800 Sweden website"},"Id":"tcm:25-140-8","Title":"Standard Article"},"Fields":{"title":{"Name":"title","Values":["Fujitsu Digital Order"],"NumericValues":[],"DateTimeValues":[],"LinkedComponentValues":[],"FieldType":0,"XPath":"tcm:Content/custom:standard_article/custom:title","KeywordValues":[]},"overview":{"Name":"overview","Values":[],"NumericValues":[],"DateTimeValues":[],"LinkedComponentValues":[],"EmbeddedValues":[{"title":{"Name":"title","Values":["Fujitsu Digital Order"],"NumericValues":[],"DateTimeValues":[],"LinkedComponentValues":[],"FieldType":0,"XPath":"tcm:Content/custom:standard_article/custom:overview[1]/custom:title","KeywordValues":[]},"summary":{"Name":"summary","Values":["Fujitsu Digital Order är en beställningsportal där era externa eller interna kunder kan skapa förfrågningar och lägga beställningar."],"NumericValues":[],"DateTimeValues":[],"LinkedComponentValues":[],"FieldType":0,"XPath":"tcm:Content/custom:standard_article/custom:overview[1]/custom:summary","KeywordValues":[]}}],"EmbeddedSchema":{"Folder":{"PublicationId":"tcm:0-25-1","Id":"tcm:25-19-2","Title":"Embedded"},"RootElementName":"summary_info","Publication":{"Id":"tcm:0-25-1","Title":"800 Sweden website"},"Id":"tcm:25-95-8","Title":"Summary Info"},"FieldType":4,"XPath":"tcm:Content/custom:standard_article/custom:overview","KeywordValues":[]},"image":{"Name":"image","Values":["tcm:25-31999"],"NumericValues":[],"DateTimeValues":[],"LinkedComponentValues":[{"LastPublishedDate":"0001-01-01T00:00:00","RevisionDate":"2012-11-05T13:46:35.76","Schema":{"Folder":{"PublicationId":"tcm:0-25-1","Id":"tcm:25-18-2","Title":"Multimedia"},"RootElementName":"undefined","Publication":{"Id":"tcm:0-25-1","Title":"800 Sweden website"},"Id":"tcm:25-139-8","Title":"Image"},"Fields":{},"MetadataFields":{"alternative_text":{"Name":"alternative_text","Values":["Strategy"],"NumericValues":[],"DateTimeValues":[],"LinkedComponentValues":[],"FieldType":0,"XPath":"tcm:Metadata/custom:Metadata/custom:alternative_text","KeywordValues":[]},"width":{"Name":"width","Values":["580"],"NumericValues":[580.0],"DateTimeValues":[],"LinkedComponentValues":[],"FieldType":8,"XPath":"tcm:Metadata/custom:Metadata/custom:width","KeywordValues":[]},"height":{"Name":"height","Values":["224"],"NumericValues":[224.0],"DateTimeValues":[],"LinkedComponentValues":[],"FieldType":8,"XPath":"tcm:Metadata/custom:Metadata/custom:height","KeywordValues":[]}},"ComponentType":0,"Multimedia":{"Url":"/se/Images/a%20man%20and%20a%20woman%20discussing%20together_tcm25-31999.png","MimeType":"image/png","FileName":"a man and a woman discussing together.png","FileExtension":"png","Size":187919,"Width":0,"Height":0},"Folder":{"PublicationId":"tcm:0-25-1","Id":"tcm:25-3232-2","Title":"Banners"},"Categories":[],"Version":2,"Publication":{"Id":"tcm:0-25-1","Title":"800 Sweden website"},"OwningPublication":{"Id":"tcm:0-7-1","Title":"200 Master Content"},"Id":"tcm:25-31999","Title":"a man and a woman discussing together 580x224"}],"FieldType":6,"XPath":"tcm:Content/custom:standard_article/custom:image","KeywordValues":[]},"paragraphs":{"Name":"paragraphs","Values":[],"NumericValues":[],"DateTimeValues":[],"LinkedComponentValues":[],"EmbeddedValues":[{"body":{"Name":"body","Values":["

Fujitsu Digital Order är en beställningsportal där era externa eller interna kunder kan skapa förfrågningar och lägga beställningar. Hela beställningsförfarandet från förfrågan till fakturering dokumenteras med möjlighet till interna granskningar och med möjlighet att bifoga handlingar och att lagra överenskommelser. Genom att hantera beställningarna i ett processbaserat system med kompletta dokumentationsmöjligheter kan ni ta kontroll över beställningsflödet i hela ledet från förfrågan till fakturering.\n

\"Digital

Vinsterna med att använda Fujitsu Digital Order ligger både i minskad administration och ökad kvalitet i hanteringen av beställningar. Våra användare pekar på följande områden där vår lösning har förenklat det dagliga arbetet med serviceförfrågningar:

Fujitsu Digital Order kan användas som beställningsportal tillsammans med Fujitsu C7 och interagerar då med flera moduler såsom arbetsorder, tidrapportering och projektstruktur.

Huvudfunktioner i modulen\n

Portal för beställning av tjänsterInbyggda notifieringar och konversationerEnkelt för kunder att skapa och följa förfrågningar
Konfigurerbart beställningsflödeHantera dokument, godkännanden och kommentarerIntegrerat med andra moduler i Fujitsu C7
Uppföljning av beställningssumma per kontoSLA-hantering, missa inte att svara på beställningar i tid
"],"NumericValues":[],"DateTimeValues":[],"LinkedComponentValues":[],"FieldType":2,"XPath":"tcm:Content/custom:standard_article/custom:paragraphs[1]/custom:body","KeywordValues":[]}}],"EmbeddedSchema":{"Folder":{"PublicationId":"tcm:0-25-1","Id":"tcm:25-19-2","Title":"Embedded"},"RootElementName":"paragraph","Publication":{"Id":"tcm:0-25-1","Title":"800 Sweden website"},"Id":"tcm:25-96-8","Title":"Paragraph"},"FieldType":4,"XPath":"tcm:Content/custom:standard_article/custom:paragraphs","KeywordValues":[]},"tabs":{"Name":"tabs","Values":["tcm:25-728685"],"NumericValues":[],"DateTimeValues":[],"LinkedComponentValues":[{"LastPublishedDate":"0001-01-01T00:00:00","RevisionDate":"2013-11-17T18:00:20.277","Schema":{"Folder":{"PublicationId":"tcm:0-25-1","Id":"tcm:25-31-2","Title":"Tab Schemas"},"RootElementName":"tab_wrapper","Publication":{"Id":"tcm:0-25-1","Title":"800 Sweden website"},"Id":"tcm:25-716353-8","Title":"Tab Collection"},"Fields":{},"MetadataFields":{},"ComponentType":1,"Folder":{"PublicationId":"tcm:0-25-1","Id":"tcm:25-7690-2","Title":"020 Customer Says"},"Categories":[],"Version":1,"Publication":{"Id":"tcm:0-25-1","Title":"800 Sweden website"},"OwningPublication":{"Id":"tcm:0-25-1","Title":"800 Sweden website"},"Id":"tcm:25-728685","Title":"Customer Says_20131117185906"}],"FieldType":6,"XPath":"tcm:Content/custom:standard_article/custom:tabs","KeywordValues":[]}},"MetadataFields":{"standard_metadata":{"Name":"standard_metadata","Values":[],"NumericValues":[],"DateTimeValues":[],"LinkedComponentValues":[],"EmbeddedValues":[{"no_index":{"Name":"no_index","Values":["Inherited"],"NumericValues":[],"DateTimeValues":[],"LinkedComponentValues":[],"FieldType":0,"XPath":"tcm:Metadata/custom:Metadata/custom:standard_metadata[1]/custom:no_index","KeywordValues":[]},"no_follow":{"Name":"no_follow","Values":["Inherited"],"NumericValues":[],"DateTimeValues":[],"LinkedComponentValues":[],"FieldType":0,"XPath":"tcm:Metadata/custom:Metadata/custom:standard_metadata[1]/custom:no_follow","KeywordValues":[]}}],"EmbeddedSchema":{"Folder":{"PublicationId":"tcm:0-25-1","Id":"tcm:25-19-2","Title":"Embedded"},"RootElementName":"standard_metadata","Publication":{"Id":"tcm:0-25-1","Title":"800 Sweden website"},"Id":"tcm:25-97-8","Title":"Standard Metadata"},"FieldType":4,"XPath":"tcm:Metadata/custom:Metadata/custom:standard_metadata","KeywordValues":[]},"windows_tag_line":{"Name":"windows_tag_line","Values":["No"],"NumericValues":[],"DateTimeValues":[],"LinkedComponentValues":[],"FieldType":3,"CategoryName":"Windows Tag Line","CategoryId":"tcm:25-33-512","XPath":"tcm:Metadata/custom:Metadata/custom:windows_tag_line","KeywordValues":[{"IsRoot":false,"IsAbstract":false,"Description":"No","Key":"no","TaxonomyId":"tcm:25-33-512","Path":"\\Windows Tag Line\\No","RelatedKeywords":[],"ParentKeywords":[],"MetadataFields":{},"Id":"tcm:25-118-1024","Title":"No"}]}},"ComponentType":1,"Folder":{"PublicationId":"tcm:0-25-1","Id":"tcm:25-7690-2","Title":"020 Customer Says"},"Categories":[{"Keywords":[],"Id":"tcm:25-20-512","Title":"Portfolio"},{"Keywords":[],"Id":"tcm:25-1171-512","Title":"Article Type"},{"Keywords":[],"Id":"tcm:25-35-512","Title":"Windows Logo"},{"Keywords":[{"IsRoot":false,"IsAbstract":false,"Description":"No","Key":"no","TaxonomyId":"tcm:25-33-512","Path":"\\Windows Tag Line\\No","RelatedKeywords":[],"ParentKeywords":[],"MetadataFields":{},"Id":"tcm:25-118-1024","Title":"No"}],"Id":"tcm:25-33-512","Title":"Windows Tag Line"},{"Keywords":[],"Id":"tcm:25-22-512","Title":"Customer"}],"Version":13,"Publication":{"Id":"tcm:0-25-1","Title":"800 Sweden website"},"OwningPublication":{"Id":"tcm:0-25-1","Title":"800 Sweden website"},"Id":"tcm:25-75285","Title":"Fujitsu Digital Order"},"ComponentTemplate":{"OutputFormat":"HTML Fragment","RevisionDate":"2014-04-08T07:50:15.11","Folder":{"PublicationId":"tcm:0-25-1","Id":"tcm:25-448-2","Title":"Component Templates"},"Publication":{"Id":"tcm:0-25-1","Title":"800 Sweden website"},"OwningPublication":{"Id":"tcm:0-6-1","Title":"200 Fujitsu GIG Design"},"Id":"tcm:25-1928-32","Title":"Article Detail"},"RenderedContent":"\r\n

Fujitsu Digital Order

\r\n\r\n\r\n\t\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\t\r\n \r\n

Fujitsu Digital Order är en beställningsportal där era externa eller interna kunder kan skapa förfrågningar och lägga beställningar. Hela beställningsförfarandet från förfrågan till fakturering dokumenteras med möjlighet till interna granskningar och med möjlighet att bifoga handlingar och att lagra överenskommelser. Genom att hantera beställningarna i ett processbaserat system med kompletta dokumentationsmöjligheter kan ni ta kontroll över beställningsflödet i hela ledet från förfrågan till fakturering.\r\n

\r\n

\"Visual

\r\n

Vinsterna med att använda Fujitsu Digital Order ligger både i minskad administration och ökad kvalitet i hanteringen av beställningar. Våra användare pekar på följande områden där vår lösning har förenklat det dagliga arbetet med serviceförfrågningar:

\r\n\r\n

Fujitsu Digital Order kan användas som beställningsportal tillsammans med Fujitsu C7 och interagerar då med flera moduler såsom arbetsorder, tidrapportering och projektstruktur.

\r\n

Huvudfunktioner i modulen\r\n

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
Portal för beställning av tjänsterInbyggda notifieringar och konversationerEnkelt för kunder att skapa och följa förfrågningar
Konfigurerbart beställningsflödeHantera dokument, godkännanden och kommentarerIntegrerat med andra moduler i Fujitsu C7
Uppföljning av beställningssumma per kontoSLA-hantering, missa inte att svara på beställningar i tid\r\n
\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n","IsDynamic":false,"OrderOnPage":0}],"StructureGroup":{"PublicationId":"tcm:0-25-1","Id":"tcm:25-113271-4","Title":"Fujitsu Digital Order"},"Categories":[],"Version":2,"Publication":{"Id":"tcm:0-25-1","Title":"800 Sweden website"},"OwningPublication":{"Id":"tcm:0-25-1","Title":"800 Sweden website"},"Id":"tcm:25-1455658-64","Title":"Fujitsu Digital Order"}