GTM-MFXJFQT
Skip to main content

Fujitsu Digital Order

Fujitsu Digital Order är en beställningsportal där era externa eller interna kunder kan skapa förfrågningar och lägga beställningar. Hela beställningsförfarandet från förfrågan till fakturering dokumenteras med möjlighet till interna granskningar och med möjlighet att bifoga handlingar och att lagra överenskommelser. Genom att hantera beställningarna i ett processbaserat system med kompletta dokumentationsmöjligheter kan ni ta kontroll över beställningsflödet i hela ledet från förfrågan till fakturering.

Visual Arkiv

Vinsterna med att använda Fujitsu Digital Order ligger både i minskad administration och ökad kvalitet i hanteringen av beställningar. Våra användare pekar på följande områden där vår lösning har förenklat det dagliga arbetet med serviceförfrågningar:

  • Minskad administration ger en tidsvinst på 4-7 timmar per serviceförfrågan
  • Enklare fakturering till kund, all dokumentation kring en beställning finns på samma ställe
  • Nöjdare kunder när det är enkelt att skapa korrekta beställningar och att få tydlig återkoppling på status
  • Fler beställningar från kunderna
  • Säkerställer att kunden får svar i tid 

Fujitsu Digital Order kan användas som beställningsportal tillsammans med Fujitsu C7 och interagerar då med flera moduler såsom arbetsorder, tidrapportering och projektstruktur.

Huvudfunktioner i modulen

Portal för beställning av tjänster Inbyggda notifieringar och konversationer Enkelt för kunder att skapa och följa förfrågningar
Konfigurerbart beställningsflöde Hantera dokument, godkännanden och kommentarer Integrerat med andra moduler i Fujitsu C7
Uppföljning av beställningssumma per konto SLA-hantering, missa inte att svara på beställningar i tid