GTM-MFXJFQT
Skip to main content
  1. Hem >
  2. Tjänster >
  3. Application Services >
  4. Informationshantering

Informationshantering

Informationshantering är nyckeln till att klara företagsledares största svårigheter – men det är inte lätt att göra det på ett effektivt sätt. Det är här Fujitsu kommer in. Våra informationshanteringslösningar hanterar de verkliga svårigheterna:

  • Ärendehantering som förbättrar effektiviteten i back office genom att automatisera viktiga affärsprocesser
  • Affärsinsikt för att förbättra kundupplevelsen med hjälp av bättre förståelse för hur organisationens arbete möter förändrade behov
  • Samarbetstjänster som förbättrar verksamhetens rörlighet
  • Informationsriskhantering som hjälper organisationerna att skydda sin information och följa bestämmelser
  • Innehållshanteringslösningar på företagsnivå som hanterar komplexitet och hjälper organisationer att skapa, godkänna, publicera och hantera information över flera kanaler, från webben till gammaldags papper

Allt sköts professionellt via våra tjänster inom informationshantering som fokuserar på affärsinformationsstrategi, policybaserad informationshantering, affärsprocessoptimering och optimalt utnyttjande av information.

Låt Fujitsu hjälpa dig att hantera dina informationshanteringsbehov – vi ser till att rätt information finns på rätt plats i rätt tid. Tiden går.