För dig som värdesätter erfarenhet och verksamhetskunnande för ett lyckat ERP-projekt

Öka din effektivitet med Fujitsu och Dynamics

Fujitsu är en pålitlig partner i alla faser eller områden som rör ditt ERP system, allt ifrån projekt för införande till uppgradering eller Application Management med 24/7 support. För oss är det viktigt att jobba långsiktigt med våra kunder, med ett övergripande mål att få mesta möjliga affärsnytta av den investering man gör i ett nytt affärssystem.

MS Dynamics 365 bild

Top of Page