{"RevisionDate":"2015-01-08T15:01:57","Filename":"index","LastPublishedDate":"0001-01-01T00:00:00","PageTemplate":{"FileExtension":"html","RevisionDate":"2019-02-27T10:29:29.243","MetadataFields":{"view":{"Name":"view","Values":["DefaultPage"],"NumericValues":[],"DateTimeValues":[],"LinkedComponentValues":[],"FieldType":0,"KeywordValues":[]}},"Folder":{"PublicationId":"tcm:0-25-1","Id":"tcm:25-274819-2","Title":"Page View"},"Publication":{"Id":"tcm:0-25-1","Title":"800 Sweden website"},"OwningPublication":{"Id":"tcm:0-6-1","Title":"200 Fujitsu GIG Design"},"Id":"tcm:25-3526248-128","Title":"GIG5 V2 DefaultPage"},"MetadataFields":{"localizable_content":{"Name":"localizable_content","Values":["tcm:25-546127"],"NumericValues":[],"DateTimeValues":[],"LinkedComponentValues":[{"LastPublishedDate":"0001-01-01T00:00:00","RevisionDate":"2013-05-10T14:40:48.813","Schema":{"Folder":{"PublicationId":"tcm:0-25-1","Id":"tcm:25-37-2","Title":"System"},"RootElementName":"structure_group_localizable_meta","Publication":{"Id":"tcm:0-25-1","Title":"800 Sweden website"},"Id":"tcm:25-165-8","Title":"Structure Group Localizable Metadata"},"Fields":{"title":{"Name":"title","Values":["Dynamics CRM"],"NumericValues":[],"DateTimeValues":[],"LinkedComponentValues":[],"FieldType":0,"XPath":"tcm:Content/custom:structure_group_localizable_meta/custom:title","KeywordValues":[]}},"MetadataFields":{},"ComponentType":1,"Folder":{"PublicationId":"tcm:0-25-1","Id":"tcm:25-12822-2","Title":"020 Dynamics CRM"},"Categories":[],"Version":2,"Publication":{"Id":"tcm:0-25-1","Title":"800 Sweden website"},"OwningPublication":{"Id":"tcm:0-25-1","Title":"800 Sweden website"},"Id":"tcm:25-546127","Title":"99-Structure Group Info"}],"FieldType":6,"KeywordValues":[]}},"ComponentPresentations":[{"Component":{"LastPublishedDate":"0001-01-01T00:00:00","RevisionDate":"2015-11-16T09:31:56.237","Schema":{"Folder":{"PublicationId":"tcm:0-25-1","Id":"tcm:25-17-2","Title":"General Schemas"},"RootElementName":"standard_article","Publication":{"Id":"tcm:0-25-1","Title":"800 Sweden website"},"Id":"tcm:25-140-8","Title":"Standard Article"},"Fields":{"title":{"Name":"title","Values":["Microsoft Dynamics CRM"],"NumericValues":[],"DateTimeValues":[],"LinkedComponentValues":[],"FieldType":0,"XPath":"tcm:Content/custom:standard_article/custom:title","KeywordValues":[]},"overview":{"Name":"overview","Values":[],"NumericValues":[],"DateTimeValues":[],"LinkedComponentValues":[],"EmbeddedValues":[{"title":{"Name":"title","Values":["Microsoft Dynamics CRM"],"NumericValues":[],"DateTimeValues":[],"LinkedComponentValues":[],"FieldType":0,"XPath":"tcm:Content/custom:standard_article/custom:overview[1]/custom:title","KeywordValues":[]},"summary":{"Name":"summary","Values":["Microsoft Dynamics CRM har funnits på marknaden i snart 10 år. Från att ha varit ett ”vanligt” CRM-system är Dynamics CRM nu en av världens mest använda system"],"NumericValues":[],"DateTimeValues":[],"LinkedComponentValues":[],"FieldType":0,"XPath":"tcm:Content/custom:standard_article/custom:overview[1]/custom:summary","KeywordValues":[]}}],"EmbeddedSchema":{"Folder":{"PublicationId":"tcm:0-25-1","Id":"tcm:25-19-2","Title":"Embedded"},"RootElementName":"summary_info","Publication":{"Id":"tcm:0-25-1","Title":"800 Sweden website"},"Id":"tcm:25-95-8","Title":"Summary Info"},"FieldType":4,"XPath":"tcm:Content/custom:standard_article/custom:overview","KeywordValues":[]},"paragraphs":{"Name":"paragraphs","Values":[],"NumericValues":[],"DateTimeValues":[],"LinkedComponentValues":[],"EmbeddedValues":[{"body":{"Name":"body","Values":[""],"NumericValues":[],"DateTimeValues":[],"LinkedComponentValues":[],"FieldType":2,"XPath":"tcm:Content/custom:standard_article/custom:paragraphs[1]/custom:body","KeywordValues":[]}},{"body":{"Name":"body","Values":["

Microsoft Dynamics CRM har funnits på marknaden i snart 10 år. Från att ha varit ett ”vanligt” CRM-system är Dynamics CRM nu en av världens mest använda system. Med sina genomtänkta integrationer till Microsofts övriga programflora ger det användaren en igenkännande upplevelse.

"],"NumericValues":[],"DateTimeValues":[],"LinkedComponentValues":[],"FieldType":2,"XPath":"tcm:Content/custom:standard_article/custom:paragraphs[2]/custom:body","KeywordValues":[]}},{"body":{"Name":"body","Values":["
Ett litet axplock av vanliga efterfrågade funktioner (ingår som standard)Vad ställer ni för krav på ett CRM-system?
Marknad 
\n - Segmentering\n
\n - Kampanjhantering\n
\n - Marknadslistor (återanvändning)\n
Sälj 
\n - Stöd för säljprocessen\n
\n - Målstyrt (pengar, antal möten mm)\n
Kundservice 
\n - Ärendehantering\n
\n - Köhantering\n
\n - FAQ / Kunskapsdatabas\n
Servicekalender 
\n - Kompetensstyrd\n
\n - Servicekalender kopplad till Outlook-kalendern\n
Statistik / Resultat / Vyer 
\n - Diagram\n
\n - Rapporter
 - Användarvänligt\n
\n - Anpassningsbart\n
\n - Rollbaserat \n
\n - Hög säkerhet\n
\n - Helintegrerat med Officepaketet
 

Vi erbjuder er erfarna konsulter som hjälper er, i rätt takt, med införandet av Dynamics CRM. Dessutom ser de till att er organisation är väl förberedd innan systemet tas i bruk

"],"NumericValues":[],"DateTimeValues":[],"LinkedComponentValues":[],"FieldType":2,"XPath":"tcm:Content/custom:standard_article/custom:paragraphs[3]/custom:body","KeywordValues":[]}},{"body":{"Name":"body","Values":["

Marknadsföring
\nFå en CRM-lösning för marknadsföring som är flexibel, lätt att använda och anpassad för ditt företag. Omvandla varje kontakttillfälle till en möjlighet och hitta oupptäckta möjligheter i kundbasen. Med bekanta och smarta marknadsföringsfunktioner i Microsoft Dynamics CRM kan du marknadsföra dig mer effektivt, höja produktiviteten och få praktisk inblick i marknadsföringsarbetet.

Automatisering av säljverksamheten\n
Optimera försäljningen med de bekanta och smarta funktionerna i Microsoft Dynamics CRM. Dra nytta av ett riktigt intuitivt gränssnitt med inbäddade Microsoft Office-funktioner för att få mer tid för kunderna, korta ned försäljningscyklerna, öka antalet avslutade affärer och få viktig information i realtid.

Kundservice
\nMicrosoft Dynamics CRM är rustat för kundernas växlande förväntningar eftersom det är en servicelösning som är både stabil och flexibel. Här har användarna tillgång till bekanta funktioner och ett gränssnitt där de kan arbeta på ett personligt och välbekant sätt. I den här smarta lösningen får kundservicepersonalen råd som är både välgrundade och som de kan agera på. Resultatet blir en koordinerad, samarbetsfokuserad och integrerad organisation.

\"360-kundvy\"

Leverans
\nOrganisationer behöver också hantera andra relationer som påverkar deras framgångar – anställda, partner, leverantörer, distributörer och många andra viktiga parter. Det är enkelt att anpassa Microsoft Dynamics CRM utifrån sådana \"utökade CRM-scenarier\" och öka värdet av alla relationer, stärka deras relevans för verksamheten, öka företagets resultat och få ökad inblick i verksamheten.

"],"NumericValues":[],"DateTimeValues":[],"LinkedComponentValues":[],"FieldType":2,"XPath":"tcm:Content/custom:standard_article/custom:paragraphs[4]/custom:body","KeywordValues":[]}}],"EmbeddedSchema":{"Folder":{"PublicationId":"tcm:0-25-1","Id":"tcm:25-19-2","Title":"Embedded"},"RootElementName":"paragraph","Publication":{"Id":"tcm:0-25-1","Title":"800 Sweden website"},"Id":"tcm:25-96-8","Title":"Paragraph"},"FieldType":4,"XPath":"tcm:Content/custom:standard_article/custom:paragraphs","KeywordValues":[]},"tabs":{"Name":"tabs","Values":["tcm:25-729684"],"NumericValues":[],"DateTimeValues":[],"LinkedComponentValues":[{"LastPublishedDate":"0001-01-01T00:00:00","RevisionDate":"2013-11-17T19:07:14.23","Schema":{"Folder":{"PublicationId":"tcm:0-25-1","Id":"tcm:25-31-2","Title":"Tab Schemas"},"RootElementName":"tab_wrapper","Publication":{"Id":"tcm:0-25-1","Title":"800 Sweden website"},"Id":"tcm:25-716353-8","Title":"Tab Collection"},"Fields":{},"MetadataFields":{},"ComponentType":1,"Folder":{"PublicationId":"tcm:0-25-1","Id":"tcm:25-12822-2","Title":"020 Dynamics CRM"},"Categories":[],"Version":1,"Publication":{"Id":"tcm:0-25-1","Title":"800 Sweden website"},"OwningPublication":{"Id":"tcm:0-25-1","Title":"800 Sweden website"},"Id":"tcm:25-729684","Title":"Dynamics CRM_20131117200600"}],"FieldType":6,"XPath":"tcm:Content/custom:standard_article/custom:tabs","KeywordValues":[]}},"MetadataFields":{"standard_metadata":{"Name":"standard_metadata","Values":[],"NumericValues":[],"DateTimeValues":[],"LinkedComponentValues":[],"EmbeddedValues":[{"no_index":{"Name":"no_index","Values":["Inherited"],"NumericValues":[],"DateTimeValues":[],"LinkedComponentValues":[],"FieldType":0,"XPath":"tcm:Metadata/custom:Metadata/custom:standard_metadata[1]/custom:no_index","KeywordValues":[]},"no_follow":{"Name":"no_follow","Values":["Inherited"],"NumericValues":[],"DateTimeValues":[],"LinkedComponentValues":[],"FieldType":0,"XPath":"tcm:Metadata/custom:Metadata/custom:standard_metadata[1]/custom:no_follow","KeywordValues":[]}}],"EmbeddedSchema":{"Folder":{"PublicationId":"tcm:0-25-1","Id":"tcm:25-19-2","Title":"Embedded"},"RootElementName":"standard_metadata","Publication":{"Id":"tcm:0-25-1","Title":"800 Sweden website"},"Id":"tcm:25-97-8","Title":"Standard Metadata"},"FieldType":4,"XPath":"tcm:Metadata/custom:Metadata/custom:standard_metadata","KeywordValues":[]},"windows_tag_line":{"Name":"windows_tag_line","Values":["No"],"NumericValues":[],"DateTimeValues":[],"LinkedComponentValues":[],"FieldType":3,"CategoryName":"Windows Tag Line","CategoryId":"tcm:25-33-512","XPath":"tcm:Metadata/custom:Metadata/custom:windows_tag_line","KeywordValues":[{"IsRoot":false,"IsAbstract":false,"Description":"No","Key":"no","TaxonomyId":"tcm:25-33-512","Path":"\\Windows Tag Line\\No","RelatedKeywords":[],"ParentKeywords":[],"MetadataFields":{},"Id":"tcm:25-118-1024","Title":"No"}]}},"ComponentType":1,"Folder":{"PublicationId":"tcm:0-25-1","Id":"tcm:25-12822-2","Title":"020 Dynamics CRM"},"Categories":[{"Keywords":[],"Id":"tcm:25-20-512","Title":"Portfolio"},{"Keywords":[],"Id":"tcm:25-1171-512","Title":"Article Type"},{"Keywords":[],"Id":"tcm:25-35-512","Title":"Windows Logo"},{"Keywords":[{"IsRoot":false,"IsAbstract":false,"Description":"No","Key":"no","TaxonomyId":"tcm:25-33-512","Path":"\\Windows Tag Line\\No","RelatedKeywords":[],"ParentKeywords":[],"MetadataFields":{},"Id":"tcm:25-118-1024","Title":"No"}],"Id":"tcm:25-33-512","Title":"Windows Tag Line"},{"Keywords":[],"Id":"tcm:25-22-512","Title":"Customer"}],"Version":20,"Publication":{"Id":"tcm:0-25-1","Title":"800 Sweden website"},"OwningPublication":{"Id":"tcm:0-25-1","Title":"800 Sweden website"},"Id":"tcm:25-546129","Title":"Dynamics CRM"},"ComponentTemplate":{"OutputFormat":"HTML Fragment","RevisionDate":"2014-04-08T07:50:15.11","Folder":{"PublicationId":"tcm:0-25-1","Id":"tcm:25-448-2","Title":"Component Templates"},"Publication":{"Id":"tcm:0-25-1","Title":"800 Sweden website"},"OwningPublication":{"Id":"tcm:0-6-1","Title":"200 Fujitsu GIG Design"},"Id":"tcm:25-1928-32","Title":"Article Detail"},"RenderedContent":"\r\n

Microsoft Dynamics CRM

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\t\r\n \r\n \r\n\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\r\n \r\n\r\n\t\r\n \r\n \r\n\t\t\t\t\t\t

Microsoft Dynamics CRM har funnits på marknaden i snart 10 år. Från att ha varit ett ”vanligt” CRM-system är Dynamics CRM nu en av världens mest använda system. Med sina genomtänkta integrationer till Microsofts övriga programflora ger det användaren en igenkännande upplevelse.

\r\n\t\t\t\t\t\r\n \r\n\r\n\t\r\n \r\n \r\n
\r\n\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t
Ett litet axplock av vanliga efterfrågade funktioner (ingår som standard)Vad ställer ni för krav på ett CRM-system?
Marknad \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
\r\n - Segmentering\r\n
\r\n - Kampanjhantering\r\n
\r\n - Marknadslistor (återanvändning)\r\n
\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tSälj \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
\r\n - Stöd för säljprocessen\r\n
\r\n - Målstyrt (pengar, antal möten mm)\r\n
\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tKundservice \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
\r\n - Ärendehantering\r\n
\r\n - Köhantering\r\n
\r\n - FAQ / Kunskapsdatabas\r\n
\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tServicekalender \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
\r\n - Kompetensstyrd\r\n
\r\n - Servicekalender kopplad till Outlook-kalendern\r\n
\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tStatistik / Resultat / Vyer \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
\r\n - Diagram\r\n
\r\n - Rapporter
\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
 - Användarvänligt\r\n
\r\n - Anpassningsbart\r\n
\r\n - Rollbaserat \r\n
\r\n - Hög säkerhet\r\n
\r\n - Helintegrerat med Officepaketet
\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
 
\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t

Vi erbjuder er erfarna konsulter som hjälper er, i rätt takt, med införandet av Dynamics CRM. Dessutom ser de till att er organisation är väl förberedd innan systemet tas i bruk

\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
\r\n\t\t\t\t\t\t
\r\n \r\n \r\n\r\n\t\r\n \r\n \r\n\t\t\t\t\t\t

\r\n\t\t\t\t\t\t\tMarknadsföring\r\n\t\t\t\t\t\t\t
\r\nFå en CRM-lösning för marknadsföring som är flexibel, lätt att använda och anpassad för ditt företag. Omvandla varje kontakttillfälle till en möjlighet och hitta oupptäckta möjligheter i kundbasen. Med bekanta och smarta marknadsföringsfunktioner i Microsoft Dynamics CRM kan du marknadsföra dig mer effektivt, höja produktiviteten och få praktisk inblick i marknadsföringsarbetet.

\r\n\t\t\t\t\t\t

\r\n\t\t\t\t\t\t\tAutomatisering av säljverksamheten\r\n
Optimera försäljningen med de bekanta och smarta funktionerna i Microsoft Dynamics CRM. Dra nytta av ett riktigt intuitivt gränssnitt med inbäddade Microsoft Office-funktioner för att få mer tid för kunderna, korta ned försäljningscyklerna, öka antalet avslutade affärer och få viktig information i realtid.

\r\n\t\t\t\t\t\t

\r\n\t\t\t\t\t\t\tKundservice\r\n\t\t\t\t\t\t\t
\r\nMicrosoft Dynamics CRM är rustat för kundernas växlande förväntningar eftersom det är en servicelösning som är både stabil och flexibel. Här har användarna tillgång till bekanta funktioner och ett gränssnitt där de kan arbeta på ett personligt och välbekant sätt. I den här smarta lösningen får kundservicepersonalen råd som är både välgrundade och som de kan agera på. Resultatet blir en koordinerad, samarbetsfokuserad och integrerad organisation.

\r\n\t\t\t\t\t\t

\r\n\t\t\t\t\t\t\t\"360\r\n\t\t\t\t\t\t

\r\n\t\t\t\t\t\t

\r\n\t\t\t\t\t\t\tLeverans\r\n\t\t\t\t\t\t\t
\r\nOrganisationer behöver också hantera andra relationer som påverkar deras framgångar – anställda, partner, leverantörer, distributörer och många andra viktiga parter. Det är enkelt att anpassa Microsoft Dynamics CRM utifrån sådana \"utökade CRM-scenarier\" och öka värdet av alla relationer, stärka deras relevans för verksamheten, öka företagets resultat och få ökad inblick i verksamheten.

\r\n\t\t\t\t\t\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n","IsDynamic":false,"OrderOnPage":0},{"Component":{"LastPublishedDate":"0001-01-01T00:00:00","RevisionDate":"2013-05-12T06:12:21.853","Schema":{"Folder":{"PublicationId":"tcm:0-25-1","Id":"tcm:25-36-2","Title":"Call to Action Schemas"},"RootElementName":"related_links_cta","Publication":{"Id":"tcm:0-25-1","Title":"800 Sweden website"},"Id":"tcm:25-145-8","Title":"Related Links (Manual) CTA"},"Fields":{"heading":{"Name":"heading","Values":["Länkar"],"NumericValues":[],"DateTimeValues":[],"LinkedComponentValues":[],"FieldType":0,"XPath":"tcm:Content/custom:related_links_cta/custom:heading","KeywordValues":[]},"links":{"Name":"links","Values":["tcm:25-546469"],"NumericValues":[],"DateTimeValues":[],"LinkedComponentValues":[{"LastPublishedDate":"0001-01-01T00:00:00","RevisionDate":"2015-11-14T09:25:08.033","Schema":{"Folder":{"PublicationId":"tcm:0-25-1","Id":"tcm:25-16-2","Title":"Auxiliary Schemas"},"RootElementName":"external_link_information","Publication":{"Id":"tcm:0-25-1","Title":"800 Sweden website"},"Id":"tcm:25-110-8","Title":"External Link Information"},"Fields":{"url":{"Name":"url","Values":["http://crm.dynamics.com/sv-se/home"],"NumericValues":[],"DateTimeValues":[],"LinkedComponentValues":[],"FieldType":0,"XPath":"tcm:Content/custom:external_link_information/custom:url","KeywordValues":[]},"link_text":{"Name":"link_text","Values":["Microsoft Dynamics CRM"],"NumericValues":[],"DateTimeValues":[],"LinkedComponentValues":[],"FieldType":0,"XPath":"tcm:Content/custom:external_link_information/custom:link_text","KeywordValues":[]}},"MetadataFields":{},"ComponentType":1,"Folder":{"PublicationId":"tcm:0-25-1","Id":"tcm:25-7480-2","Title":"Call To Action"},"Categories":[],"Version":3,"Publication":{"Id":"tcm:0-25-1","Title":"800 Sweden website"},"OwningPublication":{"Id":"tcm:0-25-1","Title":"800 Sweden website"},"Id":"tcm:25-546469","Title":"Services Dynamics CRM Link"}],"FieldType":6,"XPath":"tcm:Content/custom:related_links_cta/custom:links","KeywordValues":[]}},"MetadataFields":{},"ComponentType":1,"Folder":{"PublicationId":"tcm:0-25-1","Id":"tcm:25-7480-2","Title":"Call To Action"},"Categories":[],"Version":3,"Publication":{"Id":"tcm:0-25-1","Title":"800 Sweden website"},"OwningPublication":{"Id":"tcm:0-25-1","Title":"800 Sweden website"},"Id":"tcm:25-546468","Title":"CTA Services Dynamics CRM (Related links)"},"ComponentTemplate":{"OutputFormat":"HTML Fragment","RevisionDate":"2013-11-15T18:46:23.153","Folder":{"PublicationId":"tcm:0-25-1","Id":"tcm:25-449-2","Title":"Call To Action"},"Publication":{"Id":"tcm:0-25-1","Title":"800 Sweden website"},"OwningPublication":{"Id":"tcm:0-6-1","Title":"200 Fujitsu GIG Design"},"Id":"tcm:25-1916-32","Title":"Related Links (Manual) CTA"},"RenderedContent":"
\r\n
\r\n

Länkar

\r\n \r\n\r\n
\r\n
","IsDynamic":false,"OrderOnPage":0}],"StructureGroup":{"PublicationId":"tcm:0-25-1","Id":"tcm:25-113259-4","Title":"Dynamics CRM"},"Categories":[],"Version":1,"Publication":{"Id":"tcm:0-25-1","Title":"800 Sweden website"},"OwningPublication":{"Id":"tcm:0-25-1","Title":"800 Sweden website"},"Id":"tcm:25-1455641-64","Title":"Dynamics CRM"}