{"RevisionDate":"2015-12-11T14:01:05","Filename":"index","LastPublishedDate":"0001-01-01T00:00:00","PageTemplate":{"FileExtension":"html","RevisionDate":"2019-02-27T10:29:29.243","MetadataFields":{"view":{"Name":"view","Values":["DefaultPage"],"NumericValues":[],"DateTimeValues":[],"LinkedComponentValues":[],"FieldType":0,"KeywordValues":[]}},"Folder":{"PublicationId":"tcm:0-25-1","Id":"tcm:25-274819-2","Title":"Page View"},"Publication":{"Id":"tcm:0-25-1","Title":"800 Sweden website"},"OwningPublication":{"Id":"tcm:0-6-1","Title":"200 Fujitsu GIG Design"},"Id":"tcm:25-3526248-128","Title":"GIG5 V2 DefaultPage"},"Schema":{"Folder":{"PublicationId":"tcm:0-25-1","Id":"tcm:25-38-2","Title":"Metadata"},"RootElementName":"undefined","Publication":{"Id":"tcm:0-25-1","Title":"800 Sweden website"},"Id":"tcm:25-167-8","Title":"Structure Group Metadata"},"MetadataFields":{"localizable_content":{"Name":"localizable_content","Values":["tcm:25-546126"],"NumericValues":[],"DateTimeValues":[],"LinkedComponentValues":[{"LastPublishedDate":"0001-01-01T00:00:00","RevisionDate":"2013-05-10T14:41:23.13","Schema":{"Folder":{"PublicationId":"tcm:0-25-1","Id":"tcm:25-37-2","Title":"System"},"RootElementName":"structure_group_localizable_meta","Publication":{"Id":"tcm:0-25-1","Title":"800 Sweden website"},"Id":"tcm:25-165-8","Title":"Structure Group Localizable Metadata"},"Fields":{"title":{"Name":"title","Values":["Dynamics AX"],"NumericValues":[],"DateTimeValues":[],"LinkedComponentValues":[],"FieldType":0,"XPath":"tcm:Content/custom:structure_group_localizable_meta/custom:title","KeywordValues":[]}},"MetadataFields":{},"ComponentType":1,"Folder":{"PublicationId":"tcm:0-25-1","Id":"tcm:25-12821-2","Title":"010 Dynamics AX"},"Categories":[],"Version":2,"Publication":{"Id":"tcm:0-25-1","Title":"800 Sweden website"},"OwningPublication":{"Id":"tcm:0-25-1","Title":"800 Sweden website"},"Id":"tcm:25-546126","Title":"99-Structure Group Info"}],"FieldType":6,"KeywordValues":[]}},"ComponentPresentations":[{"Component":{"LastPublishedDate":"0001-01-01T00:00:00","RevisionDate":"2015-11-16T13:42:01.067","Schema":{"Folder":{"PublicationId":"tcm:0-25-1","Id":"tcm:25-17-2","Title":"General Schemas"},"RootElementName":"standard_article","Publication":{"Id":"tcm:0-25-1","Title":"800 Sweden website"},"Id":"tcm:25-140-8","Title":"Standard Article"},"Fields":{"title":{"Name":"title","Values":["Microsoft Dynamics AX"],"NumericValues":[],"DateTimeValues":[],"LinkedComponentValues":[],"FieldType":0,"XPath":"tcm:Content/custom:standard_article/custom:title","KeywordValues":[]},"overview":{"Name":"overview","Values":[],"NumericValues":[],"DateTimeValues":[],"LinkedComponentValues":[],"EmbeddedValues":[{"title":{"Name":"title","Values":["Microsoft Dynamics AX"],"NumericValues":[],"DateTimeValues":[],"LinkedComponentValues":[],"FieldType":0,"XPath":"tcm:Content/custom:standard_article/custom:overview[1]/custom:title","KeywordValues":[]},"summary":{"Name":"summary","Values":["Microsoft Dynamics AX är ett affärssystem som ger den funktionalitet, prestanda, säkerhet och integration som krävs i dagens affärsmiljöer."],"NumericValues":[],"DateTimeValues":[],"LinkedComponentValues":[],"FieldType":0,"XPath":"tcm:Content/custom:standard_article/custom:overview[1]/custom:summary","KeywordValues":[]}}],"EmbeddedSchema":{"Folder":{"PublicationId":"tcm:0-25-1","Id":"tcm:25-19-2","Title":"Embedded"},"RootElementName":"summary_info","Publication":{"Id":"tcm:0-25-1","Title":"800 Sweden website"},"Id":"tcm:25-95-8","Title":"Summary Info"},"FieldType":4,"XPath":"tcm:Content/custom:standard_article/custom:overview","KeywordValues":[]},"paragraphs":{"Name":"paragraphs","Values":[],"NumericValues":[],"DateTimeValues":[],"LinkedComponentValues":[],"EmbeddedValues":[{"body":{"Name":"body","Values":["

Fujitsus konsulter har långa erfarenheter från mer än 50 Dynamics AX implementationer. Fujitsu hjälper kunderna genom beslutsprocessen till ett nytt affärssystem, samt föreslår förbättringar i affärsprocessen. 

 

"],"NumericValues":[],"DateTimeValues":[],"LinkedComponentValues":[],"FieldType":2,"XPath":"tcm:Content/custom:standard_article/custom:paragraphs[1]/custom:body","KeywordValues":[]}},{"body":{"Name":"body","Values":["

Affärssystemsrådgivning\n
Vår affärssystemsrådgivning omfattar bland annat:

 • Förändringsprocesser\n
  \n    o Harmonisering och optimering
 • Kravanalys\n
  \n    o Behov och krav på ett nytt affärssystem
 • ROI analys\n
  \n    o Kostnadsanalys för implementation och utrullning av ett affärssystem
Implementation\n
Vid införande av ett nytt implementationsprojekt genomförs främst aktiviteter inom: 
 • Affärskrav
 • FIT/GAP analys
 • Proof Of Concept (POC)
 • Template (vid multipla siter)
 • Pilot
 • Go-live
 • Roll-out
 • Förbättringsprojekt

Förvaltning/Support\n
Efter ett genomfört projekt erbjuder Fujitsu ett komplett paket av tjänster inom förvaltning & support 

 • Transition / transforming
 • Supporthantering
 • Incidenthantering
 • Ändringshantering (CR)
 • Problemhantering
 • Performance
 • Drift/Cloud
 • 24/7 (dygnet runt support)

Drift/Cloud
\nFujitsu har stark driftkapacitet av servrar med olika lösningsalternativ:\n

 

"],"NumericValues":[],"DateTimeValues":[],"LinkedComponentValues":[],"FieldType":2,"XPath":"tcm:Content/custom:standard_article/custom:paragraphs[2]/custom:body","KeywordValues":[]}}],"EmbeddedSchema":{"Folder":{"PublicationId":"tcm:0-25-1","Id":"tcm:25-19-2","Title":"Embedded"},"RootElementName":"paragraph","Publication":{"Id":"tcm:0-25-1","Title":"800 Sweden website"},"Id":"tcm:25-96-8","Title":"Paragraph"},"FieldType":4,"XPath":"tcm:Content/custom:standard_article/custom:paragraphs","KeywordValues":[]},"tabs":{"Name":"tabs","Values":["tcm:25-729683"],"NumericValues":[],"DateTimeValues":[],"LinkedComponentValues":[{"LastPublishedDate":"0001-01-01T00:00:00","RevisionDate":"2015-11-16T09:43:19.477","Schema":{"Folder":{"PublicationId":"tcm:0-25-1","Id":"tcm:25-31-2","Title":"Tab Schemas"},"RootElementName":"tab_wrapper","Publication":{"Id":"tcm:0-25-1","Title":"800 Sweden website"},"Id":"tcm:25-716353-8","Title":"Tab Collection"},"Fields":{"tabs":{"Name":"tabs","Values":["tcm:25-2121848","tcm:25-2121849","tcm:25-2121850","tcm:25-2121859"],"NumericValues":[],"DateTimeValues":[],"LinkedComponentValues":[{"LastPublishedDate":"0001-01-01T00:00:00","RevisionDate":"2015-11-14T15:19:13.523","Schema":{"Folder":{"PublicationId":"tcm:0-25-1","Id":"tcm:25-31-2","Title":"Tab Schemas"},"RootElementName":"rich_text_field_tab","Publication":{"Id":"tcm:0-25-1","Title":"800 Sweden website"},"Id":"tcm:25-126-8","Title":"Rich Text Field Tab"},"Fields":{"name":{"Name":"name","Values":["Distribution"],"NumericValues":[],"DateTimeValues":[],"LinkedComponentValues":[],"FieldType":0,"XPath":"tcm:Content/custom:rich_text_field_tab/custom:name","KeywordValues":[]},"title":{"Name":"title","Values":["Distribution"],"NumericValues":[],"DateTimeValues":[],"LinkedComponentValues":[],"FieldType":0,"XPath":"tcm:Content/custom:rich_text_field_tab/custom:title","KeywordValues":[]},"body":{"Name":"body","Values":["

Fujitsu har erkänd stark leveranskapacitet till distributionsföretag, vilket hjälper kunden att harmonisera och optimera affärsprocesserna.

Fujitsu levererar Dynamics AX baserat på Microsoft Best Practice. I de fall kunder kräver utökning av funktionalitet finns kompletterande tilläggslösningar, se exempel på ISV-lösningar och paketeringar.

Exempel på processer vid införande av Dynamics AX är:

"],"NumericValues":[],"DateTimeValues":[],"LinkedComponentValues":[],"FieldType":2,"XPath":"tcm:Content/custom:rich_text_field_tab/custom:body","KeywordValues":[]}},"MetadataFields":{},"ComponentType":1,"Folder":{"PublicationId":"tcm:0-25-1","Id":"tcm:25-12821-2","Title":"010 Dynamics AX"},"Categories":[],"Version":1,"Publication":{"Id":"tcm:0-25-1","Title":"800 Sweden website"},"OwningPublication":{"Id":"tcm:0-25-1","Title":"800 Sweden website"},"Id":"tcm:25-2121848","Title":"tab Distribution"},{"LastPublishedDate":"0001-01-01T00:00:00","RevisionDate":"2015-11-14T15:22:00.757","Schema":{"Folder":{"PublicationId":"tcm:0-25-1","Id":"tcm:25-31-2","Title":"Tab Schemas"},"RootElementName":"rich_text_field_tab","Publication":{"Id":"tcm:0-25-1","Title":"800 Sweden website"},"Id":"tcm:25-126-8","Title":"Rich Text Field Tab"},"Fields":{"name":{"Name":"name","Values":["Tillverkande industrin"],"NumericValues":[],"DateTimeValues":[],"LinkedComponentValues":[],"FieldType":0,"XPath":"tcm:Content/custom:rich_text_field_tab/custom:name","KeywordValues":[]},"title":{"Name":"title","Values":["Tillverkande industrin"],"NumericValues":[],"DateTimeValues":[],"LinkedComponentValues":[],"FieldType":0,"XPath":"tcm:Content/custom:rich_text_field_tab/custom:title","KeywordValues":[]},"body":{"Name":"body","Values":["

Fujitsus starka kompetens inom tillverkningsindustrin speciellt inom Diskret, Process och Lean-tillverkning har varit en framgång vid många implementationer. Denna kunskap och expertis inom tillverkningsprocessen tillsammans med global varuförsörjning har skapat värde och realiserat stor nytta. Fujitsu tillämpar Best Practice vid införandet inom områden som:

"],"NumericValues":[],"DateTimeValues":[],"LinkedComponentValues":[],"FieldType":2,"XPath":"tcm:Content/custom:rich_text_field_tab/custom:body","KeywordValues":[]}},"MetadataFields":{},"ComponentType":1,"Folder":{"PublicationId":"tcm:0-25-1","Id":"tcm:25-12821-2","Title":"010 Dynamics AX"},"Categories":[],"Version":1,"Publication":{"Id":"tcm:0-25-1","Title":"800 Sweden website"},"OwningPublication":{"Id":"tcm:0-25-1","Title":"800 Sweden website"},"Id":"tcm:25-2121849","Title":"tab Tillverkande industrin"},{"LastPublishedDate":"0001-01-01T00:00:00","RevisionDate":"2015-12-11T13:46:01.017","Schema":{"Folder":{"PublicationId":"tcm:0-25-1","Id":"tcm:25-31-2","Title":"Tab Schemas"},"RootElementName":"rich_text_field_tab","Publication":{"Id":"tcm:0-25-1","Title":"800 Sweden website"},"Id":"tcm:25-126-8","Title":"Rich Text Field Tab"},"Fields":{"name":{"Name":"name","Values":["ISV-lösningar / Paketeringar"],"NumericValues":[],"DateTimeValues":[],"LinkedComponentValues":[],"FieldType":0,"XPath":"tcm:Content/custom:rich_text_field_tab/custom:name","KeywordValues":[]},"title":{"Name":"title","Values":["ISV-lösningar / Paketeringar"],"NumericValues":[],"DateTimeValues":[],"LinkedComponentValues":[],"FieldType":0,"XPath":"tcm:Content/custom:rich_text_field_tab/custom:title","KeywordValues":[]},"body":{"Name":"body","Values":["

Fujitsu har under flera år levererat Dynamics AX till kunder inom framförallt distribution och tillverkande bolag inom Norden, Europa och globalt. För dessa leveranser har Fujitsu utvecklat ett antal unika lösningar och vertikaler som erbjuds, här följer några exempel:

Fujitsu har under mera än 10 år utvecklat en vertikallösning till bygg och entreprenadföretag under produktnamnet C7. Denna Microsoft .NET-lösning är integrerad med Dynamics AX  vilket ger en unik lösning för företagen genom hela byggprocessen. Lösningen stödjer hela processflödet från anbud, beställning, inköp och ekonomisk uppföljning till ändringsbegäran (ÄTA).

"],"NumericValues":[],"DateTimeValues":[],"LinkedComponentValues":[],"FieldType":2,"XPath":"tcm:Content/custom:rich_text_field_tab/custom:body","KeywordValues":[]}},"MetadataFields":{},"ComponentType":1,"Folder":{"PublicationId":"tcm:0-25-1","Id":"tcm:25-12821-2","Title":"010 Dynamics AX"},"Categories":[],"Version":4,"Publication":{"Id":"tcm:0-25-1","Title":"800 Sweden website"},"OwningPublication":{"Id":"tcm:0-25-1","Title":"800 Sweden website"},"Id":"tcm:25-2121850","Title":"tab ISV-lösningar Paketeringar"},{"LastPublishedDate":"0001-01-01T00:00:00","RevisionDate":"2015-11-14T15:28:50.963","Schema":{"Folder":{"PublicationId":"tcm:0-25-1","Id":"tcm:25-31-2","Title":"Tab Schemas"},"RootElementName":"rich_text_field_tab","Publication":{"Id":"tcm:0-25-1","Title":"800 Sweden website"},"Id":"tcm:25-126-8","Title":"Rich Text Field Tab"},"Fields":{"name":{"Name":"name","Values":["Lean"],"NumericValues":[],"DateTimeValues":[],"LinkedComponentValues":[],"FieldType":0,"XPath":"tcm:Content/custom:rich_text_field_tab/custom:name","KeywordValues":[]},"title":{"Name":"title","Values":["Lean"],"NumericValues":[],"DateTimeValues":[],"LinkedComponentValues":[],"FieldType":0,"XPath":"tcm:Content/custom:rich_text_field_tab/custom:title","KeywordValues":[]},"body":{"Name":"body","Values":["

Fujitsu Lean bygger på mångårigt arbete med att utveckla företagen att skapa ständiga förbättringar till ökat kundvärde.

I Fujitsu implementation av Dynamics AX använder vi upparbetat Lean-kapital med att tillhandahålla verktyg, införande program, förändringsledning, mentorskap/coaching för kontinuerlig förbättring samt utbildar företag inom Lean.


Läs mer om våra erfarenheter inom Lean, till detta erbjuder vi ett brett utbud av utbildningar inom området.

"],"NumericValues":[],"DateTimeValues":[],"LinkedComponentValues":[],"FieldType":2,"XPath":"tcm:Content/custom:rich_text_field_tab/custom:body","KeywordValues":[]}},"MetadataFields":{},"ComponentType":1,"Folder":{"PublicationId":"tcm:0-25-1","Id":"tcm:25-12821-2","Title":"010 Dynamics AX"},"Categories":[],"Version":1,"Publication":{"Id":"tcm:0-25-1","Title":"800 Sweden website"},"OwningPublication":{"Id":"tcm:0-25-1","Title":"800 Sweden website"},"Id":"tcm:25-2121859","Title":"tab Lean"}],"FieldType":6,"XPath":"tcm:Content/custom:tab_wrapper/custom:tabs","KeywordValues":[]}},"MetadataFields":{},"ComponentType":1,"Folder":{"PublicationId":"tcm:0-25-1","Id":"tcm:25-12821-2","Title":"010 Dynamics AX"},"Categories":[],"Version":5,"Publication":{"Id":"tcm:0-25-1","Title":"800 Sweden website"},"OwningPublication":{"Id":"tcm:0-25-1","Title":"800 Sweden website"},"Id":"tcm:25-729683","Title":"Dynamics AX_20131117200557"}],"FieldType":6,"XPath":"tcm:Content/custom:standard_article/custom:tabs","KeywordValues":[]}},"MetadataFields":{"standard_metadata":{"Name":"standard_metadata","Values":[],"NumericValues":[],"DateTimeValues":[],"LinkedComponentValues":[],"EmbeddedValues":[{"no_index":{"Name":"no_index","Values":["Inherited"],"NumericValues":[],"DateTimeValues":[],"LinkedComponentValues":[],"FieldType":0,"XPath":"tcm:Metadata/custom:Metadata/custom:standard_metadata[1]/custom:no_index","KeywordValues":[]},"no_follow":{"Name":"no_follow","Values":["Inherited"],"NumericValues":[],"DateTimeValues":[],"LinkedComponentValues":[],"FieldType":0,"XPath":"tcm:Metadata/custom:Metadata/custom:standard_metadata[1]/custom:no_follow","KeywordValues":[]}}],"EmbeddedSchema":{"Folder":{"PublicationId":"tcm:0-25-1","Id":"tcm:25-19-2","Title":"Embedded"},"RootElementName":"standard_metadata","Publication":{"Id":"tcm:0-25-1","Title":"800 Sweden website"},"Id":"tcm:25-97-8","Title":"Standard Metadata"},"FieldType":4,"XPath":"tcm:Metadata/custom:Metadata/custom:standard_metadata","KeywordValues":[]},"windows_tag_line":{"Name":"windows_tag_line","Values":["No"],"NumericValues":[],"DateTimeValues":[],"LinkedComponentValues":[],"FieldType":3,"CategoryName":"Windows Tag Line","CategoryId":"tcm:25-33-512","XPath":"tcm:Metadata/custom:Metadata/custom:windows_tag_line","KeywordValues":[{"IsRoot":false,"IsAbstract":false,"Description":"No","Key":"no","TaxonomyId":"tcm:25-33-512","Path":"\\Windows Tag Line\\No","RelatedKeywords":[],"ParentKeywords":[],"MetadataFields":{},"Id":"tcm:25-118-1024","Title":"No"}]}},"ComponentType":1,"Folder":{"PublicationId":"tcm:0-25-1","Id":"tcm:25-12821-2","Title":"010 Dynamics AX"},"Categories":[{"Keywords":[],"Id":"tcm:25-20-512","Title":"Portfolio"},{"Keywords":[],"Id":"tcm:25-1171-512","Title":"Article Type"},{"Keywords":[],"Id":"tcm:25-35-512","Title":"Windows Logo"},{"Keywords":[{"IsRoot":false,"IsAbstract":false,"Description":"No","Key":"no","TaxonomyId":"tcm:25-33-512","Path":"\\Windows Tag Line\\No","RelatedKeywords":[],"ParentKeywords":[],"MetadataFields":{},"Id":"tcm:25-118-1024","Title":"No"}],"Id":"tcm:25-33-512","Title":"Windows Tag Line"},{"Keywords":[],"Id":"tcm:25-22-512","Title":"Customer"}],"Version":14,"Publication":{"Id":"tcm:0-25-1","Title":"800 Sweden website"},"OwningPublication":{"Id":"tcm:0-25-1","Title":"800 Sweden website"},"Id":"tcm:25-546128","Title":"Dynamics AX"},"ComponentTemplate":{"OutputFormat":"HTML Fragment","RevisionDate":"2014-04-08T07:50:15.11","Folder":{"PublicationId":"tcm:0-25-1","Id":"tcm:25-448-2","Title":"Component Templates"},"Publication":{"Id":"tcm:0-25-1","Title":"800 Sweden website"},"OwningPublication":{"Id":"tcm:0-6-1","Title":"200 Fujitsu GIG Design"},"Id":"tcm:25-1928-32","Title":"Article Detail"},"RenderedContent":"\r\n

Microsoft Dynamics AX

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\t\r\n \r\n \r\n\t\t\t\t\t\t

Fujitsus konsulter har långa erfarenheter från mer än 50 Dynamics AX implementationer. Fujitsu hjälper kunderna genom beslutsprocessen till ett nytt affärssystem, samt föreslår förbättringar i affärsprocessen. 

\r\n\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t

 

\r\n \r\n\r\n\t\r\n \r\n \r\n

\r\n Affärssystemsrådgivning\r\n
Vår affärssystemsrådgivning omfattar bland annat:

\r\n\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t
\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
  \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
 • Förändringsprocesser\r\n
  \r\n    o Harmonisering och optimering
 • \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
 • Kravanalys\r\n
  \r\n    o Behov och krav på ett nytt affärssystem
 • \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
 • ROI analys\r\n
  \r\n    o Kostnadsanalys för implementation och utrullning av ett affärssystem
 • \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t
\r\n\t\t\t\t\t\t
Implementation\r\n
Vid införande av ett nytt implementationsprojekt genomförs främst aktiviteter inom: 
\r\n\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t
\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
  \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
 • Affärskrav
 • \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
 • FIT/GAP analys
 • \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
 • Proof Of Concept (POC)
 • \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
 • Template (vid multipla siter)
 • \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t
\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
  \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
 • Pilot
 • \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
 • Go-live
 • \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
 • Roll-out
 • \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
 • Förbättringsprojekt
 • \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t
\r\n\t\t\t\t\t\t

Förvaltning/Support\r\n
Efter ett genomfört projekt erbjuder Fujitsu ett komplett paket av tjänster inom förvaltning & support 

\r\n\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t
\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
  \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
 • Transition / transforming
 • \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
 • Supporthantering
 • \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
 • Incidenthantering
 • \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
 • Ändringshantering (CR)
 • \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t
\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
  \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
 • Problemhantering
 • \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
 • Performance
 • \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
 • Drift/Cloud
 • \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
 • 24/7 (dygnet runt support)
 • \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t
\r\n\t\t\t\t\t\t

Drift/Cloud\r\n\t\t\t\t\t\t\t
\r\nFujitsu har stark driftkapacitet av servrar med olika lösningsalternativ:\r\n

\r\n\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t

 

\r\n \r\n\r\n\r\n
\r\n\r\n
\r\n
\r\n

Distribution

\r\n
\r\n\r\n

Fujitsu har erkänd stark leveranskapacitet till distributionsföretag, vilket hjälper kunden att harmonisera och optimera affärsprocesserna.

\r\n\t\t\t\t\t

Fujitsu levererar Dynamics AX baserat på Microsoft Best Practice. I de fall kunder kräver utökning av funktionalitet finns kompletterande tilläggslösningar, se exempel på ISV-lösningar och paketeringar.

\r\n\t\t\t\t\t

Exempel på processer vid införande av Dynamics AX är:

\r\n\t\t\t\t\t\r\n
\r\n\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n

Tillverkande industrin

\r\n
\r\n\r\n

Fujitsus starka kompetens inom tillverkningsindustrin speciellt inom Diskret, Process och Lean-tillverkning har varit en framgång vid många implementationer. Denna kunskap och expertis inom tillverkningsprocessen tillsammans med global varuförsörjning har skapat värde och realiserat stor nytta. Fujitsu tillämpar Best Practice vid införandet inom områden som:

\r\n\t\t\t\t\t\r\n
\r\n\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n

ISV-lösningar / Paketeringar

\r\n
\r\n\r\n

Fujitsu har under flera år levererat Dynamics AX till kunder inom framförallt distribution och tillverkande bolag inom Norden, Europa och globalt. För dessa leveranser har Fujitsu utvecklat ett antal unika lösningar och vertikaler som erbjuds, här följer några exempel:

\r\n\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t

Fujitsu har under mera än 10 år utvecklat en vertikallösning till bygg och entreprenadföretag under produktnamnet C7. Denna Microsoft .NET-lösning är integrerad med Dynamics AX  vilket ger en unik lösning för företagen genom hela byggprocessen. Lösningen stödjer hela processflödet från anbud, beställning, inköp och ekonomisk uppföljning till ändringsbegäran (ÄTA).

\r\n\t\t\t\t\t\r\n
\r\n\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n

Lean

\r\n
\r\n\r\n

Fujitsu Lean bygger på mångårigt arbete med att utveckla företagen att skapa ständiga förbättringar till ökat kundvärde.

\r\n\t\t\t\t\t

I Fujitsu implementation av Dynamics AX använder vi upparbetat Lean-kapital med att tillhandahålla verktyg, införande program, förändringsledning, mentorskap/coaching för kontinuerlig förbättring samt utbildar företag inom Lean.

\r\n\t\t\t\t\t


\r\n\t\t\t\t\t\tLäs mer om våra erfarenheter inom Lean, till detta erbjuder vi ett brett utbud av utbildningar inom området.

\r\n
\r\n
  \r\n
 • \r\n\r\n\"Prev\"\r\n
 • \r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n","IsDynamic":false,"OrderOnPage":0},{"Component":{"LastPublishedDate":"0001-01-01T00:00:00","RevisionDate":"2015-11-14T09:28:44.817","Schema":{"Folder":{"PublicationId":"tcm:0-25-1","Id":"tcm:25-36-2","Title":"Call to Action Schemas"},"RootElementName":"related_links_cta","Publication":{"Id":"tcm:0-25-1","Title":"800 Sweden website"},"Id":"tcm:25-145-8","Title":"Related Links (Manual) CTA"},"Fields":{"heading":{"Name":"heading","Values":["Länkar"],"NumericValues":[],"DateTimeValues":[],"LinkedComponentValues":[],"FieldType":0,"XPath":"tcm:Content/custom:related_links_cta/custom:heading","KeywordValues":[]},"links":{"Name":"links","Values":["tcm:25-2121061"],"NumericValues":[],"DateTimeValues":[],"LinkedComponentValues":[{"LastPublishedDate":"0001-01-01T00:00:00","RevisionDate":"2015-11-14T09:23:57.347","Schema":{"Folder":{"PublicationId":"tcm:0-25-1","Id":"tcm:25-16-2","Title":"Auxiliary Schemas"},"RootElementName":"external_link_information","Publication":{"Id":"tcm:0-25-1","Title":"800 Sweden website"},"Id":"tcm:25-110-8","Title":"External Link Information"},"Fields":{"url":{"Name":"url","Values":["https://www.microsoft.com/sv-se/dynamics/erp.aspx "],"NumericValues":[],"DateTimeValues":[],"LinkedComponentValues":[],"FieldType":0,"XPath":"tcm:Content/custom:external_link_information/custom:url","KeywordValues":[]},"link_text":{"Name":"link_text","Values":["Microsoft Dynamics AX"],"NumericValues":[],"DateTimeValues":[],"LinkedComponentValues":[],"FieldType":0,"XPath":"tcm:Content/custom:external_link_information/custom:link_text","KeywordValues":[]}},"MetadataFields":{},"ComponentType":1,"Folder":{"PublicationId":"tcm:0-25-1","Id":"tcm:25-7480-2","Title":"Call To Action"},"Categories":[],"Version":2,"Publication":{"Id":"tcm:0-25-1","Title":"800 Sweden website"},"OwningPublication":{"Id":"tcm:0-25-1","Title":"800 Sweden website"},"Id":"tcm:25-2121061","Title":"Services Dynamics AX Link"}],"FieldType":6,"XPath":"tcm:Content/custom:related_links_cta/custom:links","KeywordValues":[]}},"MetadataFields":{},"ComponentType":1,"Folder":{"PublicationId":"tcm:0-25-1","Id":"tcm:25-7480-2","Title":"Call To Action"},"Categories":[],"Version":2,"Publication":{"Id":"tcm:0-25-1","Title":"800 Sweden website"},"OwningPublication":{"Id":"tcm:0-25-1","Title":"800 Sweden website"},"Id":"tcm:25-2121068","Title":"CTA Services Dynamics AX (Related links)"},"ComponentTemplate":{"OutputFormat":"HTML Fragment","RevisionDate":"2013-11-15T18:46:23.153","Folder":{"PublicationId":"tcm:0-25-1","Id":"tcm:25-449-2","Title":"Call To Action"},"Publication":{"Id":"tcm:0-25-1","Title":"800 Sweden website"},"OwningPublication":{"Id":"tcm:0-6-1","Title":"200 Fujitsu GIG Design"},"Id":"tcm:25-1916-32","Title":"Related Links (Manual) CTA"},"RenderedContent":"
\r\n
\r\n

Länkar

\r\n \r\n\r\n
\r\n
","IsDynamic":false,"OrderOnPage":0},{"Component":{"LastPublishedDate":"0001-01-01T00:00:00","RevisionDate":"2015-11-14T15:09:05.233","Schema":{"Folder":{"PublicationId":"tcm:0-25-1","Id":"tcm:25-36-2","Title":"Call to Action Schemas"},"RootElementName":"text_cta","Publication":{"Id":"tcm:0-25-1","Title":"800 Sweden website"},"Id":"tcm:25-149-8","Title":"Text CTA"},"Fields":{"heading":{"Name":"heading","Values":["Boka Workshop"],"NumericValues":[],"DateTimeValues":[],"LinkedComponentValues":[],"FieldType":0,"XPath":"tcm:Content/custom:text_cta/custom:heading","KeywordValues":[]},"body":{"Name":"body","Values":["

\"Fujitsu

Fujitsu Dynamics AX + C7"],"NumericValues":[],"DateTimeValues":[],"LinkedComponentValues":[],"FieldType":2,"XPath":"tcm:Content/custom:text_cta/custom:body","KeywordValues":[]}},"MetadataFields":{},"ComponentType":1,"Folder":{"PublicationId":"tcm:0-25-1","Id":"tcm:25-7480-2","Title":"Call To Action"},"Categories":[],"Version":11,"Publication":{"Id":"tcm:0-25-1","Title":"800 Sweden website"},"OwningPublication":{"Id":"tcm:0-25-1","Title":"800 Sweden website"},"Id":"tcm:25-2121716","Title":"CTA Services Dynamics AX Campaign (text)"},"ComponentTemplate":{"OutputFormat":"HTML Fragment","RevisionDate":"2011-09-05T15:42:31.82","Folder":{"PublicationId":"tcm:0-25-1","Id":"tcm:25-449-2","Title":"Call To Action"},"Publication":{"Id":"tcm:0-25-1","Title":"800 Sweden website"},"OwningPublication":{"Id":"tcm:0-6-1","Title":"200 Fujitsu GIG Design"},"Id":"tcm:25-1920-32","Title":"Text CTA"},"RenderedContent":"
\r\n
\r\n\r\n\r\n

Boka Workshop

\r\n\r\n\r\n \r\n

\r\n \"Fujitsu\r\n

\r\n\t\t\t\t\tFujitsu Dynamics AX + C7\"Open\r\n
\r\n\r\n\r\n
\r\n
","IsDynamic":false,"OrderOnPage":0},{"Component":{"LastPublishedDate":"0001-01-01T00:00:00","RevisionDate":"2015-12-11T13:59:05.833","Schema":{"Folder":{"PublicationId":"tcm:0-25-1","Id":"tcm:25-36-2","Title":"Call to Action Schemas"},"RootElementName":"placard_cta","Publication":{"Id":"tcm:0-25-1","Title":"800 Sweden website"},"Id":"tcm:25-144-8","Title":"Placard CTA"},"Fields":{"heading":{"Name":"heading","Values":["Dynamics AX - C7 "],"NumericValues":[],"DateTimeValues":[],"LinkedComponentValues":[],"FieldType":0,"XPath":"tcm:Content/custom:placard_cta/custom:heading","KeywordValues":[]},"image":{"Name":"image","Values":["tcm:25-2239041"],"NumericValues":[],"DateTimeValues":[],"LinkedComponentValues":[{"LastPublishedDate":"0001-01-01T00:00:00","RevisionDate":"2015-12-11T14:20:30.657","Schema":{"Folder":{"PublicationId":"tcm:0-25-1","Id":"tcm:25-18-2","Title":"Multimedia"},"RootElementName":"undefined","Publication":{"Id":"tcm:0-25-1","Title":"800 Sweden website"},"Id":"tcm:25-139-8","Title":"Image"},"Fields":{},"MetadataFields":{"alternative_text":{"Name":"alternative_text","Values":["Dynamics AX - C7"],"NumericValues":[],"DateTimeValues":[],"LinkedComponentValues":[],"FieldType":0,"XPath":"tcm:Metadata/custom:Metadata/custom:alternative_text","KeywordValues":[]},"height":{"Name":"height","Values":["0"],"NumericValues":[0.0],"DateTimeValues":[],"LinkedComponentValues":[],"FieldType":8,"XPath":"tcm:Metadata/custom:Metadata/custom:height","KeywordValues":[]}},"ComponentType":0,"Multimedia":{"Url":"/se/Images/se-dynamics-ax-c7-184x101_tcm25-2239041.jpg","MimeType":"image/jpeg","FileName":"se-dynamics-ax-c7-184x101.jpg","FileExtension":"jpg","Size":11948,"Width":0,"Height":0},"Folder":{"PublicationId":"tcm:0-25-1","Id":"tcm:25-245816-2","Title":"Services"},"Categories":[],"Version":3,"Publication":{"Id":"tcm:0-25-1","Title":"800 Sweden website"},"OwningPublication":{"Id":"tcm:0-25-1","Title":"800 Sweden website"},"Id":"tcm:25-2239041","Title":"CTA Dynamics AX - C7 Image"}],"FieldType":5,"XPath":"tcm:Content/custom:placard_cta/custom:image","KeywordValues":[]},"image_link":{"Name":"image_link","Values":["tcm:25-2239042"],"NumericValues":[],"DateTimeValues":[],"LinkedComponentValues":[{"LastPublishedDate":"0001-01-01T00:00:00","RevisionDate":"2019-03-21T06:49:18.233","Schema":{"Folder":{"PublicationId":"tcm:0-25-1","Id":"tcm:25-16-2","Title":"Auxiliary Schemas"},"RootElementName":"external_link_information","Publication":{"Id":"tcm:0-25-1","Title":"800 Sweden website"},"Id":"tcm:25-110-8","Title":"External Link Information"},"Fields":{"url":{"Name":"url","Values":["//www.fujitsu.com/se/services/application-services/information-management/project-application/"],"NumericValues":[],"DateTimeValues":[],"LinkedComponentValues":[],"FieldType":0,"XPath":"tcm:Content/custom:external_link_information/custom:url","KeywordValues":[]},"link_text":{"Name":"link_text","Values":["Dynamics AX - C7"],"NumericValues":[],"DateTimeValues":[],"LinkedComponentValues":[],"FieldType":0,"XPath":"tcm:Content/custom:external_link_information/custom:link_text","KeywordValues":[]}},"MetadataFields":{},"ComponentType":1,"Folder":{"PublicationId":"tcm:0-25-1","Id":"tcm:25-245816-2","Title":"Services"},"Categories":[],"Version":3,"Publication":{"Id":"tcm:0-25-1","Title":"800 Sweden website"},"OwningPublication":{"Id":"tcm:0-25-1","Title":"800 Sweden website"},"Id":"tcm:25-2239042","Title":"CTA Dynamics AX - C7 Link"}],"FieldType":6,"XPath":"tcm:Content/custom:placard_cta/custom:image_link","KeywordValues":[]}},"MetadataFields":{},"ComponentType":1,"Folder":{"PublicationId":"tcm:0-25-1","Id":"tcm:25-245816-2","Title":"Services"},"Categories":[],"Version":2,"Publication":{"Id":"tcm:0-25-1","Title":"800 Sweden website"},"OwningPublication":{"Id":"tcm:0-25-1","Title":"800 Sweden website"},"Id":"tcm:25-2239043","Title":"CTA Dynamics AX - C7 Placard"},"ComponentTemplate":{"OutputFormat":"HTML Fragment","RevisionDate":"2011-10-25T08:45:17.96","Folder":{"PublicationId":"tcm:0-25-1","Id":"tcm:25-449-2","Title":"Call To Action"},"Publication":{"Id":"tcm:0-25-1","Title":"800 Sweden website"},"OwningPublication":{"Id":"tcm:0-6-1","Title":"200 Fujitsu GIG Design"},"Id":"tcm:25-1913-32","Title":"Placard CTA"},"RenderedContent":"\r\n\r\n
\r\n

Dynamics AX - C7

\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \"Dynamics\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \"placardBottom\"\r\n \r\n
\r\n","IsDynamic":false,"OrderOnPage":0}],"StructureGroup":{"PublicationId":"tcm:0-25-1","Id":"tcm:25-113258-4","Title":"Dynamics AX"},"Categories":[],"Version":6,"Publication":{"Id":"tcm:0-25-1","Title":"800 Sweden website"},"OwningPublication":{"Id":"tcm:0-25-1","Title":"800 Sweden website"},"Id":"tcm:25-1455640-64","Title":"Dynamics AX"}