GTM-MFXJFQT
Skip to main content
  1. Hem >
  2. Om Fujitsu >
  3. Resources >
  4. Sweden ICL & Nokia bildar ett gemensamt bolag

Sweden ICL & Nokia bildar ett gemensamt bolag

February 21, 2000

ICL och Nokia har bildat ett gemensamt bolag för att tillsammans öka fokuseringen på utvecklandet av eBusiness tjänster kopplade till Nokia Information Management. Det nybildade bolaget, döpt till Nice-business Solutions Finland Oy, kommer att börja sin verksamhet i början av mars 2000. Jouko Seppä, chef för ICL Finlands eBusiness division, har utsetts till verkställande direktör för bolaget.

Det nya bolaget kommer att fokusera på att utveckla lösningar och tjänster för Nokias eBusiness och CRM (Customer Relationship Management) behov.

Som en kommentar till överenskommelsen säger Tarmo Ruosteenoja, vice vd för Nokias Information Management, "Nokia är världsledande inom sitt verksamhetsområde. Nice-business Solutions Finland Oys inriktning kommer att vara att implementera eBusiness och CRM lösningar som stödjer Nokias strategi. Nokia valde ICL som en affärspartner tack vare företagets imponerande meritlista inom eBusiness området. Överenskommelsen försäkrar oss om att utöver våra egna växande resurser ha tillgång till den bästa expertisen."

Esa Tihilä, chef för ICLs globala eBusiness och ordförande i styrelsen för Nice-business Solutions Finalnd Oy sa: "Ett gemensamt bolag tillsammans med Nokia är en betydande utökning av det befintliga samarbete mellan våra två företag. ICL är Europas ledande inom eBusiness tjänster och för oss är det viktigt att samarbeta med marknadsledare i långsiktiga partnerskap. Överenskommelsen som vi nu undertecknat kommer att ytterliggare intensifiera ICLs omstöpning mot att bli ett eBusiness företag under de närmaste fem åren."

Det nya bolaget kommer att ägas till 66.5% av ICL och 33.5% av Nokia. Under det första operativa året kommer Nice-business Solutions Finland Oy att sysselsätta 200 personer och man räknar med en kraftig tillväxt under de närmaste två åren. Till att börja med kommer bolaget att etablera kontor i Helsingfors, Åbo och Tampere.

Om Nokia

Nokia ligger i frontlinjen i skapandet av det mobila informationssamhället med sina innovativa produkter och lösningar. Företaget är den ledande leverantören av mobila telefoner och en ledande leverantör av mobila, fasta och IP nätverk, närliggande tjänster såväl som multimedia terminaler. Under 1999 uppgick Nokias totala nettoförsäljning till 19.8 miljarder EUR (19.9 miljarder USD). Med huvudkontoret i Finland är Nokia listade på börserna i New York (NOK), Helsingfors, Stockholm, London, Frankfurt och Paris och sysselsätter mer än 55 000 personer.

För ytterligare information kontakta gärna:

Carin Lehnberg

Telefon: Telefon: 08-793 7000 vxl
E-post: E-post: carin.lehnberg@icl.se
Företag:ICL

Erik Granström

Telefon: Telefon: 08-786 9000 vxl
E-post: E-post: erik.granstrom@rfv.sfa.se
Företag:RFV

Johan Nybom

Telefon: Telefon: 08-793 7741 070-793 7741
Titel:Informationschef, ICL

Date: 21 February, 2000