GTM-MFXJFQT
Skip to main content

ISO Certifieringar

ISO Certifieringar– standarder skapar ordning och reda

Fujitsu i Sverige inser fördelarna med de nya kraven i ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Vi har därför redan under hösten 2016 genomfört certifiering enligt de nya standarderna..

Fujitsu Sweden har certifierat hela verksamheten i Sverige enligt följande ISO standarder:

  • ISO9001:2015 Ledningssystem för kvalitet
  • ISO14001:2015 Ledningssystem för miljö
  • ISO/IEC 27001:2013 Ledningssystem för Informationssäkerhet 

Kundleverans finns certifierad enligt:

  • ISO/IEC 20000-1 Ledningssystem för Tjänster
     

Vi har också valt att fortlöpande anpassa verksamheten efter andra ISO standarder bl.a. för socialt ansvar (ISO 26000), hållbarhet vid evenemang (ISO 20121) samt riskhantering (ISO 31000).

ISO

 

Medlemskap i SIS Swedish Standards Institute

Fujitsu i Sverige är medlem i SIS som är en en ideell förening. Medlemmarna representerar olika delar av samhället; företag, myndigheter och organisationer. Alla har det gemensamt att de har behov av standarder, eller standardisering.

Fujitsu har medverkat i att ta fram standarden för Ledningssystem för hållbar IT (SS895400:2014) samt medverkar i den tekniska kommittén SIS/TK 510 Projekt, program och portfölj.

Fujitsu i Sverige vill på detta sätt bidra i att utveckla och påverka standarder som används i samhället.