GTM-MFXJFQT
Skip to main content

Vårt samhällsengagemang

I Sverige tar vi vårt samhällsansvar genom att medverka i ett antal aktiviteter inom socialt ansvar och miljö. För svenska Fujitsu Sweden är det viktigt att delta ute i samhället för att uppmuntra mångfald och motverka diskriminering. Vi vill också bidra till att nå FN:s 17 hållbarhetsmål och Parisavtalet COP21 strävan om 1.5 graders-målet.

Korta Vägen – Mångfald i arbetslivet

Fujitsu vill bidra till mångfald inom arbetslivet och medverkar i Korta vägen. Korta Vägen är en förberedande arbetsmarknadsutbildning som riktar sig till akademiker med utländsk bakgrund som vill etablera sig på arbetsmarknaden. Syftet är att tillvarata kompetenser och korta vägen till den svenska arbetsmarknaden. Utbildningen är ett samarbete mellan Stockholms universitet och Arbetsförmedlingen.

Deltagarna har en kvalificerad utbildning från sina hemländer, men de flesta saknar kontakt med den svenska arbetsmarknaden. Genom att fyra dagar i veckan följa och delta i arbetet ett företag eller i en organisation får praktikanten en uppfattning om hur det kan vara att arbeta på en svensk arbetsplats.

Mer information om Korta Vägen

My Dream Now – Integrerande samverkan mellan skola och arbetsliv

Fujitsu är regional partner i Stockholmsområdet till My Dream Now, som riktar sig till högstadieelever i områden med hög arbetslöshet. Verksamheten My Dream Now grundades 2011 och drivs av ett socialt företag utan vinstintresse.

Samarbetet innebär att Fujitsuanställda utbildas till klasscoacher, som träffar elever i utvalda skolor vid fyra tillfällen under ett läsår, tillsammans med andra coacher från partners i olika branscher och från högskolor.

Coacherna inspirerar och utbildar unga elever kring hur arbetsmarknaden fungerar, och hjälper till att öppna dörrar till deras framtida yrkeskarriärer. Partnerföretagen arrangerar även studiebesök under terminerna och andra anpassade program för att ge praktisk kunskap.

Mer information om My Dream Now

Womentor - Jämställdhet för ledande befattningar

Fujitsu medverkar i Womentor, ett initiativ från IT & Telekomföretagen. Womentor- programmet är ett verktyg för att stödja företag i IT- och telekombranschen som vill arbetat systematiskt för att öka antalet kvinnliga chefer. Som medlem medverkar vi ett mentorprogram för potentiella kvinnliga ledare samt sätter upp mätbara mål för att uppnå ökad andel kvinnor i ledande position.

Mer information om Womentor

Rädda Barnen

Rädda BarnenFujitsu bidrar med en donation till Rädda Barnen årligen, i samband med jul.

Ansvar för klimatet

Vi tar vårt samhällsansvar för klimatet och den strävan om att nå 1.5 graders-målet enligt Parisavtalet COP21, genom att arbeta med olika klimatfrämjande åtgärder. Läs mer under Vårt miljöarbete

Volontärarbete - gemensamt engagemang

Flera av våra medarbetare utför idag volontärarbete på sin fritid och bidrar med medel till olika välgörenhetsorganisationer, det är vi mycket stolta över. Vi har också ett samarbete med My Dream Now där 10+ medarbetare medverkar som volontärer. Vi vill ta till vara den kraften och kommer under 2016/2017 att utarbeta ett arbetssätt och en plan för att gemensamt med våra medarbetare stödja samhället på detta sätt.

IT & Telekomföretagen medlemskap

Medlemskapet i IT&Telekomföretagen innebär att vi är bundna till kollektivavtal som IT&Telekomföretagen har tecknat om löner och allmänna anställningsvillkor. Avtalet är tecknat med Unionen, Sveriges Ingenjörer, Civilekonomerna, Jusek och SEKO; Medlemskapet innebär också att vi står bakom IT&Telekomföretagens affärsetiska etiska grundprinciper som baseras på internationella och nationella överenskommelser och konventioner samt nationella lagar och förordningar inom mångfald, arbetsmiljö och villkor, hållbar utveckling, datasäkerhet och affärsetik.