Skip to main content

Fujitsu

Sweden

Archived content

NOTE: this is an archived page and the content is likely to be out of date.

Fujitsu Pan-European Retail Survey 2013

Stockholm, July 24, 2013

Sammanfattning:

  • Fujitsu och europeiska detaljhandelschefers delar syn på den fysiska butikens framtid i en miljö med allt fler distributionskanaler
  • Två av tre butikschefer anser att försäljningen är deras främsta bekymmer; hur ska de både kunna sälja mer och sälja mer effektivt?
  • Fujitsus nya lösningar för detaljhandeln är flexibla och anpassade för att möta föränderliga marknadsbehov och kundkrav

I Fujitsu Pan-European Retail Survey 2013[1] framkommer det att detaljhandlare över hela Europa står inför ett vägskäl, hur ska de kunna öka sin verksamhets effektivitet, samtidigt som de förbättrar kundnöjdheten? Undersökningen visar att nästa 60 procent av de tillfrågade detaljhandlarna tillmätte kundupplevelsen och ökad effektivitet lika högt värde och belyser därmed en stor utmaning som detaljhandeln står inför.

Fujitsu Pan-European Retail Survey 2013 visar på de utmaningar som detaljhandlare står inför i en föränderlig tid där de både måste driva försäljning och hantera kunder, samtidigt som de måste upprätthålla en enhetlig bild av företaget i samtliga försäljningskanaler. Handlarna behöver även förstå och dra nytta av hur innovativ teknik kan hjälpa dem att leverera i flera kanaler och samtidigt förbättra kundupplevelsen, till en konkurrenskraftig kostnad.

Handlare är ofta under ekonomisk press då de ofta har kostnader både för lokal, lagerhållning och personal. En av de viktigaste slutsatserna man kan dra av Fujitsus undersökning är just hur viktigt det är för detaljhandelscheferna att driva försäljningen, samtidigt som de tar hand om sin personal och utvecklar personalens färdigheter. Dagens chefer inom detaljhandeln använder sig av flera indikatorer för att utvärdera verksamhetens effektivitet och ca 60 procent av de tillfrågade i undersökningen säger att de använder sig av indikationer som rör försäljningsmarginalen. Undersökningen bekräftar att detaljhandlarnas största utmaning är att de behöver sälja mer och dessutom sälja mer effektivt, 63 procent av de tillfrågade anger försäljningen som sitt främsta bekymmer.

Nästan tre av fem handlare i undersöknigen förväntar sig att de framöver kommer att ha störst nytta av tekniska lösningar som stödjer online-baserade tjänster – det gäller framförallt internationella företag och större livsmedelsbutiker. Bland de internationella handlarna anses möjligheten till försäljning via mobila enheter lika viktigt som online-baserade tjänster.

Den största diskrepansen mellan kundupplevelsen och verksamhetens effektivitet märks bland de större livsmedelsbutikerna, som upplever att självbetjäningslösningar och hybridteknologier bidrar stort till butikens effektivitet (mer än 60 procent), samtidigt som de även tillför värde till verksamheten (ca 65 procent). I jämförelse anser övriga detaljhandelskategorier att dessa teknologier främst bidrar till kundupplevelsen (50-60 procent), och menar att dessa lösningar ger mindre värde till affären (ca 30 procent), kanske för att det är svårare för dem att mäta ’orsak och verkan’ i den här typen av projekt.

Enligt 71 procent av de tillfrågade kommer tekniken att bli avgörande när det kommer till handel i den fysiska butiken, där den fysiska butiken förblir navet för kundkontakt och engagemang. Handlarna inser att en förstklassig kundupplevelse är det bästa sättet att bygga upp kundlojaliteten för ett varumärke, dessvärre hindrar finansiella krav ofta handlare från att uppnå detta mål.

För att stötta detaljhandlare som står inför dessa dilemman med framtidens handel har Fujitsu utvecklat nya flexibla system för detaljhandeln och på så vis hjälpa detaljhandlare att hantera föränderliga markandsvillkor och kundkrav, Fujitsus system möter de unika utmaningar som finns hos olika detaljhandelssektorer. Fujitsus lösningar inkluderar allt från initial rådgivning, till driftsättning och leverans av kompletta system, ända ned till kassaapparaten, samt har Fujitsu stöttande system för verksamhetshantering.

"Att vara återförsäljare, med allt vad det innebär av handel och varuexponering, leveransflöden och transaktionshantering, är inte längre definierat av den fysiska butiken. Handeln definieras nu istället av hur den hanterar sina kunder på deras ’köpresa’. Kunder som ofta shoppar via sina smarta telefoner, på sina egna villkor och gör köp baserad på egen kunskap och information inhämtad via sociala nätverk och medier. Fujitsu Retail Solutions hjälper detaljhandlare att börja omarbeta sina affärsmodeller för att bättre passa kundernas krav, och inte bara deras butiker", säger Richard Clarke, Vice President, Global Retail Stratety på Fujitsu.

[1]Fujitsu Pan-European Retail Survey 2013
Future of the store in a multi-channel environment: How to turn today’s challenges into tomorrow’s successes through improvement of store efficiency and customer experience?
Novametrie, the specialist provider of opinion leader research, was commissioned by Fujitsu to undertake independent research with senior managers in retail businesses in France, Germany, Italy, United Kingdom, and other countries (including multiple countries covered by HQ representatives). During September/November 2012, Novametrie undertook 20 qualitative interviews (face-to-face and telephone), followed by 161 quantitative interviews (online) during January/February 2013.
 

Mer information

• Fujitsu Retail Solutions
• White paper
• Broschyr

 

• Fujitsus blogg
• Följ Fujitsu på Twitter
• Följ Fujitsu på Facebook 

 

Om Fujitsu

Fujitsu i Sverige är en ledande leverantör av tjänster, lösningar och produkter inom IT och kommunikation.  Fujitsu erbjuder outsourcing, konsulttjänster samt en heltäckande portfölj av IT-lösningar, såväl i Sverige och Norden som globalt. Svenska Fujitsu har närmare 1 000 anställda och kontor över hela landet. Kunder finns inom såväl den privata som offentliga sektorn; bland annat inom bank och finans, detaljhandel, industri, telekom samt centrala myndigheter. Fujitsu Sverige är en del av Fujitsu-gruppen, ett av världens största IT-företag med cirka 162 000 anställda globalt i över 100 länder och med huvudkontor i Tokyo, Japan. Fujitsu Limited (TSE:6702) rapporterade en konsoliderad intäkt på 4,8 biljoner yen (46 miljarder USD) för räkenskapsåret som avslutades den 31 mars 2014. För mer information vänligen besök: http://se.fujitsu.com

Björn Landerberg

Telefon: Telefon: 0739-733 603
E-post: E-post: bjorn.landerberg@se.fujitsu.com
Företag:Fujitsu
Titel:Head of Marketing & Communications

Cecilia Larsson

Telefon: Telefon: 0707-29 59 47
E-post: E-post: cecilia.larsson@axicom.com
Företag:AxiCom
Titel:PR

Date: 24 July, 2013
City: Stockholm