GTM-MFXJFQT
Skip to main content
 1. Hem >
 2. Om Fujitsu >
 3. Press >
 4. Pressmeddelanden >
 5. 2013 >
 6. Fujitsu-koncernen lanserar det sjunde steget i den framgångsrika handlingsplanen Fujitsu Group Environment Action Plan

Fujitsu Group höjer ribban för miljö- och samhällsarbete

Fujitsu-koncernen lanserar det sjunde steget i den framgångsrika handlingsplanen Fujitsu Group Environment Action Plan

Stockholm, April 24, 2013

Fujitsu Group lanserar Fujitsu Global Environment Action Plan, stage VII, som sätter nya miljömål för räkenskapsåren 2013 till och med 2015 (1 april 2013 – 31 mars 2016). I planen slås Fujitsu-koncernens ambition fast; att främja utvecklingen och användningen av IT för att lösa miljöproblem för kunder och för samhället i stort.

Planen ska bidra till att, med hjälp av Fujitsus tjänster och lösningar, minska utsläppen av växthusgaser för både kunder och samhället i stort med sammanlagt över 26 miljoner ton, genom att minst hälften av alla nyutvecklade produkter matchar marknadens hårdaste kriterier för energieffektivitet, samt genom att öka resurseffektiviteten med 20 % jämfört med räkenskapsåret 2011.

Fujitsu kommer att fortsätta satsningen på miljömedvetenhet i den egna verksamheten genom att införa ytterligare energibesparande åtgärder vid produktionsanläggningar och kontor, samt genom att stärka miljöprestandan i sina datacenter. Fujitsu-koncernen kommer att ha som mål att minska utsläppen av växthusgaser med 20 % jämfört med räkenskapsåret 1990, vilket dessutom kommer att innebära kostnadsbesparingar.

Genom att ta en ledande roll och aktivt driva dessa mål över hela den globala värdekedjan med kunder, partners och leverantörer strävar Fujitsu Group efter att forma ett hållbart och välmående samhälle, vilket även är kärnan i Fujitsus filosofi.

The Fujitsu Group Environmental Action Plan, Stage VII [PDF 89KB]

President’s message: Fujitsu Group Environmental Management from President Masami Yamamoto

Världen står inför många utmaningar relaterade till befolkningstillväxt, såsom leverans av energi, mat och resurser, klimatförändringar, den ökande frekvensen av naturkatastrofer och minskad biologisk mångfald. Samhället förväntar sig att företag ska vidta aktiva åtgärder för att möta dessa utmaningar.

Fujitsu anser att det är en del av företagets sociala ansvar att bidra till en hållbar utveckling och i The FUJITSU WAY uttrycks företagets miljöarbete med orden "I alla våra handlingar, skyddar vi miljön och bidrar till samhället." Fujitsu tror att IT kommer att spela en viktig roll när det kommer till att hjälpa samhället ta itu med dessa utmaningar.

Fujitsu Group etablerade sin första Environmental Protection Plan 1993 och har sedan dess kontinuerligt arbetat med att minska företagets påverkan på miljön. Under det sjätte stadiet av programmet som pågick under räkenskapsåren 2010 till 2012 nåddes alla de mål som satts upp. Ett av målen som uppnåddes var en kumulativ minskning av CO2-utsläppen med mer än 15 miljoner ton från kunder och samhälle. Genom att tillhandahålla grön IT minskade Fujitsu även utsläppen av växthusgaser från sina kontor och arbetsplatser med 6 % jämfört med 1990 års nivåer.

Det är med bakgrund i dessa framgångar som Fujitsu nu lanserar Fujitsu Group Environmenatal Action Plan, stage VII.

Huvudpunkterna i Fujitsu Group Environmental Action Plan, stage VII

1. Hjälpa samhället att effektivare använda energi och resurser med hjälp av IT
 
 • Erbjuda lösningar som hjälper till att minska utsläppen av växthusgaser för kunder och samhälle med över 26 miljoner ton
 • Sträva efter att producera produkter med högre energi-och resurseffektivitet och utveckla innovativ teknik
2. Betona miljömedvetenhet i Fujitsu-koncernens affärsverksamhet och stärka koncernens bolagsstruktur i relation till stigande energikostnader
 
 • Fortsatta ansträngningar för att minska miljöpåverkan av kontor och arbetsplatser, inklusive minskade utsläpp av växthusgaser med 20 % jämfört med räkenskapsåret 1990
 • Förbättringar av energieffektivitet och andra miljöfaktorer vid större datacenter

3. Stärka koncernens globala perspektiv på hållbar utveckling och att lösa sociala problem, inklusive globala miljöfrågor

 • Effektiv användning av vattenresurser och främjande av minskade CO2-utsläpp över hela den globala värdekedjan i samarbete med leverantörer
 • Ökade ansträngningar på global nivå för att möta både sociala och biologiska utmaningar, samt ökat stöd till ansträngningar för social förbättring av företagets anställda

”Genom att implementera den nya planen tillsammans med alla anställda i Fujitsu Group kommer vi att ytterligare kunna öka graden av miljömedvetenhet i vår verksamhet. För att hjälpa kunder och samhället i stort med de utamningar som vi står inför kommer vi att arbeta ännu hårdare med att utveckla innovativa lösningar inom miljöområdet, samtidigt som vi vill främja användningen av IT-lösningar i samhället i stort”, säger Minoru Takeno, Head of Corportae Environmental Strategy Unit at Fujitsu Limited.

Som ett av världens ledande teknikföretag har vi möjlighet att vara med och forma framtiden. I samarbete med kunder, partners och leverantörer, kommer våra 170 000 medarbetare att öka sina ansträngningar för att möta de miljö- och samhällsutmaningar som vi står inför", säger Alison Rowe, Head of Corporate Environmental Strategy Unit at Fujitsu Limited.

Mer information

Fujitsu Group Environmental Action Plan

Fujitsus blogg
Följ Fujitsu på Twitter
Följ Fujitsu på Facebook: http://www.facebook.com/face2fujitsu

Om Fujitsu

Fujitsu i Sverige är en ledande leverantör av tjänster, lösningar och produkter inom IT och kommunikation.  Fujitsu erbjuder outsourcing, konsulttjänster samt en heltäckande portfölj av IT-lösningar, såväl i Sverige och Norden som globalt. Svenska Fujitsu har närmare 1 000 anställda och kontor över hela landet. Kunder finns inom såväl den privata som offentliga sektorn; bland annat inom bank och finans, detaljhandel, industri, telekom samt centrala myndigheter. Fujitsu Sverige är en del av Fujitsu-gruppen, ett av världens största IT-företag med cirka 162 000 anställda globalt i över 100 länder och med huvudkontor i Tokyo, Japan. Fujitsu Limited (TSE:6702) rapporterade en konsoliderad intäkt på 4,8 biljoner yen (46 miljarder USD) för räkenskapsåret som avslutades den 31 mars 2014. För mer information vänligen besök: http://se.fujitsu.com

Susanne Carlsson

Telefon: Telefon: +46 (0)73 978 82 78
E-post: E-post: susanne.carlsson@se.fujitsu.com
Företag:Fujitsu
Titel:Senior Marketing Manager

Cecilia Larsson

Telefon: Telefon: 0707-29 59 47
E-post: E-post: cecilia.larsson@axicom.com
Företag:AxiCom
Titel:PR

Date: 24 April, 2013
City: Stockholm