GTM-MFXJFQT
Skip to main content
 1. Hem >
 2. Om Fujitsu >
 3. Press >
 4. Pressmeddelanden >
 5. 2012 >
 6. Nyligen släppte Fujitsu för tredje året deras årliga hållbarhetsrapport, ICT sustainability: The Global Benchmark 2012. Årets rapport avslöjar hur arbetet med IT och kommunikationsbranschens hållbarhet har avtagit. Förbättringar som kunnat leda till kostnads- och miljöbesparingar har gått förlorade.

Företag går miste om möjligheter att spara energi och pengar

Nyligen släppte Fujitsu för tredje året deras årliga hållbarhetsrapport, ICT sustainability: The Global Benchmark 2012. Årets rapport avslöjar hur arbetet med IT och kommunikationsbranschens hållbarhet har avtagit. Förbättringar som kunnat leda till kostnads- och miljöbesparingar har gått förlorade.

Stockholm, October 12, 2012

Rapporten baseras på den mest långtgående analys som någonsin genomförts av mognadsgraden inom IT hållbarhetsrutiner och teknik på ett antal globala marknader. Den undersöker även skillnader i prestationer mellan länder och industrier.

Forskningen summerar svar från 1200 CIOs och ledningspersoner från åtta länder. Deltagarna har besvarat frågor om hållbarhetsinitiativ som inbegriper inköp, avyttring, strömbesparing, virtualisering, konsolidering, mobilitet, effektivitet i datacenter, nätverk, molnanvändning, mjukvaruutformning, distansarbete, samarbete, effektivisering av affärsprocesser, hantering av koldioxidutsläpp och verktyg för att mäta miljöarbetet.

Det globala IT hållbarhetsindexet (ITSx) avtog något 2012 då det föll från till 53.1, jämfört mot indexet som 2011 var 54.3 och 2010 56.4.

Alison Rowe, global chef för hållbarhet och internationella affärer hos Fujitsu förklarar:
Denna inbromsning visar hur organisationer har experimenterat med miljöinitiativ men att initiativen inte har resulterat i strategiska eller kulturella förändringar. Det här misslyckandet beror troligtvis på konkurrens från andra prioriteringar inom organisationerna, otillräckligt ledarskap i förändringsprocesserna eller förlust av kompetens inom hållbarhetsområdet

Däremot så visar rapporten på några positiva trender. Antalet IT avdelningar som fått ett helhetsansvar gällande ITs energiförbrukning och driftkostnad. I år berättar 23.1 procent av IT avdelningarna att de ansvarar för IT utrustningens elförbrukning, 2011 var denna siffra bara 14.2 procent.

Rowe fortsätter: – Skiftet från en idealistisk syn på hållbarhet till en kommersiell syn på frågan syns hos de organisationer där energiförbrukningen är en del av organisationens IT budget (23,1 %). Dessa företag har i snitt ett 40 procent högre ITSx (67,6) än de organisationer som inte övervägt det, som har ett snitt ITSx på 34,8

Mät inte bara energikonsumtionen för IT systemen, bryt ner det, förstå det, hantera det i real-tid och koppla det till verksamhetsmål som kan driva förändringar genom hela organisationen och organisationens resultat. Jag uppmanar ledningsgrupper att använda värdena från denna studie för att hjälpa bygga bra exempel för hållbarhet inom IT som kan användas som en nyckelkomponent i för att förbättra organisationens lönsamhet, fortsätter Rowe.

Kort sammanfattning av ICT sustainability: The Global Benchmark Report 2012:

 • Det genomsnittliga ICT Sustainability Indexet (ITSx) 2012 för alla länder och branscher är 53.1.
 • USA kommer in som det starkaste landet inom IT hållbarhet 2012 med ett index på 57.3.
 • Bygg- och gruvindustrin rapporterar de starkaste branschsiffrorna med en ITSx på 56.5.
 • USAs finansiella sektor, med en ITSx på 66.8, är den starkaste sektorn av samtliga länder.
 • Globalt så inkluderar 23,1 procent av IT avdelningarna kostnaden av elektricitet i deras budget, en ökning från 14,2 procent 2011.
 • De organisationer som inkluderar ITs energikostnad i IT budgeten har ett ITSx på 67,6, det går att jämföra med ett ITSx på 34,8 för organisationer som aldrig tänkt på det

Om Fujitsu ICT Sustainability: The Global BenchmarkReport 2012

Rapporten är framtagen av Fujitsu och mäter mognaden och X hos IT hållbarhetsinitativ som drivs världen över. Rapporten ger ett antal värdefulla insikter i jämförelser mellan organisationer och de branscher de är del av.

Totalt har 1200 svar samlats in genom onlineundersökningar och intervjuer med CIOs och IT chefer från åtta länder. Undersökningen genomfördes mellan april och juli 2012. Respondenterna ställdes inför 80 frågor om deras policys för hållbar IT, beteende och teknik inom fem nyckelområden för hållbar IT.

Svaren viktades för att leverera en poäng av 100 för var och ett av de olika komponenterna inom hållbar IT. Poängen kombinerades sedan för att presentera ett generellt IT hållbarhetsindex för varje organisation för att kunna göra jämförelser mellan respondenter.

2010 år rapport täckte Australien, Indien, Storbritannien och USA. 2011 års undersökning omfattade även Canada, Kina och Nya Zeeland. I år lades Japan till undersökningen.

Metodik

Forskningen använder en metodik framtagen av Connection Research och RMIT Universitetet, (baserat i Melbourne, Australien.) Genom denna forskning har vi skapat ett standardiserat IT hållbarhetsindex för IT beroende organisationer inom åtta branscher i åtta olika länder.

För mer information, var vänlig kontakta:

Björn Landerberg
Head of Marketing & Communications, Fujitsu Sverige
Telefon: 0739-733 603
E-post: bjorn.landerberg@se.fujitsu.com

Om Fujitsu

Fujitsu i Sverige är en ledande leverantör av tjänster, lösningar och produkter inom IT och kommunikation.  Fujitsu erbjuder outsourcing, konsulttjänster samt en heltäckande portfölj av IT-lösningar, såväl i Sverige och Norden som globalt. Svenska Fujitsu har 1 200 anställda och kontor över hela landet. Kunder finns inom såväl den privata som offentliga sektorn; bland annat inom bank och finans, detaljhandel, industri, telekom samt centrala myndigheter. Fujitsu Sverige är en del av Fujitsu-gruppen, ett av världens största IT-företag med drygt 170 000 anställda globalt i över 100 länder och huvudkontor i Tokyo, Japan. Fujitsu Limited (TSE:6702) rapporterade en konsoliderad intäkt på 4,5 biljoner yen (54 miljarder USD) för räkenskapsåret som avslutades den 31 mars 2012. Fujitsu prioriterar miljöarbetet – ett exempel är datorer certifierade för den Nordiska Svanen samt EnergyStar-anpassade servrar. För mer information vänligen besök: http://se.fujitsu.com

Date: 12 October, 2012
City: Stockholm