GTM-MFXJFQT
Skip to main content
  1. Hem >
  2. Om Fujitsu >
  3. Press >
  4. Pressmeddelanden >
  5. 2011 >
  6. Fujitsu Sverige har tecknat avtal om IT-tjänster till LRF (Lantbrukarnas riksförbund). Fujitsu kommer ta över befintlig infrastruktur och gradvis implementera tjänster inom bland annat serverdrift, nätverksdrift, applikationsdrift och Service Desk. Avtalet innefattar IT-tjänster för ca 2000 användare i Sverige

Fujitsu levererar IT-tjänster till LRF

Fujitsu Sverige har tecknat avtal om IT-tjänster till LRF (Lantbrukarnas riksförbund). Fujitsu kommer ta över befintlig infrastruktur och gradvis implementera tjänster inom bland annat serverdrift, nätverksdrift, applikationsdrift och Service Desk. Avtalet innefattar IT-tjänster för ca 2000 användare i Sverige

Stockholm, February 22, 2011

Fujitsu Sverige, en av de största it-aktörerna på den svenska marknaden, har i dagarna tecknat avtal gällande leverans av IT-tjänster med LRF. Upphandlingen avslutades i december och övertagandet av driftansvar för befintlig utrustning och support sker vid avtalets tecknande i februari. Från och med 15 juni börjar Fujitsu leverera tjänsterna i sin helhet och huvuddelen av transformations-projekten beräknas vara klara i december 2011.

– Fujitsu har valts som tjänsteleverantör då de bedömdes som en stark strategisk långsiktig partner för LRF:s framtida utveckling. De har en dokumenterad och utprovad process för ständiga förbättringar med sin lean-metodik ”Sense and Respond”, säger Katarina Hedström Klarin, Ekonomi & Affärsutvecklingschef på Lantbrukarnas riksförbund.

LRF har ca 2000 anställda runtom i Sverige. Fujitsu kommer att ta över driftansvar för befintlig utrustning och gradvis implementera nya lösningar från juni 2011. Inledningsvis sker en allokering av LRF:s egna centrala servrar till Fujitsus serverhallar. Detta följs av ett uppgraderingsprojekt där LRF:s klienthårdvara uppgraderas och Windows 7 och Office 2010 installeras. Slutligen kommer LRF:s lokala servrar centraliseras till Fujitsus serverhallar, ett arbete som beräknas genomföras under nästkommande år.

– LRF är en stor organisation som täcker hela landet. Det ställer höga krav på driftsäkerhet såväl inom som mellan kontoren. Vi har valt att leverera tjänsterna i flera steg för att modernisera LRF:s infrastruktur utan att påverka LRF:s egen verksamhet, säger Veronica Asp, kundansvarig på Fujitsu.

Avtalet omfattar serverdrift inkl. lagring och backup, nätverksdrift, arbetsplats och klienthantering, Service Desk, applikationsdrift och Application Operation Management. För mer information, var vänlig kontakta: Veronica Asp, Kundansvarig, Fujitsu    Mobil: +46 (0)70 793 73 74      E-post: veronica.asp@se.fujitsu.com  Björn Landerberg Head of Marketing and Communication, Fujitsu Mobil: +46 (0)73 973 3603 E-post: bjorn.landerberg@se.fujitsu.com  

Om Fujitsu Fujitsu i Sverige är en ledande leverantör av tjänster, lösningar och produkter inom IT och kommunikation.  Fujitsu erbjuder outsourcing, konsulttjänster samt en heltäckande portfölj av IT-lösningar, såväl i Sverige och Norden som globalt.  Svenska Fujitsu har 1 000 anställda och kontor över hela landet. Kunder finns inom såväl den privata som offentliga sektorn; bland annat inom bank och finans, detaljhandel, industri, telekom samt centrala myndigheter.

Fujitsu i Sverige är en del av Fujitsu-gruppen, ett av världens största IT-företag med drygt 170 000 anställda globalt i 70 länder och huvudkontor i Tokyo, Japan. Bolaget rapporterade en konsoliderad intäkt på 4,6 biljoner yen (50 miljarder USD) för räkenskapsåret som avslutades den 31 mars 2010. Fujitsu är i dag ledande inom Lean IT i Sverige, framför allt för Service Desks. Fujitsu prioriterar miljöarbetet – ett exempel är datorer certifierade för den Nordiska Svanen samt EnergyStar-anpassade servrar. För mer information vänligen besök: http://se.fujitsu.com

Date: 22 February, 2011
City: Stockholm