GTM-MFXJFQT
Skip to main content
  1. Hem >
  2. Om Fujitsu >
  3. Press >
  4. Pressmeddelanden >
  5. 2011 >
  6. - Ny marknadsplats för molnapplikationer, analysverktyg för ”Big Data” och ny Android-baserad surfplatta för företag – ett axplock av de nyheter som bolaget nyligen presenterade på sitt årliga evenemang Fujitsu Forum.

Fujitsu lanserar nya lösningar och tjänster för flexibel, molnbaserad IT

- Ny marknadsplats för molnapplikationer, analysverktyg för ”Big Data” och ny Android-baserad surfplatta för företag – ett axplock av de nyheter som bolaget nyligen presenterade på sitt årliga evenemang Fujitsu Forum.

Stockholm, November 25, 2011

Fujitsus årliga kundevenemang Fujtisu Forum hölls 9-10 november i Munchen. Tyngdpunkten under de två dagarna låg på att presentera hur organisationer kan bygga en mer flexibel IT-infrastruktur som uppfyller framtida behov, och som därmed skapar en brygga mellan befintliga datorhallsbaserade lösningar och molnbaserade infrastrukturer. Fujitsu presenterade ett antal nyheter under evenemanget, bland annat en marknadsplats för molnapplikationer och ett analysverktyg för att analysera Big Data (extremt stora, spridda mängder data) i realtid.

Nyheter på Fujitsu Forum

• Fujitsu Business Solutions Store erbjuder företag, oavsett storlek, en marknadsplats för molnbaserade företagsapplikationer. Fujitsu Business Solutions Store innehåller applikationer från Fujitsu och dess partners som till exempel Fujitsu CRM Cloud Services. Med hjälp av Fujitsu Cloud Services enkla gränssnitt kan partners lägga upp sina applikationer Och erbjuda dem som en tjänst till sina kunder.

• Fujitsu har utvecklat en av de första multi-nod-miljöerna för SAP HANA-plattformen som är en lösning för att analysera så kallad Big Data, massiva datamängder, och därmed identifiera trender i data som beslutsfattare kan agera på.

• Dynamic Infrastructure Blocks (DI Blocks) är paketerad mjukvara och hårdvara som erbjuder företag skalbara lösningar för virtualisering och interna datamoln. DI Blocks syftar till att förvandla datorhallen till automatiserade och flexibla pooler av datorresurser, och gör det på så sätt möjligt för IT-verksamhet att snabbt kunna möta förändrade förutsättningar i verksamhetens IT-behov.

• FlexFrame Compact för SAP innehåller all mjukvara och hårdvara som krävs för att drifta SAP-applikationer på ett effektivt och kostnadssmart sätt i ett virtualiserat paket. FlexFrame Compact för SAP är anpassat för medelstora verksamheter, men har en arkitektur och funktionalitet som normalt sett är förbehållen stora verksamheter. Genom att SAP-applikationer utnyttjar systemresurserna på ett mer effektivt  sätt bidrar lösningen till att pressa den totala ägarekostnaden för medelstora verksamheter.

• Fujitsus första Android-baserade slate-tablet visades även upp, en surfplatta som går att docka och som då även kan användas som en desktop-dator. Den är väl lämpad att användas som klient i virtuella desktop-infrastrukturer (VDI), vilket gör det lättare att erbjuda medarbetarna säker tillgång till företagsdata, även när de inte är på kontoret. Att använda företagsapplikationer via en virtuell desktop i till exempel surfplattan innebär att data inte förvaras på enheten utan fortfarande finns kvar i verksamhetens IT-system som skyddas av brandväggar och andra säkerhetsmekanismer. Den nya Android-baserade slate-tableten är ett bra exempel på hur Fujitsu är med och driver utvecklingen mot mobila accessenheter som kan utnyttja möjligheterna med datormoln. En mer användarorienterad egenskap hos plattan är att den även är vattentålig.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Susanne Carlsson, PR-ansvarig tel. 08-5888 8278 e-mail: susanne.carlsson@se.fujitsu.com

Nicholas Rundbom, AxiCom PR tel. 070-266 55 38 e-mail: nicholas.rundbom@axicom.se                       Om Fujitsu Fujitsu i Sverige är en ledande leverantör av tjänster, lösningar och produkter inom IT och kommunikation.  Fujitsu erbjuder outsourcing, konsulttjänster samt en heltäckande portfölj av IT-lösningar, såväl i Sverige och Norden som globalt. Svenska Fujitsu har 1 200 anställda och kontor över hela landet. Kunder finns inom såväl den privata som offentliga sektorn; bland annat inom bank och finans, detaljhandel, industri, telekom samt centrala myndigheter. Fujitsu Sverige är en del av Fujitsu-gruppen, ett av världens största IT-företag med drygt 170 000 anställda globalt i över 100 länder och huvudkontor i Tokyo, Japan. Bolaget rapporterade en konsoliderad intäkt på 4,5 biljoner yen (55 miljarder USD) för räkenskapsåret som avslutades den 31 mars 2011. Fujitsu är i dag ledande inom Lean IT i Sverige, framför allt för ServiceDesks. Fujitsu prioriterar miljöarbetet – ett exempel är datorer certifierade för den Nordiska Svanen samt EnergyStar-anpassade servrar. För mer information vänligen besök: http://se.fujitsu.com

 

Date: 25 November, 2011
City: Stockholm