GTM-MFXJFQT
Skip to main content
  1. Hem >
  2. Om Fujitsu >
  3. Press >
  4. Pressmeddelanden >
  5. 2010 >
  6. Fujitsu i Sverige placerar sig  bland de absolut främsta IT-tjänsteleverantörerna genom certifiering enligt ISO/IEC 20000.

Fujitsu certifierade enligt ISO/IEC 20000

Fujitsu i Sverige placerar sig  bland de absolut främsta IT-tjänsteleverantörerna genom certifiering enligt ISO/IEC 20000.

Stockholm, January 27, 2010

Certifieringen enligt ISO/IEC 20000 innebär att Fujitsu kan erbjuda sina tjänsteleveranser enligt kvalitetssäkrade processer. Detta är ytterligare ett steg i satsningen att ständigt förbättra processer och arbetsflöden gentemot kunderna. Certifieringen har genomförts med hjälp av Olingo Consulting som planerat och drivit certifieringsarbetet samt agerat expertstöd i förbättringsarbetet kring ITIL® (ITIL® is a Registered Trade Mark of AXELOS Limited)s processer.

Fujitsu placerar sig därmed bland de absolut främsta IT-tjänsteleverantörerna på den svenska marknaden genom certifieringen, som än så länge är mycket ovanlig hos IT-leverantörer.

    - Kraven från marknaden att kunna verifiera kvaliteten i tjänsteleveranserna ökar hela tiden och ISO/IEC 20000 certifieringar kommer att bli allt vanligare, säger Fredrik Hultén, konsultchef på Olingo Consulting.

Det fokuserade kvalitetsarbetet med certifieringen som mål har pågått under drygt 1,5 år och avstannar inte i och med själva certifieringen. En viktig del i arbetet är ständig utveckling och förbättring inom alla delar av tjänsteleveransen samt relationerna med kunderna.

   - Certifieringen är ett väldigt viktig steg för oss internt på Fujitsu och bygger vidare på vårt helhetsgrepp att ständigt förbättra och utveckla våra tjänster tillsammans med våra kunder. I och med ISO 2000 visar vi att vi också på allvar tar LEAN-konceptet vidare från produktorienterad utveckling och in tjänsteproduktionen, säger Gunnar Lundström, Kvalitetsansvarig på Fujitsu.

ISO/IEC 20000 är den standard som bygger på ramverket ITIL®. ITIL® är den Best Practice som beskriver hur tjänsteleveransen ska utformas medan ISO/IEC 20000 är den standard som bevisar efterlevnaden. Certifieringen har genomförts av BSI (British Standard).

För mer info om ISO/IEC 20000: http://www.isoiec20000certification.com/ För mer info om BSI: http://www.standardsuk.com/

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Björn Landerberg, Head of Marketing & Communications, Fujitsu tel: 0739-733 603 e-mail: bjorn.landerberg@se.fujitsu.com

Jan Lundqvist, Marknads- och Försäljningschef Olingo Marknadschef, tel. 08-4100 3980. jan.lundqvist@olingo.se,

Gunnar Lundström, Kvalitetsansvarig Fujitsu tel. 070-793 80 36 e-mail: gunnar.lundstrom@se.fujitsu.com

Om Olingo Olingo i Sverige är en ledande leverantör i Sverige inom IT Service Management och ITIL®. Olingo erbjuder ett fullskaligt sortiment inom konsulttjänster och utbildningar inom området och har kunder inom såväl den privata som offentliga sektorn.

Samtliga konsulter är seniora verksamhetsutvecklare, projektledare och specialister inom IT Service Management och ITIL®.

Samtliga kursledare är ackrediterade ITIL® Experts på version 3, eller på god väg att bli.

Olingo är ett personalägt bolag med starka värderingar som genomsyrar allt som görs: Långsiktighet, Flexibilitet, Proaktivitet, Ömsesidig vinning för alla parter, Lyssna->Förstå->Agera->Följa upp!

För mer information vänligen besök: http://www.olingo.se eller ta kontakt med Jan Lundqvist, 08-4100 3980.

Om Fujitsu Fujitsu i Sverige är en ledande leverantör av tjänster, lösningar och produkter inom IT och kommunikation.  Fujitsu erbjuder outsourcing, konsulttjänster samt en heltäckande portfölj av IT-lösningar, såväl i Sverige och Norden som globalt. 

Svenska Fujitsu har 1 000 anställda och kontor över hela landet. Kunder finns inom såväl den privata som offentliga sektorn; bland annat inom bank och finans, detaljhandel, industri, telekom samt centrala myndigheter.

Fujitsu Sverige är en del av Fujitsu-gruppen, ett av världens största IT-företag med drygt 175 000 anställda globalt i 70 länder och huvudkontor i Tokyo, Japan. Bolaget rapporterade en konsoliderad intäkt på 4,6 biljoner yen (47 miljarder USD) för räkenskapsåret som avslutades den 31 mars 2009.

Fujitsu är i dag ledande inom Lean IT i Sverige, framför allt för ServiceDesks. Fujitsu prioriterar miljöarbetet – ett exempel är datorer certifierade för den Nordiska Svanen samt EnergyStar-anpassade servrar.

För mer information vänligen besök: http://se.fujitsu.com

Date: 27 January, 2010
City: Stockholm