GTM-MFXJFQT
Skip to main content
  1. Hem >
  2. Om Fujitsu >
  3. Press >
  4. Pressmeddelanden >
  5. 2010 >
  6. Outsourcingmarknaden i Norden har utvecklats positivt de senaste åren. Branschen har växt och fått ett tydligare inslag av stora internationella IT-företag, men är förmodligen mindre varierad.

Fokus på pris i upphandlingar hämmar utvecklingen

Outsourcingmarknaden i Norden har utvecklats positivt de senaste åren. Branschen har växt och fått ett tydligare inslag av stora internationella IT-företag, men är förmodligen mindre varierad.

Stockholm, October 12, 2010

Kundernas extrema fokus på pris och inte uppfinningsrikedom, kunskap eller flexibilitet hämmar dynamiken på marknaden. ”Vår framtida konkurrenskraft ligger inte bara inom pris utan genom innovation och kundfokus” säger Bengt Engström, VD Fujitsu Nordic.    När Equaterra presenterade sin årliga Nordiska studie gällande outsourcingkontrakt var det tydligt att de undersökta outsourcingaktörerna levererar enligt uppställda mål. Den största drivkraften bland kunderna är dock fortfarande priset men kunskap som drivkraft ökar och Fujitsu menar att detta måste fortsätta utvecklas för att inte hämma marknaden. Även om outsourcingtjänster just nu befinner sig i en positiv trend så måste kraven på branschen gällande kunskap och insikter öka. Det handlar om ökad kompetens, struktur och innovation, menar Bengt Engström, CEO Fujitsu Nordic.

– Norden är fortfarande en marknad som utvecklas, säger Bengt Engström. Marknaden är förvisso relativt stabiliserad gällande stora aktörer, lokala som internationella, men det innebär också att den kan tendera till att bli likriktad. Att fokusera på pris brukar ha den konsekvensen, men jag tror att pris i framtiden inte kommer väga lika starkt som det gör idag. Vår framtida konkurrenskraft ligger inte bara i pris utan också i innovation, kunskap, flexibilitet och förmågan att utveckla våra kunders affärer. Fujitsu är en av de största IT-aktörerna på den nordiska marknaden. Verksamheten består bland annat av att erbjuda outsourcing av arbetsplatser, nätverk och applikationer genom en kundanpassad driftlösning. Därtill har Fujitsu även kvalificerad konsultkompetens och projektgrupper inom bland annat systemutveckling, integration och projektledning. Fujitsu valdes för en tid sedan som leverantör till Region Skåne där man arbetar med strategisk projektstyrning och genomförande som ligger i linje med regionens mål.  Bland Fujitsus outsourcing kunder finns också Electrolux, Volvo Cars, Norsk Hydro och Swedbank.

För mer information, var vänlig kontakta: Bengt Engström      CEO Nordic      Tele: +46 70 793 70 71     E-mail: bengt.engstrom@se.fujitsu.com    Om Fujitsu Fujitsu i Norden är en ledande leverantör av tjänster, lösningar och produkter inom IT och kommunikation. Fujitsu erbjuder outsourcing, konsulttjänster samt en heltäckande portfölj av IT-lösningar, såväl i Norden som globalt. Kunder finns inom såväl den privata som offentliga sektorn; bland annat inom bank och finans, detaljhandel, industri, telekom samt centrala myndigheter. Fujitsu i Norden är en del av Fujitsu-gruppen, ett av världens största IT-företag med drygt 170 000 anställda globalt i 70 länder och huvudkontor i Tokyo, Japan. Bolaget rapporterade en konsoliderad intäkt på 4,6 biljoner yen (50 miljarder USD) för räkenskapsåret som avslutades den 31 mars 2010. Fujitsu är i dag ledande inom Lean IT i Sverige, framför allt för ServiceDesks. Fujitsu prioriterar miljöarbetet – ett exempel är datorer certifierade för den Nordiska Svanen samt EnergyStar-anpassade servrar.

Date: 12 October, 2010
City: Stockholm