GTM-MFXJFQT
Skip to main content
  1. Hem >
  2. Om Fujitsu >
  3. Press >
  4. Pressmeddelanden >
  5. 2009 >
  6. – Ramavtal med Försäkringskassan bidrar till expansion norrut

Sweden Fujitsu etablerar kontor i Sundsvall

– Ramavtal med Försäkringskassan bidrar till expansion norrut

Fujitsu Services AB

May 04, 2009

Fujitsu öppnade den 15 april ett nytt kontor i Sundsvall. En av orsakerna till etableringen är det ramavtal som företaget nyligen tecknade med Försäkringskassan. Organisationen har ett flertal kontor förlagda till norra Sverige. Något som bidrar till att Fujitsu nu fortsätter sin expansion norrut. Företaget avser att inom ett år rekrytera ett 20-tal personer till det nya kontoret.

I december öppnade Fujitsu ett nytt kontor i Uppsala och i månadsskiftet mars - april etablerades ett kontor på Arlanda. Nu öppnar det japanska företaget upp ett tredje kontor. Mitt i det expansiva Campusområdet i Sundsvall ligger det, i direkt anslutning till Mittuniversitetet. Bakgrunden till etableringen kan bland annat hittas i det ramavtal Fujitsu tecknade med Försäkringskassan i februari. Avtalet gäller ”Tjänster avseende utveckling, förvaltning och applikationsunderhåll" och då specifikt egenutvecklade produkter i Unix. Försäkringskassan har en omfattande verksamhet i norra Sverige, något som bidrar till att Fujitsu nu fortsätter sin expansion norrut.

- Ett av Fujitsus fokusområden är den offentliga sektorn och Sundsvall är en viktig stad för flera av de stora statliga organisationerna, säger Anette Billing, ansvarig för Fujitsus svenska konsultverksamhet. Nu har vi dessutom möjlighet att etablera oss nära en kund, något som ligger i linje med vår tanke om vikten av närhet till kund och medarbetare.

Efter att ha etablerat kontoret är Fujitsu nu på jakt efter en affärsenhetschef. Tanken är att den nye chefen ska få vara med och bygga upp Sundsvallskontoret, samt verksamheten omfattande Sundsvall och närliggande regioner, från start. Fujitsu i Sundsvall ska fokusera på medelstora och stora företag och organisationer i regionen. De kommer att erbjuda IT-konsulttjänster såsom projektledning, verksamhetsutveckling, utredning, systemutveckling och test. Under våren inleds rekryteringar av personal till kontoret.

- Vår ambition är att rekrytera cirka 20 personer inom ett år, berättar Anette Billing. Det är ungefär den kritiska massa som behövs för att vi ska kunna få en väl fungerande enhet. Förhoppningen är också att vi ska hitta de flesta i närområdet. Vår tanke är ju att vi inte bara ska vara nära kunden utan även medarbetarna.

Om Fujitsu Services

Fujitsu Services är ett ledande europeiskt IT-tjänsteföretag. Affärsidén bygger på att hjälpa kunder realisera värdet av modern informationsteknik genom konsulttjänster, systemintegration samt support, drift och underhåll. Fujitsu servar kunder i både privat och offentlig sektor i hela Europa, bland annat detaljhandel, bank och finans, hälso- och sjukvård samt myndigheter. Den årliga omsättningen är drygt 3,2 miljarder Euro och antalet anställda är drygt 21 000 i 20 länder. Fujitsu Services, med huvudkontor i London, är den europeiska grenen av Fujitsu-koncernen.

I Sverige arbetar ca 1000 personer för Fujitsu och vi har rikstäckande kontor från Malmö till Kiruna. Vi erbjuder produkter och tjänster kring IT-infrastruktur, outsourcing och konsulting. Här finns kunder inom alla branscher men framför allt industri, offentlig sektor, telekom, detaljhandel samt bank och finans.

Fujitsu Ltd övertog den 1 april 2009 Siemens andel i Fujitsu Siemens Computers. Integration av bolagen genomförs på den nordiska och europeiska marknaden.

Anette Billing

Telefon: Telefon: Tel: 070-793 70 10
E-post: E-post: anette.billing@se.fujitsu.com
Företag:Fujitsu Services
Titel:Head of Consultancy Unit

Björn Landerberg

Fax: Tel: 073-973 36 03
E-post: E-post: bjorn.landerberg@se.fujitsu.com
Företag:Fujitsu Services
Titel:Head of Marketing & Communications

Date: 04 May, 2009