Skip to main content

Fujitsu

Sweden

Archived content

NOTE: this is an archived page and the content is likely to be out of date.

Sweden Fujitsu - huvudsponsor för Strategitorget Retail 14-15 november

På Strategitorget samlas beslutsfattare inom detaljhandeln för en två dagars konferens. Keynote talare är bla Scott Langdoc, CTO från Fujitsu i USA. Phil Payne, National Security Manager, från Lloyds Pharmacy i UK kommer att presentera om hur man kommer tillrätta med svinnet i butikerna. Fujitu är även värd för ett rundabordssamtal där diskussioner runt offensiv butiksetablering och internationell tillväxt kommer att föras. Bengt Engström, Business Transformation Partner på Fujitsu är moderator.

Fujitsu Services AB

Karin Giertta

Telefon: Telefon: 08-793 73 00 070-793 76 09
E-post: E-post: karin.giertta@se.fujitsu.com
Företag:Fujitsu Services
Titel:Marketing Manager

Date: 26 October, 2006