Skip to main content

Fujitsu

Sweden

Archived content

NOTE: this is an archived page and the content is likely to be out of date.

Sweden Fujitsu Services och IntelliQ inleder samarbete för att minska svinnet i butikerna

Fujitsu Services, en av Europas ledande leverantörer av IT-tjänster har, för att utveckla och bredda portföljen av erbjudanden för detaljhandelssegmentet, inlett ett samarbete med IntelliQ, en ledande leverantör av heltäckande Business Intelligence lösningar för att förebygga förluster. Samarbetet kommer att underlätta för detaljhandelskedjor över hela Europa att drastiskt minska det svinn som orsakas av administrativa fel eller stölder och bedrägerier i kassan.

Fujitsu Services AB

November 28, 2006

Förluster orsakade av svinn i butikerna upplevs av många detaljhandelskedjor som ett allt större problem och representerar i Europa för närvarande i genomsnitt 1,24 % av omsättningen, enligt European Retail Theft Barometer*. Undersökningen visar att de interna stölderna står för hela 30 % av svinnet enligt detaljhandelskedjornas egen uppfattning, och att misstag av personalen, processfel och felaktig prissättning står för 14,3 %.

En utbredd uppfattning är alltså att de största förlusterna sker vid kassan i butiken. Med IntelliQs applikation ’RetailKey’ kan detaljhandelskedjorna förebygga sådana förluster genom att granska och analysera stora mängder transaktionsdata för att identifiera oegentligheter och bedrägliga aktiviteter orsakade av personalen. Investeringen i IntelliQ’s Business Intelligence lösningar betalar sig snabbt och är därför ett efterlängtat verktyg för ekonomipersonal som arbetar med förebyggande åtgärder för att minska denna typ av förluster.

”Samarbetet med IntelliQ är ett viktigt bidrag till vårt uppdrag att kunna erbjuda detaljhandelskedjor en heltäckande portfölj av IT-lösningar och tjänster. Genom samarbetet med IntelliQ kommer Fujitsu Services att kunna förse kunder med en komplett lösning, inklusive implementering och löpande support, för förebyggande av förluster orsakade av administrativa brister och svinn. Detta kommer att göra det möjligt för små och stora detaljhandelskedjor att snabbt och kostnadseffektivt kunna identifiera och åtgärda brister som får effekter direkt på slutraden i resultaträkningen”, säger Dr Mark Dorgan, strategiansvarig för detaljhandelssegmentet på Fujitsu Services i Europa.

Simon Grant, koncernchef för IntelliQ, kommenterar: ”Den här förlustförebyggande applikationen gör det möjligt för detaljhandelskedjor att upptäcka och förhindra svinnet vid försäljningsstället, med snabb, bevisad avkastning på investeringen. Vi har stor erfarenhet av att leverera varaktiga resultat till ledande detaljhandelskedjor, som till exempel B&Q, Bhs, John Lewis Partnership, Carphone Warehouse och Lloyds Pharmacy, och genom samarbetet med Fujitsu kan vi kombinera ’RetailKey’ med de tjänster som Fujitsu redan erbjuder.”

* Källa: European Retail Theft Barometer 2005: Kartläggning av europeiska detaljhandelns kostnader för svinn och brott, utförd av Centre for Retail Research i Nottingham, Storbritannien.

Om Fujitsu Services

Fujitsu Services är en av Sveriges ledande IT-leverantörer som fokuserar på att ta hand om våra kunders IT-miljö genom outsourcing. Det innebär att vi designar, bygger och underhåller IT-system för kunder inom alla typer av organisationer och branscher. Till kunder inom detaljhandeln erbjuder vi även totalintegrerade butikslösningar. I vårt erbjudande ingår ett brett spektra av produkter och tjänster från teknisk rådgivning till lösningar som gör att användare har ständig tillgång till säker IT.

Fujitsu Services i Sverige är en del av Fujitsu Services Ltd, med huvudkontor i London som har 18 000 anställda i över 20 länder. Fujitsu Services Ltd ingår i Fujitsu-koncernen som är världens tredje största IT-företag som omsätter 33,4 miljarder euro.
För mer information, se: http://se.fujitsu.com

Om IntelliQ

IntelliQ är en ledande leverantör av omfattande lösningar som förebygger förluster inom detaljhandelssektorn. Med vår erfarenhet hjälper vi kunderna att skydda och öka vinsterna genom en kostnadseffektiv analys av transaktionsdata från flera källor.

IntelliQ har huvudkontor i Storbritannien och har hjälpt organisationer både inom den privata och offentliga sektorn i över 10 år, med snabb och varaktig avkastning på investeringen. RetailKey LP går snabbt att utveckla och kräver minimalt underhåll. Systemet är lätt att använda och kan anpassas till föränderliga förlustmönster, vilket leder till ökad effektivitet i verksamheten och stödjer framväxandet av en kultur med eliminerade förluster.
IntelliQs webbplats: www.intelliq.com

För ytterligare information kontakta:
Johan Tjernberg
Affärsutvecklingschef – Retail Solutions
Fujitsu Services AB
Tel: 070-793 7113 eller johan.tjernberg@se.fujitsu.com

Karin Giertta

Telefon: Telefon: 08-793 73 00 070-793 76 09
E-post: E-post: karin.giertta@se.fujitsu.com
Företag:Fujitsu Services
Titel:Marketing Manager

Date: 28 November, 2006