Skip to main content

Fujitsu

Sweden

Archived content

NOTE: this is an archived page and the content is likely to be out of date.

Sweden Toshiba TEC Nordic AB skriver nordiskt outsourcingavtal med Fujitsu Services AB

IT-tjänsteföretaget Fujitsu Services har undertecknat ett outsourcing avtal med Toshiba TEC Nordic AB som sträcker sig över 4,5 år. Avtalet omfattar företagets IT-miljö i Norden där Service Desk, On Site Support, Serverdrift och nätverk ingår som enskilda tjänster. Toshiba och Fujitsu som båda härstammar från Japan siktar på en långsiktig relation.

Fujitsu Services AB

October 10, 2005

Toshiba TEC Nordic AB (Toshiba), dotterbolag till Toshiba TEC international, etablerades i Norden 2004. Efter att under några år låtit återförsäljare hantera försäljningen har företaget nu beslutat att förstärka den lokala representationen. Som en del i detta arbete har företaget behov av en samarbetspartner som kan stödja och utveckla deras IT-verksamhet. I en omfattande urvalsprocess har Toshiba nu valt Fujitsu Services som leverantör.

- Mina medarbetare ska känna att de har en IT-infrastruktur som fungerar klanderfritt berättar Xxxxxx Xxxxxxx, xxxxxx på Toshiba TEC Nordic. Tekniken ska vara ett stöd i deras arbete och ev. problem måste kunna lösas smidigt. När vi har valt samarbetspartner har vi därför tittat på hur de olika leverantörerna resonerat i dessa frågor. Fujitsu Services har visat ett sätt att tänka som helt ligger i linje med vårat. Deras koncept ”Sense & Respond” fokuserar på användaren samtidigt som man faktisk har en metod för hur man kan vara proaktiv i problemhanteringen. Det är det få leverantörer som kan idag.

Fujitsu Service koncept Sense and Respond handlar om att eliminera den bakomliggande orsaken till ett problem – inte bara åtgärda symptomen. Konceptet har som huvudmål att hjälpa kunderna öka sin affärsnytta - företaget kan sänka kostnaderna och samtidigt öka servicen. Att göra fel saker fortare är ju meningslöst. Sense & Respond skapar istället ett strukturerat arbetssätt som innebär att medarbetarna själva kan agera för att göra rätt saker och på så sätt få mer tid över.

- Det är väldigt roligt att vi nu kan inleda samarbetet med Toshiba säger Örjan Snis, VD på Fujitsu Services AB. Min förhoppning är att vi nu etablerar ett långvarigt samarbete som ska kunna var till nytta för båda företagen på flera nivåer.

Om Fujitsu Services

Fujitsu Services är ett ledande europeiskt IT-tjänsteföretag. Affärsidén bygger på att hjälpa kunder realisera värdet av modern informationsteknik genom konsulttjänster, systemintegration samt support, drift och underhåll. Fujitsu servar kunder i både privat och offentlig sektor i hela Europa, bland annat detaljhandel, bank och finans, hälso- och sjukvård samt myndigheter. Den årliga omsättningen är 3,6 miljarder Euro och antalet anställda är drygt 19 000 i 20 länder. Fujitsu Services, med huvudkontor i London, är den europeiska grenen av Fujitsu-koncernen. I Sverige har vi närmare 700 medarbetare och kontor i hela landet. Vi arbetar med infrastruktur, outsourcing och konsulting. Svenska Fujitsu har kunder inom alla branscher men framför allt industri, offentlig sektor, telekom, detaljhandel samt bank & finans. Besök se.fujitsu.com för mer information.

Johan Nybom

Telefon: Telefon: 08-793 77 41 070-793 77 41
E-post: E-post: johan.nybom@se.fujitsu.com
Företag:Fujitsu Services
Titel:Marknads- och informationschef

Claes Olsson

Telefon: Telefon: xx-xxxxxxx
E-post: E-post: claes.olsson@toshiba.se
Företag:Toshiba TEC Nordic
Titel:IT-Chef

Date: 10 October, 2005