GTM-MFXJFQT
Skip to main content
  1. Hem >
  2. Om Fujitsu >
  3. Press >
  4. Pressmeddelanden >
  5. 2004 >
  6. CTRF, Cancer- och Trafikskadades Riksförbund, har nyligen undertecknat ett outsourcingavtal med Fujitsu Services. Avtalet omfattar installation, service och drift av hjälporganisationens hela IT-infrastruktur och är en förutsättning för att CTRF ska kunna utveckla verksamheten enligt insamlingschefen Anna Henricsson.

Sweden IT-Outsourcing ökar möjligheten för hjälp till cancer- och trafikskadade

CTRF, Cancer- och Trafikskadades Riksförbund, har nyligen undertecknat ett outsourcingavtal med Fujitsu Services. Avtalet omfattar installation, service och drift av hjälporganisationens hela IT-infrastruktur och är en förutsättning för att CTRF ska kunna utveckla verksamheten enligt insamlingschefen Anna Henricsson.

September 23, 2004

CTRF är en religiöst, etniskt och partipolitiskt obunden ideell förening som har som mål att hjälpa människor som drabbats av cancer eller skadats i trafiken. Föreningen är helt beroende av pengar från privatpersoner och företag. Dels samlar de in pengar på telefon och dels får de in pengar genom gåvor, medlemsavgifter, testamenten och finansiella intäkter.

För att öka hjälpinsatserna till cancer- och trafikskadade pågår nu ett utvecklingsarbete inom föreningen och ett steg i detta är en datorisering av insamlingsverksamheten samt en utkontraktering av hela IT-infrastrukturen till Fujitsu Services.

- Outsourcingen av vår IT-infrastruktur är en förutsättning för att vi ska kunna vidareutveckla och effektivisera vår verksamhet säger Anna Henricsson, insamlingsansvarig på CTRF. Verktygen för insamlingsverksamheten har varit i princip desamma sedan 1978 så när vi nu datoriserar och samtidigt utkontrakterar service och drift skapar vi en mer effektiv och flexibel lösning. Målet är förstås att öka hjälpinsatserna för de cancer- och trafikskadade.

Avtalet mellan CTRF och Fujitsu Services löper över fem år och omfattar installation samt service och drift av den nya IT-infrastrukturen. Driften av föreningens servrar hanteras i Fujitsu Services datahall på Lidingö.

– Det är alltid glädjande att erbjuda kunder möjlighet till en effektivisering av sin verksamhet men i detta fall är det förstås extra glädjande säger Örjan Snis, ny VD för Fujitsu Services. Den helhetslösning vi erbjudit CTRF har en flexibilitet som ska underlätta CTRFs möjlighet att nå sina mål.

Johan Nybom

Telefon: Telefon: 08-793 77 41 070-793 77 41
E-post: E-post: johan.nybom@se.fujitsu.com
Företag:Fujitsu Services
Titel:Marknads- och informationschef

Anna Henricsson

Telefon: Telefon: 08-52 20 01 12 070-753 23 84
E-post: E-post: anna.henricsson@ctrf.se
Företag:CTRF
Titel:Insamlingschef

Date: 23 September, 2004