GTM-MFXJFQT
Skip to main content
  1. Hem >
  2. Om Fujitsu >
  3. Press >
  4. Pressmeddelanden >
  5. 2003 >
  6. Fujitsu Invia har slutit ett ramavtal med Statskontoret. Avtalet är ett resultat av upphandlingen ”Produkter för Informationsförsörjning” och gäller statliga myndigheter, kommuner och landsting. När det gäller produktkombinationen ärendehantering, dokumenthantering samt utdatahantering bedömer Statskontorets utvärderingsgrupp att Fujitsu Invias erbjudande är det mest fördelaktiga.

Sweden Fujitsu Invias erbjudande det mest fördelaktiga när Statskontoret tecknar ramavtal för produkter till 24- timmarsmyndigheten

Fujitsu Invia har slutit ett ramavtal med Statskontoret. Avtalet är ett resultat av upphandlingen ”Produkter för Informationsförsörjning” och gäller statliga myndigheter, kommuner och landsting. När det gäller produktkombinationen ärendehantering, dokumenthantering samt utdatahantering bedömer Statskontorets utvärderingsgrupp att Fujitsu Invias erbjudande är det mest fördelaktiga.

January 20, 2003

Tack vare Statskontorets ramavtal slipper de berörda myndigheterna genomgå de omfattande processerna i en offentlig upphandling och kan handla direkt från Fujitsu Invia. Enligt ramavtalet har de möjlighet att köpa system rörande bl a diarieföring och e-registratur samt lösningar för document management och e-arkivering. Avtalet omfattar också de för 24-timmarsmyndigheten så viktiga verktygen för kommunikation såsom webb-lösningar i form av exempelvis företags- och organisationsportaler.

Efter en omfattande utvärdering kom Fujitsu Invia att konkurrera med 29 andra företag om ett avtal. Bland de slutligen utvärderade anbuden för produktkombinationen ärendehantering, dokumenthantering och utdatahantering bedömdes Fujitsu Invias erbjudande vara det mest fördelaktiga.

– Vi har haft olika ramavtal med Statskontoret i 18 år och det är roligt att vi får förnyat förtroende. Ramavtalet blir ett kvitto på att vi tillsammans med partner har ett slagkraftigt erbjudande för 24-timmarsmyndigheten. Vi ser det också som en kvalitetsstämpel, säger Jan Henriques, VD för Fujitsu Invia i Sverige.

Date: 20 January, 2003