GTM-MFXJFQT
Skip to main content
  1. Hem >
  2. Om Fujitsu >
  3. Press >
  4. Pressmeddelanden >
  5. 2002 >
  6. Sweden Fujitsu Invia underlättar kommunikationen inom den nybildade myndigheten Nationellt centrum för flexibelt lärande (CFL) flexibelt lärande (CFL)

Sweden Fujitsu Invia underlättar kommunikationen inom den nybildade myndigheten Nationellt centrum för flexibelt lärande (CFL) flexibelt lärande (CFL)

November 27, 2002

CFL, med 160 anställda, bildades i januari 2002 och var då resultatet av en sammanslagning av bl a ”Statens skola för vuxna” i Norrköping och Härnösand. Den operativa delen av verksamheten bedrivs fortsättningsvis på dessa två orter medan myndighetsledningen är placerad i Hässleholm.

- Den lösning Fujitsu Invia nu levererat har som syfte att standardisera, förnya och knyta samman diarieföringen på de tre orterna. Med systemet på plats kan registratorer exempelvis arbeta med samma dokument på de tre orterna, säger Hans-Inge Persson, generaldirektör för CFL.

- CFL skall bidra till att sprida det flexibla lärandet för vuxna på icke-akademisk nivå. Vuxna måste själva få bestämma studietakt och studieplats, vidare om utbildningen skall ske på distans eller ej. Kanske i en mix, lite på distans och lite traditionellt. En väl fungerande kommunikation mellan myndighetsledningen och de två operativa enheterna är en förutsättning om vi skall kunna vara en motor i denna utveckling, säger Hans-Inge Persson.

Förhoppningen är att systemet kommer att kunna omfatta dokumenthantering samt eventuellt projekthantering. Ett mål är att kunna öka tillgängligheten för allmänheten. Tanken är att göra mer information publik via webben.

- Med vårt breda spektrum av partner har vi en möjlighet att välja rätt lösning för problemen. Denna lösning är perfekt för CFL och liknande geografiskt spridda organisationer säger Jan Henriques, VD för Fujitsu Invia AB. Att vi på detta sätt utvecklar kommunikationen internt samtidigt som vi förbereder CFL för en tillvaro med 24-timmars service till medborgarna är mycket roligt.

Fujitsu Invia fokuserar på infrastrukturfrågor och har det senaste året varit inblandad i ett antal projekt för kommunikation inom och mellan myndigheter, kommuner och dess förvaltningar. Fujitsu Invia med sin kompetens utgör en viktig länk mellan kunden och produktleverantören.

Företaget anser bl a att en konsekvensanalys är förutsättningen för att ett projekt ska lyckas. Fujitsu Invia utgår från kundens situation och vill först definiera problemet och vad det är som ska lösas innan de väljer faktisk form för lösningen. Utan detta arbete riskerar arbetsordningen att bli den omvända. Lösningen definieras innan vi vet vad som ska lösas.

För ytterligare information kontakta gärna:

Jan Henriques

Telefon: Telefon: 08-793 78 78 070-793 78 78
E-post: E-post:
Företag:Fujitsu Invia i Sverige
Titel:VD

Johan Nybom

Telefon: Telefon: 08-793 7741 070-793 7741
E-post: E-post:
johan.nybom@icl.se
Företag:Fujitsu Invia i Sverige
Titel:Informationschef

Hans-Inge Persson

Telefon: Telefon: 0451-38 13 51
E-post: E-post: hans-inge.persson@cfl.se
Företag:CFL
Titel: Generaldirektör

Date: 27 November, 2002