GTM-MFXJFQT
Skip to main content
  1. Hem >
  2. Om Fujitsu >
  3. Press >
  4. Pressmeddelanden >
  5. 2002 >
  6. Sweden Anticimex kommunicerar bättre tack vare samarbete med Fujitsu Invia

Sweden Anticimex kommunicerar bättre tack vare samarbete med Fujitsu Invia

April 15, 2002

Fujitsu Invia och Anticimex inledde samarbetet med att gemensamt definiera Anticimex behov. Utgångspunkten var inte i e-postsystemen men en utvärdering visade att det var där behovet var mest akut. Med syftet att förbättra Anticimex kommunikation har Fujitsu Invia nu skapat en lösning där servern är placerad hos Fujitsu Invia och Anticimex kommer åt den via internet. Totalt omfattar avtalet 150 användare.

- Den lösning vi tagit fram till Anticimex är ett lysande exempel på hur Fujitsu Invia arbetar med våra kunder. Tillsammans med Anticimex har vi identifierat deras behov och skapat den lösning som fungerar bäst för Anticimex, säger Jan Henriques, VD för Fujitsu Invia i Sverige.

ASP-lösningen bygger på en Exchange Server lösning från Microsoft. All hantering sköts av Fujitsu Invia som ansvarar för driftssäkerhet och brandväggar.

- Genom den lösning vi nu har skapat har vi en gemensam server för tre av de sex länder där vi är verksamma. Ett led i vår IT-strategi är att på sikt ha samma server för hela koncernen, dvs. även i Sverige, Norge och Holland, säger Maya Olsson, IT-chef för Anticimex.

* ASP (Application Service Provider) : Uthyrning av en tillämpning, dvs. program, IT-system, kommunikation, utrustning, drift inklusive alla stödfunktioner som hör samman med driften. Detta görs till ett fast pris, exempelvis per månad och användare.

För ytterligare information kontakta gärna:

Maya Olsson

Telefon: Telefon: 08-685 33 00 070-207 05 25
E-post: E-post: maya.olsson@anticimex.se
Företag:Anticimex
Titel:IT-chef

Johan Nybom

Telefon: Telefon: 08-793 7741 070-793 7741
E-post: E-post: johan.nybom@icl.se
Företag:Fujitsu Invia i Sverige
Titel:Informationschef

Date: 15 April, 2002