Skip to main content

Fujitsu

Sweden

December

  • Sweden "Kontoret på fickan" blir tryggt och säkert med ny lösning från Fujitsu Invia Sweden,Europe,Middle East,Africa, 10 December, 2002 - Fujitsu Invia är först på marknaden med att introducera en fullskalig, terminaloberoende och helt igenom säker mobil kontakt och åtkomst av kontorets tillämpningar. Lösningen kallas Pocket Office och fungerar för alla olika typer av terminaler, från GSM-telefoner till bärbara datorer. Lösningen provas för närvarande av det svenska telekomföretaget TRIO.

November

October

September

June

May

April

  • Sweden Fujitsu Invia i stort ramavtal med Statskontoret Sweden,Europe,Middle East,Africa, 29 April, 2002 - Fujitsu Invia har efter upphandling slutit ett ramavtal med Statskontoret. Avtalet omfattar programvaror och tjänster och gäller samtliga statliga myndigheter, kommuner och landsting.

  • Sweden Anticimex kommunicerar bättre tack vare samarbete med Fujitsu Invia Sweden,Europe,Middle East,Africa, 15 April, 2002 - Fujitsu Invia har skapat en ASP-lösning* via internet för att förbättra Anticimex e-postsystem. I dagsläget innebär avtalet att Fujitsu Invia tar hand om e-post- funktionen för Anticimex i Tyskland, Danmark och Finland.

  • Sweden ICL har antagit släktnamnet Fujitsu Sweden,Europe,Middle East,Africa, 2 April, 2002 - Fujitsu Invia är ICL Invias nya namn från och med den 1 april 2002. Namnbytet tydliggör Invias viktiga roll i moderbolaget Fujitsu, världens tredje största IT-företag.

February