GTM-MFXJFQT
Skip to main content
  1. Hem >
  2. Om Fujitsu >
  3. Press >
  4. Pressmeddelanden >
  5. 2001 >
  6. Sweden ICL Invia Sverige förstärker inom outsourcing

Sweden ICL Invia Sverige förstärker inom outsourcing

December 04, 2001

Thomas Jörgensen och Peter Nilsson kommer att arbeta som affärskonsulter med inriktning på strategisk analys kring bland annat kvantifiering och rangordning samt ekonomiska och organisatoriska konsekvenser i samband med IT investeringar.

– För ICL Invia handlar inte outsourcing bara om att driva och förvalta kundernas IT-infrastruktur, utan om att se kopplingen till affärsprocesserna och därmed medverka i att utveckla kundernas verksamhet. Genom ICL Invias eget outsourcingkoncept Provia erbjuder vi mervärdestjänster i form av bland annat strategisk-ekonomiska analyser av IT-projekt inklusive förstudier och processtyrning vilket starkt differentierar oss från våra konkurrenter, säger Thomas Jörgensen.

– Det kan vara svårt för företag och organisationer att identifiera och kvantifiera verksamhets- och affärsnyttor i samband med att de skall investera i IT, säger Peter Nilsson. Här kan ICL Invia genom vår stora erfarenhet och kompetens göra de nödvändiga analyserna och belysa de strategiska och ekonomiska kopplingarna mellan verksamhets- och affärsprocesser samt IT-stöd, fortsätter Peter Nilsson.

Thomas Jörgensen är M Sc i företagsekonomi och språk och har därutöver studerat företagsanalys och internationell kommunikation. Thomas kommer närmast från en tjänst som affärskonsult på eQuality Solutions och dessförinnan från Vattenfall.

Peter Nilsson har en BA i ekonomi och statistik, en Controllerutbildning från IHM samt har studerat internationellt ledarskap. Tidigare anställningar innefattar bl a tjänster som affärskonsult och business controller på eQuality Solutions och Vattenfall.

Date: 04 December, 2001