GTM-MFXJFQT
Skip to main content
  1. Hem >
  2. Om Fujitsu >
  3. Press >
  4. Pressmeddelanden >
  5. 2001>
  6. Sweden Föreningssparbankens nya säkerhetssystem ger utökat samarbete med ICL Invia

Sweden Föreningssparbankens nya säkerhetssystem ger utökat samarbete med ICL Invia

March 28, 2001

– Säkerhet är mycket viktigt för moderna företag, i synnerhet inom bank- och finansvärlden, men ökad säkerhet behöver inte alltid innebära ökad administration. Det påpekar Jan Henriques, VD för ICL Invia. Detta var vår ledstjärna när vi utvecklade förslaget till lösning för Föreningssparbanken.

Föreningssparbanken har sedan tidigare en smartkort-lösning för att underlätta och säkra påloggningen för sina anställda, men företaget har nu bestämt för att ytterligare förbättra sitt system. Målet med den nya lösningen, som skall utnyttja den befintliga smartkortlösningen, är förutom att ytterligare öka säkerheten också att förenkla påloggningsrutinen för användarna.

– Vi valde ICL Invia för att de snabbt kunde ta fram en prototyplösning som motsvarade våra säkerhetskrav, säger Rolf Helge vid Föreningssparbanken. ICL Invias lösning innebär att vi förutom ökad säkerhet och förenklade påloggningsförfarande för användarna också får en minskad behörighetsadministration.

När systemet är klart kommer bankens personal snabbt och enkelt logga på genom att använda sina personliga kort, och därigenom få tillgång till de applikationer och system som var och en har behörighet att använda. Man minimerar all hanteringen av ID och lösenord vilket sparar både tid och pengar i minskad administration. Den förenklade påloggningslösningen – Single Sign On – baseras på eTrust SSO V6.5 som är en produkt från Computer Associates.

Just nu pågår utvecklingsarbetet i ett team som består av personal från både ICL Invia och Föreningssparbanken. Systemet kommer att tas i drift under hösten 2001.

För ytterligare information kontakta gärna:

Jan Henriques

Telefon: Telefon: 08.793 78 78 070-793 78 78
Företag:ICL Invia AB
Titel:VD

Johan Nybom

Telefon: Telefon: 08-793 7741 070-793 7741
Titel:Informationschef, ICL

Date: 28 March, 2001