GTM-MFXJFQT
Skip to main content
  1. Hem >
  2. Om Fujitsu >
  3. Press >
  4. Pressmeddelanden >
  5. 2001 >
  6. Sweden Vivo outsourcar IT-funktionen till ICL Invia

Sweden Vivo outsourcar IT-funktionen till ICL Invia

November 19, 2001

Avtalet mellan ICL Invia och Vivo föregicks av en gemensam kartläggning av Vivos nuvarande IT-kostnader och funktionalitet samt en ekonomisk och organisatorisk analys inför framtida behov.

– Vivo utnyttjar Provia optimalt genom att outsourca hela sin IT-funktion. IT är en väsentlig del av företagets infrastruktur idag och att köpa IT-tjänster är ett sätt att få en driftsäker och väl fungerande IT-miljö till en fast kostnad säger Jan Henriques, VD för ICL Invia Sverige.

Avtalet med Vivo löper på tre år och arbetet har nu inletts med att genomföra en standardisering av Vivos IT-miljö samt att göra en uppstart av driftstjänsten. Från den 1 februari 2002 ansvarar ICL Invia för hela driften.

– Det var viktigt för oss att hitta en leverantör där relationen kan präglas av ett partnerskap för att underlätta samarbetet. Genom att outsourca all IT-verksamhet får vi bättre kontroll på våra IT-kostnader. Vi behöver heller inte vara beroende av enskilda individer för att ha en fungerande IT-verksamhet. Istället kan jag koncentrera mig på strategiskt arbete där jag också kan inhämta kunskap från ICL Invia, säger Malin Hellsten, IT-chef på Vivo Stockholm.

För ytterligare information kontakta gärna:

Johan Nybom

Telefon: Telefon: 08-793 7741 070-793 7741
Titel:Informationschef, ICL

Date: 19 November, 2001