GTM-MFXJFQT
Skip to main content
  1. Hem >
  2. Om Fujitsu >
  3. Press >
  4. Pressmeddelanden >
  5. 2001 >
  6. Sweden ICL Invia grundar en nordisk enhet med fokus på detaljhandeln.

Sweden ICL Invia grundar en nordisk enhet med fokus på detaljhandeln.

May 03, 2001

ICL Invia är redan idag väletablerade på den nordiska marknaden. Exempel på svenska kunder är KF, Hennes & Mauritz, Åhlens och Apoteket. ICL Invia har ca 33% av den finländska marknaden för detaljhandelssystem. Betydande kunder i Finland är bl.a. Alko, Kesko, Stockmann och Suomen Spar. Bland servicestationskunderna kan nämnas Shell, Esso och Teboil. Enheten strävar till att bli en av de mest betydande leverantörerna av affärssystem och därtill hörande tjänster inom de nordiska länderna före år 2003.

- Ett flertal kunder, nu senast KF, har nyligen etablerat nordiska organisationer. Det är därför naturligt för oss som leverantör att göra detsamma, säger Åke Andersson, chef för den svenska enhet som arbetar med kunderna från detaljhandeln.

Den nya enhetens verksamhet baserar sig på ett enhetligt produkt- och serviceutbud. Enhetens samarbetspartners i produktutveckling och distributionsnätverk utanför Norden är först och främst ICL Plc och Fujitsu.

Retail Systems bildades i början på maj och utgörs av den svenska Applications-enheten och den finländska Invia Retail-enheten. Juha Hallanoro har blivit utnämnd till nordisk chef för den nya enheten. Lauri Sarvilinna fortsätter i ledningen för den finska organisationen, och Åke Andersson i ledningen för den svenska.

För ytterligare information kontakta gärna:

Åke Andersson

Telefon: Telefon: 08-793 71 15 070-793 71 15
Företag:ICL
Titel: Business Unit Director

Erik Granström

Telefon: Telefon: 08-786 9000 vxl
E-post: E-post: erik.granstrom@rfv.sfa.se
Företag:RFV

Johan Nybom

Telefon: Telefon: 08-793 7741 070-793 7741
Titel:Informationschef, ICL

Date: 03 May, 2001