GTM-MFXJFQT
Skip to main content
  1. Hem >
  2. Om Fujitsu >
  3. Press >
  4. Pressmeddelanden >
  5. 2001 >
  6. Sweden Den nordiska Provia-marknaden växer för ICL Invia – TRIO, en ny svensk kundTrio AB lägger ut all egen IT-verksamhet och drift.

Sweden Den nordiska Provia-marknaden växer för ICL Invia – TRIO, en ny svensk kundTrio AB lägger ut all egen IT-verksamhet och drift.

April 23, 2001

Provia är ICL Invias operativa modell för IT-drift och utökad ASP och innebär att ICL Invias kunder får den kompletta infrastrukturen för IT-system och nätverk som en tjänst utan att själva behöva stå risken för investeringen. Provia som koncept utvecklades redan 1995 i Finland och sedan lanseringen där har Provia blivit marknadsledande i landet. Totalt ansvarar ICL Invia idag för ca 35 000 arbetsplatser över hela Norden.

– I det moderna informationssamhället förändras affärsmodeller, aktiviteter och tekniken snabbt. Flaskhalsen i ett företag är ofta svårigheten att anpassa och utnyttja IT-infrastrukturen effektivt. Även underhållet av infrastrukturen tar tid och kraft, liksom kostnaden för inköp av utrustning. Provia har utvecklats för att möta dessa behov, säger Jan Henriques, VD ICL Invia i Sverige.

Avtalet mellan Trio AB och ICL Invia innebär att ICL Invia förser Trio med nödvändig IT-infrastruktur och IT-tjänster som gör att Trio inte behöver binda några resurser i tjänster relaterade till IT-infrastrukturen.

– Bland Trios kunder finns tjänsteleverantörer, expertföretag som likt ICL Invia kan erbjuda högklassiga lösningar som tjänster till sina kunder. Därför är det naturligt för Trio att anlita ICL Invia, ett företag som har datadrift som sin specialitet. Därmed kan vi ytterligare fokusera på vår kärnverksamhet, att utveckla marknadsledande system för samtals- och meddelandehantering, säger Sverker Hannervall, VD för Trio.

För ytterligare information kontakta:

Jan Henriques

Telefon: Telefon: 08.793 78 78 070-793 78 78
Företag:ICL
Titel:VD

Johan Nybom

Telefon: Telefon: 08-793 7741 070-793 7741
Titel:Informationschef, ICL

Sverker Hannervall

Telefon: Telefon: 08-457 30 05
Företag:Trio AB
Titel:VD

Date: 23 April, 2001