GTM-MFXJFQT
Skip to main content
  1. Hem >
  2. Om Fujitsu >
  3. Press >
  4. Pressmeddelanden >
  5. 2000 >
  6. Sweden Jan Henriques ny VD i Sverige när ICL bildar nordiskt bolag.

Sweden Jan Henriques ny VD i Sverige när ICL bildar nordiskt bolag.

May 16, 2000

ICL, en av Europas ledande leverantörer av e-businesstjänster, meddelar nu att man slår samman de nordiska dotterbolagen i ett gemensamt nordiskt bolag. Därmed bildas en nordisk konsultjätte med ca 4.000 anställda och fokus inställt på att bli marknadsledande inom eBusinesstjänster. VD i Sverige blir Jan Henriques med 14 år inom Ericsson bakom sig, var av de två senaste på koncernledningsnivå. Företaget kommer också att börsintroduceras i Helsingfors senare i år.

– Det är riktigt att vi arbetar efter att introducera oss på Helsingforsbörsen i år, men vi är ännu inte klara att i detalj presentera våra planer, säger Jan Henriques ny VD ICL Sverige. Att det blir ett gemensamt nordiskt bolag är dock bestämt och detta kommer att medföra rejäla satsningar på framförallt den svenska marknaden.

ICL har idag ca 22.000 anställda i 40 länder. Starkast i norden är företaget i Finland med över 2.000 anställda. På den finska marknaden är också ICL mer känt som ett e-businessföretag med flera stora uppdrag bakom sig inom områden som bland annat säkra transaktioner, wap-tjänster och Internetlösningar. På den svenska marknaden är ICL mer känt för datorförsäljning och IT-service, även om företaget bland annat ligger bakom webbplatser som Torget.se och Aftonbladet.se. I Sverige har idag ca 850 anställda på 29 orter i landet.

Satsning på den svenska marknaden

– Vi kommer att satsa kraftigt på den svenska marknaden, säger Jan Henriques. I och med sammanslagningen av företagen i norden och försäljningen av 17 procent av det finska dotterbolaget för 1,9 miljarder kronor får vi både kunskap och ekonomiska resurser för att förändra organisationen och bilden av ICL i Sverige. Den svenska marknaden utgör ungefär 45 procent av den nordiska marknaden, så det är naturligt att vi satsar kraftigt här.

ICL i Sverige har redan idag en mycket stark bas när det gäller service och helpdesk. Även inom områden som systemkonsulting och applikationer är företaget starkt, men detta kommer att komplimenteras ytterligare tillsammans med design och byggande av e-businessplattformar. Bland annat kommer ICL Sverige ta hjälp av erfarenheterna från Finland och marknadsföra ett "e-business solutions kit".

Om Jan Henriques

Jan Henriques har en gedigen bakgrund inom telekom-branschen och kommer senast från Ericsson där han innehaft ett flertal chefspositioner under de senaste 15 åren på företaget.

Jan började sin bana på Ericsson och blev logistikchef 1988 där han var involverad i organisationsutvecklingen av den publika telekom-delen. Fram till 1998 var Jan placerad på Ericssons huvudkontor i Dallas, USA med ansvar för customer-supportfunktionen, men hämtades hem till en position som IT-chef på koncernnivå med ansvar för lanseringen av SAP och standardapplikationer inom hela Ericsson.

Jan har en utbildning som civilingenjör från KTH och tillträdde posten som VD för ICL den 1 maj, 2000.

För ytterligare information kontakta gärna:

Sven Ljungberg

Telefon: Telefon: 08- 54 54 18 09 070-495 17 08
Företag:Segerfeldt & Partners

Johan Nybom

Telefon: Telefon: 08-793 7741 070-793 7741
Titel:Informationschef, ICL

Date: 16 May, 2000