GTM-MFXJFQT
Skip to main content
  1. Hem >
  2. Om Fujitsu >
  3. Press >
  4. Pressmeddelanden >
  5. 2000>
  6. Sweden ICL siktar på att bli marknadsledande på Windows 2000

Sweden ICL siktar på att bli marknadsledande på Windows 2000

February 21, 2000

ICL har under två år arbetat tillsammans med Microsoft med betaversionerna av Windows 2000. Företaget ingår som enda Europeiska företag i den globala utvecklingsgruppen (Joint Development Program) av Windows 2000, och har bland annat utvecklat en egen metod för automatiserad plattformsleverans, vilken går under benämningen e.infra.

- ICL:s globala allians med Microsoft har inneburit att vi på ett mycket tidigt stadium varit involverad i framtagande av metoder för implementering av Windows 2000, säger Thomas Nyberg Sverigeansvarig Microsoft Alliance. Vi har idag, bara i Sverige, över 130 specialister och tekniker som är MCSE (Microsoft Certified System Engineer) certifierade.

På ICL är man övertygade om Windows 2000 snabbt kommer att bli industristandard, vilket inte minst kundtillströmningen pekar på. Redan veckan efter att Microsoft officiellt lanserat Windows 2000 förbereder ICL 73.000 installationer i Europa, och har förfrågningar på ytterligare 240.000 stycken.

- Vi är väl förbereda och har flera testinstallationer bakom oss, förklarar Thomas Nyberg. Vi har också stor erfarenhet av att jobba med implementeringar i större organisationer, som till exempel RFV, där vi skapat och för närvarande installerar en ny plattform baserad på Windows NT för deras cirka 13.000 användare.

e.infra

Under arbetet med Windows 2000 har ICL utvecklat e.infra som är en metod för automatiserad plattformsleverans, vilken både spar tid och resurser. Metoden fungerar som ett komplement till de ledande Systems Management produkterna men används även utan dessa verktyg. e.infra ger bl.a. en standardiserad plattform som leder till en lägre kostnad, enligt total cost of ownership-modellen. I metoden ingår även vid behov systemutredning/systemdesign, säkerhetsutredning/säkerhetsdesign och nätverksutredning/nätverksdesign.

ICL har även fokuserat extra på:

Katalogsamarbete – katalogstrategi, etc. En av Windows 2000 viktigaste nyheter är katalogtjänsten Active Directory. Vid införande av Windows 2000 med Active Directory är det av yttersta vikt att få denna katalog att fungera tillsammans med övriga delar inom företagets infrastruktur.

Säkerhetslösningar – SmartCard, PKI (Public key infrastructure, SSSO (secure single sign on) etc. Dagens infrastruktur som ligger till grund för e-ekonomin ställer helt nya krav på säkerhet.

För ytterligare information kontakta gärna:

Sven Ljungberg

Telefon: Telefon: 08-54 54 18 09 070-495 1708
E-post: E-post: sven.ljungberg@segerfeldt.se
Företag:Segerfeldt & Partners

Johan Nybom

Telefon: Telefon: 08-793 7741 070-793 7741
Titel:Informationschef, ICL

Date: 21 February, 2000