GTM-MFXJFQT
Skip to main content
  1. Hem >
  2. Om Fujitsu >
  3. Press >
  4. Pressmeddelanden >
  5. 2000>
  6. Sweden Satellitbaserat positioneringssystem från ICL håller koll på Norges nya höghastighetståg

Sweden Satellitbaserat positioneringssystem från ICL håller koll på Norges nya höghastighetståg

May 02, 2000

ICL - en av Europas ledande leverantörer av e-Business-tjänster - har vunnit uppdraget att förse persontrafikdivisionen på NSB (Norske Statsbaner) med ett satellit övervakningssystem. Systemet gör det möjligt för NSB att kontinuerligt positionsbestämma var varje enskilt nytt höghastighetståg befinner sig och därmed ge passagerarna mer exakt information.

Bakgrunden till NSB:s att välja ICL:s system med satelliter är det faktum att landets geografi skulle ha medfört att ett landbaserat övervakningssystem skulle ha blivit mycket kostsamt. ICL har utvecklat ett system där varje enskilt tåg är utrustat med med en sändare som sänder en signal till det existerande GPS-nätet (Global Positioning System) och dess 28 satelliter som kontinuerligt går i bana runt jorden.

Signalen som varje tåg sänder till satelliterna skickas tillbaka till NSB och ger dem därmed en exakt geografisk position för varje enskilt tåg. NSB använder denna information för att kontinuerligt uppdatera tidinformationen i sitt telefonservice system och på displayerna på terminalerna de enskilda stationerna. Inom en nära framtid hoppas NSB att informationen skall kunna göras tillgänglig för allmänheten direkt via Internet – något som redan idag är tillgängligt för NSB:s kunder inom godstrafik.

ICL:s systemet med positionsbestämning via satellit har redan installerats på tågen som trafikerar sträckan Oslo och Kristiansand.

- Det nya systemet tillhandahåller snabbare, mer exakt och tillförlitligare information till NSB:s olika system för kundservice, säger Tony Hæsken, projektledare på NSB. Detta kommer både att förenkla och automatisera mycket av våra funktioner, och därmed hjälpa oss att bli ännu bättre i servicen till de 52 miljoner passagerare som årligen reser med oss.

- Detta är ett bra och tydligt exempel på hur etablerade IT-system kan vidareutvecklas och anpassas inom nya områden och lösningar, säger Peter Maddams, chef för ICL:s affärsutveckling inom resesektorn. Samtidig är detta också ett bevis på ICL:s förmåga att leverera innovativa, komplexa och fullständiga IT-lösningar som hjälper kunden att förbättra och utveckla sin egen affärsverksamhet.

För ytterligare information kontakta gärna:

Sven Ljungberg

Telefon: Telefon: 08- 54 54 18 09 070-495 17 08
Företag:Segerfeldt & Partners

Johan Nybom

Telefon: Telefon: 08-793 7741 070-793 7741
Titel:Informationschef, ICL

Date: 02 May, 2000