GTM-MFXJFQT
Skip to main content
  1. Hem >
  2. Om Fujitsu >
  3. Press >
  4. Pressmeddelanden >
  5. 2000>
  6. Sweden ICLs nordiska organisation nu klar

Sweden ICLs nordiska organisation nu klar

May 22, 2000

ICL plc:s finska dotterbolag förvärvar ICL:s bolag i Sverige, Danmark och Norge. Priset är enligt överenskommelse mellan parterna konfidentiellt. Målet är att etablera sig som den ledande leverantören av eBusiness-tjänster i Norden.

Det finska bolaget kommer tillsammans med de övriga nordiska bolagen att bilda en ny nordisk företagsgrupp med ett renodlat fokus på eBusiness-tjänster. Den nya företagsgruppen kommer att ta namnet ICL Invia. Ungefär 1.200 anställda inom områdena eBusiness och övriga tjänste- och serviceområden från de svenska, danska och norska bolagen kommer nu att bli en del av ICL Invia. Detta innebär att företagsgruppen totalt får ungefär 3.100 anställda i norden. Företagsgruppens totala försäljning uppgår till ca 4 miljarder kronor baserat på föregående räkenskapsår. ICL Invia kommer att fokusera verksamheten på utveckling inom eBusiness med målet att nå en ledande position på den nordiska marknaden. ICL Invia kommer även fortsättningsvis ha ett nära samarbete med moderbolaget ICL plc för att utveckla företagets eBusiness-tjänster och säkra en vidare stark tillväxt av verksamheten.

- De förvärvade bolagen har redan inlett utvecklingen inom eBusiness-området och har idag flera stora kunder, vilket ger en solid plattform för fortsatt expansion, säger Henry Ehrstedt, VD för ICL Invia group. Jag är övertygad om att med samma fokus på eBusiness som vi har haft på den finska marknaden så kommer vi att expandera snabbt på den nordiska marknaden. Våra prioriteringar beträffande nya investeringar kommer också att inrikta sig på rekrytering av ytterligare expertis och utbildning av anställda inom eBusiness-området.

- Det nya namnet - "Invia" - beskriver företagets öppenhet för nya idéer och pionjärskap inom den kraftigt expanderande eBusiness-marknaden. Med sitt ursprung från Latin kan namnet också spegla de obanade vägar och outforskade områden som ligger framför oss.

ICL Invia är specialiserat på Internetbaserade affärsapplikationer för större företag och organisationer. Företagets kärnverksamhet är eBusiness-applikationer integrerade med grundläggande applikationer och affärssystem, och erforderlig support för IT infrastruktur. ICL Invia designar och implementerar dessa system, samt ansvarar för driften av dem för kunders räkning.

- Vi kommer att satsa kraftigt på den svenska marknaden, säger Jan Henriques, VD för ICL i Sverige. I och med bildandet av det Nordiska ICL Invia får vi både kunskap och ekonomiska resurser för att förändra organisationen och bilden utav oss. Den svenska marknaden utgör ungefär 45 procent av den nordiska marknaden, så det är naturligt att vi satsar kraftigt här.

Inbjudan till telefonpresskonferens kl 13.00

Kl 13.00 hålls presskonferens med ICL Invias VD - Henry Ehrstedt och Jan Henriques, VD för det svenska bolaget. Vänligen ring telefonnr. +358 9 2286 3968 för att delta.

Anmälan till presskonferensen görs kl. 11.00 till Hannamaija Helander på telefonnr. +358 9 567 5587.

För ytterligare information kontakta gärna:

Jan Henriques

Telefon: Telefon: 08- 793 78 78 070-793 78 78
E-post: E-post: carin.lehnberg@icl.se
Företag:ICL Invia
Titel:VD

Henry Ehrstedt

Telefon: Telefon: +358-9-567 3111 +358-50-554 9143
E-post: E-post: erik.granstrom@rfv.sfa.se
Företag: ICL Invia Group
Titel:VD

Johan Nybom

Telefon: Telefon: 08-793 7741 070-793 7741
Titel:Informationschef, ICL

Date: 22 May, 2000