GTM-MFXJFQT
Skip to main content
  1. Hem >
  2. Om Fujitsu >
  3. Press >
  4. Pressmeddelanden >
  5. 2000 >
  6. Sweden ICL Invia lanserar Provia - Outsourcing av IT på nordiska marknaden

Sweden ICL Invia lanserar Provia - Outsourcing av IT på nordiska marknaden

January 01, 2000

Provia låter ICL Invias kunder få den kompletta infrastrukturen för IT och telekom som en outsourcad tjänst utan att själva behöva stå risken för investeringen. Provia som koncept utvecklades redan 1995 i Finland och sedan lanseringen har Provia blivit marknadsledare i landet.

- I det moderna informationssamhället förändras affärsmodeller, aktiviteter och tekniken snabbt. Flaskhalsen i ett företag är ofta svårigheten att anpassa och utnyttja IT-infrastrukturen effektivt. Även underhållet av infrastrukturen tar tid och kraft, liksom kostnaden för inköp av utrustning. Provia har utvecklats för att möta dessa behov, säger Jan Henriques.

Outsourcing av IT-infrastrukturen är en snabbt växande marknad i Norden. Den växer me 15% per år enligt marknadsundersökningar som har genomförts och Sverige representerar cirka 47% av den totala marknaden. Danmark utgör 20%, Norge 17 och Finland utgör 16% av marknaden.

- Tack vare sin IT-mognad erbjuder de nordiska länderna en stor potentiell tillväxt för våra Provia-tjänster. Vi kan erbjuda marknaden ett överlägset tjänstekoncept som har finjusterats och testats noggrant i Finland, fortsätter Henriques. Vi tror att Provia kommer växa mycket snabbt i Norden och vårt mål är att ha 30 000 Provia-användare i regionen inom tre år.

I dagsläget har Provia 35 kunder och 20 000 användare i Finland. Den årliga tillväxten har legat på cirka 50%. Kunderna består av stora, multinationella bolag och företag inom den offentliga sektorn på både lokal och riksnivå. Bland kunderna finns företag som Stora-Enso, Metso-gruppen, Nokia Stad och Espoo-Vantaa Institute of Technology.

Provia är försett med all nödvändig infrastruktur, utrustning och tjänster som gör att kunden inte behöver binda resurser i tjänster relaterade till IT-infrastrukturen. ICL Invia har även utökat Provia med webbaserad utbildning och tjänster för fortbildning i en modell som bygger på ASP. Det gör att kunderna enkelt och kostnadseffektivt kan utveckla sin personals kunskap över landsgränser och utan språkhinder.

För ytterligare information kontakta gärna:

Jan Henriques

Telefon: Telefon: 08- 793 78 78 070-793 78 78
E-post: E-post: carin.lehnberg@icl.se
Företag:ICL Invia
Titel:VD

Johan Nybom

Telefon: Telefon: 08-793 7741 070-793 7741
Titel:Informationschef, ICL

Date: 01 January, 2000