GTM-MFXJFQT
Skip to main content
  1. Hem >
  2. Om Fujitsu >
  3. Press >
  4. Pressmeddelanden >
  5. 2000 >
  6. Sweden FöreningsSparbanken och ICL Invia i storaffär om hem-pc för bankens medarbetare

Sweden FöreningsSparbanken och ICL Invia i storaffär om hem-pc för bankens medarbetare

June 20, 2000

ICL Invia, den nordiska leverantören av e-businesstjänster som nyligen bildades genom sammanslagningarna av ICL nordiska dotterbolag, vann upphandlingen om att leverera hem-pc:s till FöreningsSparbanken medarbetare. ICL Invias e-lösning för bland annat beställningar och support var en av de avgörande skälen till FöreningsSparbankens val. Affären som är en av årets hittills största, i vad som har kommit att kallas ”andra vågens hem-pc-affärer”, efter rekordåret 1998, omfattar leverans av drygt 5300 pc, skrivare, helpdesk, service och transport.

- Det är viktigt för oss att alla i banken är väl förtrogna med den nya tekniken. Dagens och morgondagens affärsutveckling och kundarbete bygger på att våra medarbetare utvecklar sin kompetens med och i modern teknik. Vi i banken bör därför vara goda datoranvändare både på jobbet och på fritiden. Att nu följa upp den hem-pc-satsning vi gjorde för några år sedan med en ny, med bättre prestanda och större möjligheter var därför självklart. Vi valde ICL Invia som leverantör eftersom de har erfarenheter från stora hem-pc-affärer och samtidigt ett mycket spännande fokus på eBusinesslösningar, säger Göran Theodorsson, vVD och personaldirektör i FöreningsSparbanken.

- Vi är självklart mycket nöjda med att ha vunnit affären, säger Jan Henriques VD för ICL Invia i Sverige. I synnerhet att vår e-lösning för beställningar och support har kommit att spela en så viktig roll i FöreningsSparbankens val av leverantör. Det visar att vår fokusering på eBusiness är helt riktig och att det är en stor fördel för oss att ha en bakgrund inom områden som bland annat hårdvaruleveranser, systemintegrering, applikationsutveckling och support.

Beställningar via webben

ICL Invia har tidigare levererat hem-pc:s till bland annat personalen på RSV och SAS. Man har också tidigare haft system med beställningar över webben, men detta är den första affär där alla beställningar görs på detta sätt.

- Vi fick beskedet att FöreningsSparbanken hade valt oss kl. 14.05 och 15.14 kom den första beställningen över webben, säger Susanna Marcus, Business Director på MCD, den enhet som ansvarat för affären. Vår lösning är både tidsbesparande och kostnadseffektiv, och jag är övertygad om att den även tilltalar de anställda på FöreningsSparbanken, vilket inte minst det höga flödet av beställningar bevisar. När vi stängde butiken den 11 juni hade drygt 5300 beställningar kommit till ICL.

För ytterligare information kontakta gärna:

Jan Henriques

Telefon: Telefon: 08- 793 78 78 070-793 78 78
Företag:ICL Invia
Titel:VD

Göran Theodorsson

Telefon: Telefon: 08-58 59 25 39
Företag: FöreningsSparbanken
Titel:vVD och personaldirektör

Johan Nybom

Telefon: Telefon: 08-793 7741 070-793 7741
Titel:Informationschef, ICL

Eina Frydén

Telefon: Telefon: 08-58 59 16 30 070-511 00 33
Företag:FöreningsSparbanken
Titel:Pressansvarig

Date: 20 June, 2000